Pre istotu stlačte F5, resp. obnovte stránku, aby sa Vám zobrazoval aktuálny CP.

Prehliadač si niekedy zapamätá starší CP a preto sa automaticky nezobrazuje nový.

 

209

Odchody zo zastávky: Mliekárenská

Smer: Nár. onkolog. ústav / NÚSCH

Platnosť: od 5.9.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

Mliekárenská

hod.

minúta

 1  Ružová dolina

04

 

 2  Trhovisko

05

07tx 22*tx 29tx 36*tx 44tx 45*x 59tx

 4  Saleziáni

06

06*tx 08x 21*tx 21x 33*tx 33x 39*x 45x 51*x 57x

 7  Trnavské mýto

07

03*x 09x 15*x 21x 27*x 33x 39*8 459 51*10 571

 9  Račianske mýto

08

03*2 093 15*4 235 30*6 387 45*8 531

11 Karpatská

09

00*10 083 15*2 235 30*4 387 45*6 531

12 SAV

10

00*8 083 15*10 235 30*2 387 45*4 531

14 Sokolská

11

00*6 083 15*8 235 30*2 387 45*4 531

15 Stromová

12

00*6 083 15*8 235 30*2 387 45*4 531

17 Bárdošova

13

00*6 083 15*8 235 30*2 387 45*4 531

17 Magurská

14

00*6 083 15*8 235 30*2 387 45*4 531

18 Vlárska

15

00*6 083 15*8 235 30*10 387 45*2 531

19     NÚSCH

16

00*4 083 15*6 235 30*8 387 45*10 531

19 Klenová

17

00*2 083 15*4 235 30*6 387 45*8 531

20 Nár. onkolog. ústav

18

00*2 083 15*4 235 30*6 387 45*8

19

011 16*4 317 46*8

20

011 16*4 317 46*8

21

011 16*4 317 46*8

22

011 317

pondelok – piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

hod.

minúta

hod.

minúta

04

51*tx

04

05

07tx 22*tx 33tx 37*x 53tx 57*x

05

06t1 21*t2 36t3 51*t4

06

13tx 15*x 28tx 30*x 44tx 45*x 52x 59*x

06

011 16*2 313 46*4

07

00*x 07x 15*x 22x 30*8 387 47*1 572

07

011 16*2 313 46*4

08

07*3 174 27*5 376 47*7 571

08

011 16*2 313 46*4

09

07*2 173 27*4 375 47*6 577

09

011 16*2 313 46*4

10

07*1 172 27*3 374 47*5 576

10

011 16*2 313 46*4

11

07*7 171 27*2 373 47*4 575

11

011 16*2 313 46*4

12

07*6 177 27*1 372 47*3 574

12

011 16*2 313 46*4

13

07*5 176 27*7 371 47*2 573

13

011 16*2 313 46*4

14

07*4 175 27*6 377 47*1 572

14

011 16*2 313 46*4

15

07*3 174 27*5 376 47*7 571

15

011 16*2 313 46*4

16

07*2 173 27*4 375 47*6 577

16

011 16*2 313 46*4

17

07*1 172 27*3 374 47*5 576

17

011 16*2 313 46*4

18

07*7 171 27*2 373 47*4

18

011 16*2 313 46*4

19

016 16*1 312 46*4

19

011 16*2 313 46*4

20

016 312

20

011 313

21

016 312

21

011 313

22

016 312

22

011 313

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
- zastávka na znamenie

XX – garantované nízkopodlažné vozidlo
*
- zo zastávky Vlárska ide na konečnú NÚSCH, odchody bez označenia idú zo zastávky Vlárska na konečnú Nár. onkolog. ústav

t – odchod zo zastávky Trnavské mýto, lebo spoj sa na trať napája až na tejto zastávke, pred týmto odchodom robí spoj výjazd z vozovne Trnávka po Rožňavskej po zastávku Slovinská a odtiaľ po trase linky 204, odchod je uvedený zo zastávky Trnavské mýto

 

Cez pondelok – piatok (školský rok) poradia /1 až /9 vypravuje vozovňa Trnávka, poradie /10 vypravuje vozovňa Hroboňova.

