Pre istotu stlačte F5, resp. obnovte stránku, aby sa Vám zobrazoval aktuálny CP.

Prehliadač si niekedy zapamätá starší CP a preto sa automaticky nezobrazuje nový.

 

207

Odchody zo zastávky: Zimný štadión

Smer: ŽST Železná studienka

Platnosť: od 5.9.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

Zimný štadión

hod.

minúta

 1  Saleziáni

04

40+3 42h1 55+4

 2  Kvačalova

05

06h2 10+7 25+6 401 553

 4  Karadžičova

06

102 214 317 41+5 516

 6  Americké nám.

07

011 113 212 314 417 515

 8  Kollárovo nám.

08

066 211 363 512

10 Hodžovo nám.

09

064 215 366 511

12 Kozia

10

063 212 364 515

13 Partizánska

11

066 211 363 512

14 Zámocká

12

064 215 366 511

15 Hrad

13

063 212 364 515

16 Inovecká

14

066 211 363 512

16 Radvanská

15

064 215 366 511

17 Hummelova

16

063 212 364 515

18 Červený kríž

17

066 211 363 512

19 Búdková

18

064 215 366 531

20 Horský park

19

103 252 404 556

21 Vozovňa Hroboňova

20

101 253 402 554

22 Lovinského

21

106 251 403 552

23 Valašská

22

104 256 403 552

26 Patrónka

pondelok – piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

27 ŽST Železná studienka

hod.

minúta

hod.

minúta

 

04

40+3 42h1 55+5

04

40+5 42h1 55+3

05

06h2 10+6 251 403 552

05

10+4 251 405 52h2 553

06

10+4 235 366 511

06

104 251 402 555

07

063 212 364 515

07

103 254 401 552

08

066 211 363 512

08

105 253 404 551

09

064 215 366 511

09

102 253 404 555

10

063 212 364 515

10

101 252 403 554

11

066 211 363 512

11

105 251 402 553

12

064 215 366 511

12

104 255 401 552

13

063 212 364 515

13

103 254 405 551

14

066 211 363 512

14

102 253 404 555

15

064 215 366 511

15

101 252 403 554

16

063 212 364 515

16

105 252 403 551

17

066 211 363 512

17

104 255 402 553

18

064 215 366 531

18

101 254 405 552

19

103 252 404 556

19

103 251 404 555

20

101 253 402 554

20

102 253 401 554

21

106 251 403 552

21

105 252 403 551

22

104 256 403 552

22

104 255 403 551

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.

- zastávka na znamenie

XX – garantované nízkopodlažné vozidlo

+ - pred týmto odchodom robí spoj výjazd z vozovne Trnávka po Rožňavskej po zastávku Slovinská a odtiaľ pokračuje po trase linky 205, odchod je uvedený zo zastávky Zimný štadión
h – odchod zo zastávky Vozovňa Hroboňova, lebo spoj sa na trať napája až na tejto zastávke

 

Cez pondelok – piatok (školský rok) poradie /1 a /2 vypravuje vozovňa Hroboňova, poradia /3 až /7 vypravuje vozovňa Trnávka.

Cez pondelok – piatok (školské prázdniny) poradie /1 a /2 vypravuje vozovňa Hroboňova, poradia /3 až /6 vypravuje vozovňa Trnávka.

Cez víkend, sviatok poradie /1 a /2 vypravuje vozovňa Hroboňova, poradia /3 až /5 vypravuje vozovňa Trnávka.

www.mhdba.eu

 

207

Odchody zo zastávky: ŽST Železná studienka

Smer: Zimný štadión

Platnosť: od 5.9.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

ŽST Železná studienka

hod.

minúta

 1  Patrónka

04

541

 2  Hýrošova

05

093 242 394 547

 3  Valašská

06

096 241 363 462 564

 4  Lovinského

07

067 165 266 361 463 562

 5  Vozovňa Hroboňova

08

084 23v7 385 536

 6  Horský park

09

081 233 382 534

 7  Búdková

10

085 236 381 533

 8  Červený kríž

11

082 234 385 536

 9  Jančova

12

081 233 382 534

 9  Radvanská

13

085 236 381 533

10 Inovecká

14

082 234 385 536

11 Hrad

15

081 233 382 534

11 Zámocká

16

085 236 381 533

12 Partizánska

17

082 234 385 536

13 Kozia

18

081 233 382 53v5

16 Hodžovo nám.

19

094 246 391 543

17 Kollárovo nám.

20

092 244 396 541

19 Mickiewiczova

21

093 242 394 546

21 Karadžičova

22

093 242 39v4 54v6

23 Kvačalova

23

09v3

24 Saleziáni

pondelok – piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

27 Zimný štadión

hod.

minúta

hod.

minúta

 

04

541

04

541

05

093 242 395 546

05

095 243 394 541

06

091 233 382 534

06

092 245 393 544

07

085 236 381 533

07

091 242 395 543

08

082 234 385 536

08

094 241 392 543

09

081 233 382 534

09

094 245 391 542

10

085 236 381 533

10

093 244 395 541

11

082 234 385 536

11

092 243 394 545

12

081 233 382 534

12

091 242 393 544

13

085 236 381 533

13

095 241 392 543

14

082 234 385 536

14

094 245 391 542

15

081 233 382 534

15

093 244 395 542

16

085 236 381 533

16

093 241 394 545

17

082 234 385 536

17

092 243 391 544

18

081 233 382 53v5

18

095 242 393 541

19

094 246 391 543

19

094 245 392 543

20

092 244 396 541

20

091 244 395 542

21

093 242 394 546

21

093 241 394 545

22

093 242 39v4 54v6

22

093 241 39v4 54v5

23

09v3

23

09v3

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.

- zastávka na znamenie

XX – garantované nízkopodlažné vozidlo
v – zo zastávky Zimný štadión pokračuje po trase linky 205 po zastávku Slovinská a odtiaľ pokračuje po Rožňavskej do vozovne Trnávka

 

Cez pondelok – piatok (školský rok) poradie /1 a /2 vypravuje vozovňa Hroboňova, poradia /3 až /7 vypravuje vozovňa Trnávka.

Cez pondelok – piatok (školské prázdniny) poradie /1 a /2 vypravuje vozovňa Hroboňova, poradia /3 až /6 vypravuje vozovňa Trnávka.

Cez víkend, sviatok poradie /1 a /2 vypravuje vozovňa Hroboňova, poradia /3 až /5 vypravuje vozovňa Trnávka.

www.mhdba.eu