Pre istotu stlačte F5, resp. obnovte stránku, aby sa Vám zobrazoval aktuálny CP.

Prehliadač si niekedy zapamätá starší CP a preto sa automaticky nezobrazuje nový.

 

205

Odchody zo zastávky: Rádiová

Smer: Nemocnica sv. Michala

Platnosť: od 5.9.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

Rádiová

hod.

minúta

 0  Bulharská

04

39x 54x

 1  Spoločenská

05

09x 24x 39x 54x

 3  Hanácka

06

06x 16x 26x 36x 46x 56x

 4  Slovinská

07

06x 16x 263 374 521

 6  Trnavská

08

072 225 373 524

 7  Sabinovská

09

071 222 375 523

 8  Bajkalská

10

074 221 372 525

10 Zimný štadión

11

073 224 371 522

11 Saleziáni

12

075 223 374 521

12 Kvačalova

13

072 225 373 524

14 Kulíškova

14

071 222 375 523

15 Cvernovka

15

074 221 372 525

17 Svätoplukova

16

073 224 371 522

18 Autobusová stanica

17

075 223 374 521

20 Cintorínska

18

072 225 373 534

21 Nemocnica sv. Michala

19

091 242 395 543

20

094 241 392 543

21

094 241 392 543

22

094 241 392

pondelok – piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

hod.

minúta

hod.

minúta

04

391 542

04

391 542

05

093 244 391 542

05

093 244 391 542

06

093 234 371 522

06

093 244 391 542

07

075 223 374 521

07

093 244 395 541

08

072 225 373 524

08

092 243 394 545

09

071 222 375 523

09

091 242 393 544

10

074 221 372 525

10

095 241 392 543

11

073 224 371 522

11

094 241 392 543

12

075 223 374 521

12

094 241 392 543

13

072 225 373 524

13

094 241 392 543

14

071 222 375 523

14

094 241 392 543

15

074 221 372 525

15

094 241 392 545

16

073 224 371 522

16

093 244 391 542

17

075 223 374 521

17

095 243 394 541

18

072 225 373 534

18

092 245 393 544

19

091 242 395 543

19

091 242 395 543

20

094 241 392 543

20

094 241 392 543

21

094 241 392 543

21

094 241 392 543

22

094 241 392

22

094 241 392

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
- zastávka na znamenie

XX – garantované nízkopodlažné vozidlo

 

Všetky poradia vypravuje vozovňa Trnávka.

www.mhdba.eu

 

205

Odchody zo zastávky: Nemocnica sv. Michala

Smer: Rádiová

Platnosť: od 5.9.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

Nemocnica sv. Michala

hod.

minúta

 2  Ul. 29. augusta

04

 

 3  Autobusová stanica

05

13x 28x 43x 58x

 5  Svätoplukova

06

13x 27x 37x 47x 57x

 6  Cvernovka

07

07x 17x 27x 372 475 573

 7  Kulíškova

08

124 271 422 575

 8  Kvačalova

09

123 274 421 572

 9  Saleziáni

10

125 273 424 571

12 Zimný štadión

11

122 275 423 574

13 Bajkalská

12

121 272 425 573

14 Sabinovská

13

124 271 422 575

15 Trnavská

14

123 274 421 572

17 Slovinská

15

125 273 424 571

18 Hanácka

16

122 275 423 574

19 Spoločenská

17

121 272 425 573

20 Bulharská

18

124 271 422 575

21 Rádiová

19

133 284 431 582

20

135 283 434 581

21

132 283 434 581

22

132 283 434 581

23

132

pondelok – piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

hod.

minúta

hod.

minúta

05

131 282 433 584

05

131 282 433 584

06

131 272 423 574

06

131 282 433 584

07

121 272 425 573

07

131 282 433 584

08

124 271 422 575

08

135 281 432 583

09

123 274 421 572

09

134 285 431 582

10

125 273 424 571

10

133 284 435 581

11

122 275 423 574

11

132 283 434 581

12

121 272 425 573

12

132 283 434 581

13

124 271 422 575

13

132 283 434 581

14

123 274 421 572

14

132 283 434 581

15

125 273 424 571

15

132 283 434 581

16

122 275 423 574

16

132 285 433 584

17

121 272 425 573

17

131 282 435 583

18

124 271 422 575

18

134 281 432 585

19

133 284 431 582

19

133 284 431 582

20

135 283 434 581

20

135 283 434 581

21

132 283 434 581

21

132 283 434 581

22

132 283 434 581

22

132 283 434 581

23

132

23

132

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
- zastávka na znamenie

XX – garantované nízkopodlažné vozidlo

 

Všetky poradia vypravuje vozovňa Trnávka.

www.mhdba.eu