Pre istotu stlačte F5, resp. obnovte stránku, aby sa Vám zobrazoval aktuálny CP.

Prehliadač si niekedy zapamätá starší CP a preto sa automaticky nezobrazuje nový.

 

203

Odchody zo zastávky: Búdková

Smer: Koliba

Platnosť: od 5.9.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

Búdková

hod.

minúta

 1  Červený kríž

04

23+x 33+x 43+x 53+x

 1  Jančova

05

08x 23+x 38x 43x 53x

 2  Radvanská

06

08x 23x 38+x 48x 58x

 3  Inovecká

07

08x 18x 23x 383 484 585

 3  Hrad

08

081 232 383 534

 4  Zámocká

09

085 231 382 533

 5  Partizánska

10

084 235 381 532

 6  Kozia

11

083 234 385 531

 9  Hodžovo nám.

12

082 233 384 535

11 Nám. slobody

13

081 232 383 534

12 Štefanovičova

14

085 231 382 533

14 Šancová

15

084 235 381 532

15 Tupého

16

083 234 385 531

17 Jeséniova

17

082 233 384 535

18 Čremchová

18

081 232 383 534

19 Husova

19

081 23+8 383 53+9

20 Koliba

20

081 238 383 539

 

21

081 238 383 539

22

081 233 388

23

089

pondelok – piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

hod.

minúta

hod.

minúta

04

23+2 33+4 43+5 53+1

04

23+1 33+2 43+3 53+4

05

082 234 385 531

05

081 232 383 534

06

082 18+3 234 385 541

06

081 232 383 534

07

082 233 384 535

07

081 232 383 534

08

081 232 383 534

08

081 232 383 534

09

085 231 382 533

09

081 232 383 534

10

084 235 381 532

10

081 232 383 534

11

083 234 385 531

11

081 232 383 534

12

082 233 384 535

12

081 232 383 534

13

081 232 383 534

13

081 232 383 534

14

085 231 382 533

14

081 232 383 534

15

084 235 381 532

15

081 232 383 534

16

083 234 385 531

16

081 232 383 534

17

082 233 384 535

17

081 232 383 534

18

081 232 383 534

18

081 232 383 534

19

081 23+8 383 53+9

19

081 23+8 383 53+9

20

081 238 383 539

20

081 238 383 539

21

081 238 383 539

21

081 238 383 539

22

081 233 388

22

081 233 388

23

089

23

089

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
- zastávka na znamenie

+ - pred týmto odchodom robí spoj výjazd z vozovne Hroboňova po trase linky 207, odchod je uvedený zo zastávky Búdková

 

Všetky poradia vypravuje vozovňa Hroboňova.

 

203/8 = N44/8 = N47/8 = N72/8

203/9 = N44/9 = N47/9 = N72/9

 

V prípade nočnej výluky sa 203/8 označuje ako 203/28 a 203/9 ako 203/29 a platia tieto prejazdy:
203/28 = N44/28 = N72/28

203/29 = N44/29 = N47/29

Poradie /28 a /29 vypravuje vozovňa Hroboňova (v prípade trolejbusu) a vozovňa Jurajov dvor (v prípade autobusu).

www.mhdba.eu

 

203

Odchody zo zastávky: Koliba

Smer: Búdková

Platnosť: od 5.9.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

Koliba

hod.

minúta

 1  Husova

04

47x

 2  Čremchová

05

02x 17x 32x 47x

 3  Jeséniova

06

02x 15x 25x 35x 45x 55x

 4  Tupého

07

05x 15x 25x 351 45v6 582

 6  Šancová

08

133 284 435 581

 8  Štefanovičova

09

132 283 434 585

 9  Nám. slobody

10

131 282 433 584

11 Hodžovo nám.

11

135 281 432 583

13 Kozia

12

134 285 431 582

14 Partizánska

13

133 284 435 581

15 Zámocká

14

132 283 434 585

16 Hrad

15

131 282 433 584

17 Inovecká

16

135 281 432 583

17 Radvanská

17

134 285 431 582

18 Hummelova

18

133 284 32v5 451

19 Červený kríž

19

02v2 173 32v4 471

20 Búdková

20

028 173 329 471

 

21

028 173 329 471

22

023 178 32v1 479

23

02v3

pondelok – piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

hod.

minúta

hod.

minúta

04

472

04

471

05

024 175 321 472

05

022 173 324 471

06

024 165 291 432 583

06

022 173 324 471

07

134 285 431 582

07

022 173 324 471

08

133 284 435 581

08

022 173 324 471

09

132 283 434 585

09

022 173 324 471

10

131 282 433 584

10

022 173 324 471

11

135 281 432 583

11

022 173 324 471

12

134 285 431 582

12

022 173 324 471

13

133 284 435 581

13

022 173 324 471

14

132 283 434 585

14

022 173 324 471

15

131 282 433 584

15

022 173 324 471

16

135 281 432 583

16

022 173 324 471

17

134 285 431 582

17

022 173 324 471

18

133 284 32v5 451

18

022 173 324 471

19

02v2 173 32v4 471

19

02v2 173 32v4 471

20

028 173 329 471

20

028 173 329 471

21

028 173 329 471

21

028 173 329 471

22

023 178 32v1 479

22

023 178 32v1 479

23

02v3

23

02v3

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
- zastávka na znamenie

v - z konečnej Búdková pokračuje po trase linky 207 do vozovne Hroboňova

 

Všetky poradia vypravuje vozovňa Hroboňova.

 

203/8 = N44/8 = N47/8 = N72/8

203/9 = N44/9 = N47/9 = N72/9

 

V prípade nočnej výluky sa 203/8 označuje ako 203/28 a 203/9 ako 203/29 a platia tieto prejazdy:
203/28 = N44/28 = N72/28

203/29 = N44/29 = N47/29

Poradie /28 a /29 vypravuje vozovňa Hroboňova (v prípade trolejbusu) a vozovňa Jurajov dvor (v prípade autobusu).

www.mhdba.eu