Pre istotu stlačte F5, resp. obnovte stránku, aby sa Vám zobrazoval aktuálny CP.

Prehliadač si niekedy zapamätá starší CP a preto sa automaticky nezobrazuje nový.

 

2

Odchody zo zastávky: Hlavná stanica

Smer: ŽST Nové Mesto

Platnosť: od 5.9.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

Hlavná stanica

hod.

minúta

 1  Nám. Franza Liszta

04

43l5 516

 2  Žilinská

05

061 212 35l3 365 516

 5  Blumentál

06

061 07l7 162 243 324 405 486 567

 8  Legionárska

07

041 122 203 284 365 446 527

11 Trnavské mýto

08

001 082 163 244 325 406 487 561

12 Odbojárov

09

042 123 204 285 366 447 521

13 Nová doba

10

002 083 164 245 326 407 481 562

15 Polus City Center

11

043 124 205 286 367 441 522

17 Zátišie

12

003 084 165 246 327 401 482 563

19 ŽST Nové Mesto

13

044 125 206 287 361 442 523

14

004 085 166 247 321 402 483 564

15

045 126 207 281 362 443 524

16

005 086 167 241 322 403 484 565

17

046 127 201 282 363 444 525

18

006 087 161 242 323 404 48v5 516

19

067 211 363 514

20

066 217 361 513

21

064 216 367 511

22

064 216 367 511

23

064 25v7

pondelok – piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

hod.

minúta

hod.

minúta

04

43l1 512

04

43l1 512

05

054 205 351 36l6 502

05

063 214 361 512

06

043 144 245 346 441 542

06

063 214 361 512

07

043 144 245 346 441 542

07

063 214 361 512

08

043 144 245 346 441 542

08

063 214 361 512

09

043 144 245 346 441 542

09

063 214 361 512

10

043 144 245 346 441 542

10

063 214 361 512

11

043 144 245 346 441 542

11

063 214 361 512

12

043 144 245 346 441 542

12

063 214 361 512

13

043 144 245 346 441 542

13

063 214 361 512

14

043 144 245 346 441 542

14

063 214 361 512

15

043 144 245 346 441 542

15

063 214 361 512

16

043 144 245 346 441 542

16

063 214 361 512

17

043 144 245 346 441 542

17

063 214 361 512

18

043 144 225 366 39v1 512

18

063 214 361 512

19

063 214 365 516

19

063 214 361 512

20

062 213 364 515

20

063 214 361 512

21

066 212 363 515

21

063 214 361 512

22

066 212 363 515

22

063 214 361 512

23

066 25v3

23

063 25v1

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
l
- odchod zo zastávky Legionárska, lebo spoj sa na trať napája až na tejto zastávke,
pred týmto odchodom robí spoj výjazd z vozovne Krasňany po trase linky 7 a 2, odchod je uvedený zo zastávky Legionárska
v
- ide len po zastávku Blumentál a odtiaľ pokračuje po trase linky 7 po ŽST Vinohrady

Všetky poradia vypravuje vozovňa Krasňany.

www.mhdba.eu

 

2

Odchody zo zastávky: ŽST Nové Mesto

Smer: Hlavná stanica

Platnosť: od 5.9.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

ŽST Nové Mesto

hod.

minúta

 2  Zátišie

04

30b6 45b1

 3  Polus City Center

05

00b2 035 186 331 482 593

 5  Nová doba

06

105 17b4 186 267 341 422 503 584

 6  Odbojárov

07

065 146 227 301 382 463 544

 8  Trnavské mýto

08

025 106 187 261 342 423 504 585

10 Legionárska

09

066 147 221 302 383 464 545

12 Blumentál

10

026 107 181 262 343 424 505 586

14 STU

11

067 141 222 303 384 465 546

16 Žilinská

12

027 101 182 263 344 425 506 587

18 Nám. Franza Liszta

13

061 142 223 304 385 466 547

19 Hlavná stanica

14

021 102 183 264 345 426 507 581

15

062 143 224 305 386 467 541

16

022 103 184 265 346 427 501 582

17

063 144 225 306 387 461 542

18

023 104 185 266 347 481 54v2

19

033 184 336 487 

20

031 183 334 486 

21

047 191 24v3 344 496

22

047 191 344 49v6

23

047 19v1 34v4

pondelok – piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

hod.

minúta

hod.

minúta

04

30b2 45b4

04

30b2 45b3

05

00b5 031 182 334 40b3 485

05

00b4 041 192 343 494

06

036 131 232 333 434 535

06

041 192 333 484

07

036 131 232 333 434 535

07

031 182 333 484

08

036 131 232 333 434 535

08

031 182 333 484

09

036 131 232 333 434 535

09

031 182 333 484

10

036 131 232 333 434 535

10

031 182 333 484

11

036 131 232 333 434 535

11

031 182 333 484

12

036 131 232 333 434 535

12

031 182 333 484

13

036 131 232 333 434 535

13

031 182 333 484

14

036 131 232 333 434 535

14

031 182 333 484

15

036 131 232 333 434 535

15

031 182 333 484

16

036 131 232 333 434 535

16

031 182 333 484

17

036 131 232 333 434 535

17

031 182 333 484

18

036 131 232 333 484

18

031 182 333 484

19

035 186 332 483

19

031 182 333 484

20

034 185 336 482

20

031 182 333 484

21

043 14v4 195 346 492

21

041 192 343 494

22

043 195 346 49v2

22

041 192 343 49v4

23

043 19v5 34v6

23

041 19v2 34v3

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
b
- odchod zo zastávky Blumentál, lebo spoj sa na trať napája až na tejto zastávke,
pred týmto odchodom robí spoj výjazd z vozovne Krasňany po trase linky 7, odchod je uvedený zo zastávky Blumentál
v
- ide len po zastávku Legionárska a odtiaľ pokračuje po trase linky 2 a 7 po ŽST Vinohrady

Všetky poradia vypravuje vozovňa Krasňany.

www.mhdba.eu