Cez pondelok – piatok (školské prázdniny) a cez víkend, sviatok všetky poradia vypravuje vozovňa Trnávka.

www.mhdba.eu

 

209

Odchody zo zastávky: Nár. onkolog. ústav / NÚSCH

Smer: Mliekárenská

Platnosť: od 5.9.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

Nár. onkolog. ústav

hod.

minúta

 0  Klenová

04

 

    NÚSCH

05

08*x 23x 38*x 53x 59*x

 1  Vlárska

06

08x 15*x 23x 29*x 35x 41*x 47x 53*x 59x

 3  Magurská

07

05*x 11x 17*x 23x 29*x 353 41*4 475 53*6

 4  Bárdošova

08

007 09v9 15*8 231 30*10 383 45*2 535

 6  Sokolská

09

00*4 087 15*6 231 30*8 383 45*10 535

 8  Nám. Franza Liszta

10

00*2 087 15*4 231 30*6 383 45*8 535

 9  Karpatská

11

00*2 087 15*4 231 30*6 383 45*8 535

11 Račianske mýto

12

00*2 087 15*4 231 30*6 383 45*8 535

13 Trnavské mýto

13

00*2 087 15*4 231 30*6 383 45*8 535

15 Saleziáni

14

00*2 087 15*4 231 30*6 383 45*8 535

17 Trhovisko

15

00*10 087 15*2 231 30*4 383 45*8 535

18 Ružová dolina

16

00*8 087 15*10 231 30*2 383 45*4 535

19 Mliekárenská

17

00*6 087 15*8 231 30*2 383 45*4 535

18

00*6 087 15*8 231 30*v2 38v3 45*4 53v5

19

00*v6 087 15*8 231 38*4 537

20

08*8 231 38*4 537

21

08*8 231 38*v4 537

22

08*v8 23v1 53v7

23

 

pondelok – piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

hod.

minúta

hod.

minúta

04

04

05

08*x 23x 38*x 53x

05

231 38*2 533

06

04*x 14x 24*x 31x 39*x 46x 54*x

06

08*4 231 38*2 533

07

01x 09*x 16x 24*x 314 39*5 466 54*v8

07

08*4 231 38*2 533

08

047 14*1 242 34*3 444 54*5

08

08*4 231 38*2 533

09

046 14*7 241 34*2 443 54*4

09

08*4 231 38*2 533

10

045 14*6 247 34*1 442 54*3

10

08*4 231 38*2 533

11

044 14*5 246 34*7 441 54*2

11

08*4 231 38*2 533

12

043 14*4 245 34*6 447 54*1

12

08*4 231 38*2 533

13

042 14*3 244 34*5 446 54*7

13

08*4 231 38*2 533

14

041 14*2 243 34*4 445 54*6

14

08*4 231 38*2 533

15

047 14*1 242 34*3 444 54*5

15

08*4 231 38*2 533

16

046 14*7 241 34*2 443 54*4

16

08*4 231 38*2 533

17

045 14*6 247 34*1 442 54*3

17

08*4 231 38*2 533

18

044 14*v5 246 34*v7 441 54*2

18

08*4 231 38*2 533

19

03v3 10*4 236 38*v1 532

19

08*4 231 38*v2 533

20

08*v4 236 532

20

08*v4 231 533

21

236 532

21

231 533

22

23v6 53v2

22

23v1 53v3

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
- zastávka na znamenie

XX – garantované nízkopodlažné vozidlo

* - ide z konečnej NÚSCH, spoje bez označenia idú z konečnej Nár. onkolog. ústav

v – ide len po zastávku Trnavské mýto, odtiaľ pokračuje po trase linky 204 po zastávku Slovinská a odtiaľ pokračuje po Rožňavskej do vozovne Trnávka

 

Cez pondelok – piatok (školský rok) poradia /1 až /9 vypravuje vozovňa Trnávka, poradie /10 vypravuje vozovňa Hroboňova.

Cez pondelok – piatok (školské prázdniny) a cez víkend, sviatok všetky poradia vypravuje vozovňa Trnávka.

www.mhdba.eu