Pre istotu stlačte F5, resp. obnovte stránku, aby sa Vám zobrazoval aktuálny CP.

Prehliadač si niekedy zapamätá starší CP a preto sa automaticky nezobrazuje nový.

 

21

Odchody zo zastávky: Autobusová stanica

Smer: Jána Jonáša-VW / Na hriadkach

Platnosť: od 2.9.2015

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

Autobusová stanica

hod.

minúta

 2  Krížna

04

4516 52n2

 4  Račianske mýto

05

001 093 17n9 247 32n5 3910 47n15 5414

 7  SAV

06

02n18 0916 17n2 244 32n9 401 47n6 533 58n17

12 Patrónka

07

037 08n5 1310 19n15 2514 32n18 402 50n9

14 Mokrohájska

08

0013 10n1 204 30n3 406 50n7

21 Bory Mall

09

005 10n10 208 30n2 409 50n4

23 Bory-rázcestie

10

001 10n6 203 30n5 407 50n8

27 Štefana Králika

11

0010 10n9 202 30n1 404 50n3

28 Milana Marečka

12

006 10n7 205 30n10 408 50n2

29 Hradištná

13

009 104 201 286 35n3 4316 50n5 587

30     Na hriadkach

14

05n8 1112 17n10 2313 29n9 3517 41n2 471 53n14 594

30 Novoveská

15

05n15 113 17n6 235 29n16 358 41n7 4710 53n12 599

31 Mlynská

16

05n13 112 17n17 2314 29n1 3515 41n4 476 53n3 5916

33 Kremencová

17

05n5 117 17n8 2312 30n10 3713 45n9 5217

34 Zamajerské

18

00n2 071 15n4 223 30n6 405 50n8

35 Jána Jonáša-VW

19

007 10n10 209 30n1 402 50n3

20

004 206 408 509

21

0010 201 403

22

008 2010 401

23

003

pondelok – piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

hod.

minúta

hod.

minúta

04

451

04

459

05

002 096 17n9 247 32n3 3910 47n5 5412

05

032 204 407

06

02n15 091 17n13 2414 32n9 392 47n4 546

06

009 202 404

07

01n3 077 13n5 1910 25n15 3112 37n13 431 50n9

07

006 10n7 208 30n9 4010 50n2

08

0014 10n2 204 30n3 406 50n7

08

001 10n4 203 30n6 405 50n8

09

005 10n10 208 30n1 409 50n4

09

007 10n10 209 30n1 402 50n3

10

002 10n6 20? 30n5 407 50n8

10

004 10n5 206 30n7 408 50n9

11

0010 10n9 201 30n2 404 50n3

11

0010 10n2 201 30n4 403 50n6

12

006 10n7 205 30n10 408 50n1

12

005 10n8 207 30n10 409 50n1

13

0013 104 202 306 40n3 5014

13

002 10n3 204 30n5 406 50n7

14

00n5 077 15n8 2210 30n13 371 45n2 5212

14

008 10n9 2010 30n2 401 50n4

15

00n4 079 15n6 223 30n14 375 45n7 528

15

003 10n6 2012 30n8 407 50n10

16

00n10 0713 15n1 222 30n12 374 45n9 526

16

009 10n1 202 30n3 404 50n12

17

00n3 0714 15n5 227 30n8 3710 45n13 521

17

006 10n7 208 30n9 4010 50n2

18

00n2 0712 15n4 229 30n6 403 50n7

18

001 10n4 203 30n6 4012 50n8

19

005 10n10 208 30n1 402 50n9

19

007 10n10 209 30n1 402 50n3

20

004 206 407 508

20

004 206 408

21

0010 201 409

21

0010 201 403

22

007 2010 401

22

008 2010 401

23

009

23

003

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
- zastávka na znamenie

XX – garantované nízkopodlažné vozidlo

n – ide len po zastávku Hradištná a odtiaľ pokračuje na konečnú Na hriadkach

 

Všetky poradia vypravuje vozovňa Trnávka.

 

Cez pondelok – piatok (školské prázdniny):

21/1 = N21/1

21/2 = 25/2

21/4 = 25/4

21/6 = 25/6

21/8 = 25/8

21/11 = 25/11 = N21/11 = N31/11 (na linke 21 nemá žiadny odchod, iba sa služba označuje ako 21/11)

21/12 = 25/12

21/13 = 25/13

21/14 = 25/14

21/15 = 25/15

 

Cez pondelok – piatok (školské prázdniny):

21/1 = N21/1

21/2 = 25/2

21/4 = 25/4

21/8 = 25/8

21/9 = 25/9

21/11 = 25/11 = N21/11 = N31/11 (na linke 21 nemá žiadny odchod, iba sa služba označuje ako 21/11)

21/12 = 25/12

21/14 = 25/14

 

Cez víkend, sviatok:

21/1 = N21/1

21/6 = 25/6

21/11 = 25/11 = N21/11 = N31/11 (na linke 21 nemá žiadny odchod, iba sa služba označuje ako 21/11)

21/12 = 25/12

www.mhdba.eu

 

21

Odchody zo zastávky: Hradištná

Smer: Autobusová stanica

Platnosť: od 2.9.2015

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

-5  Jána Jonáša-VW

hod.

minúta

-4  Zamajerské

04

356 527

-3  Kremencová

05

0710 2218 3716 45n2 524

-2  Mlynská

06

00n9 071 14n6 203 25n17 307 35n5 4010 45n15 5014 55n18

-1  Novoveská

07

0016 05n2 104 16n9 2213 28n6 341 40n17 463 52n5 597

-1      Na hriadkach

08

07n15 1510 23n18 3214 42n8 522

Hradištná

09

02n9 124 22n1 326 42n3 525

 1  Milana Marečka

10

02n7 128 22n10 329 42n2 521

 2  Štefana Králika

11

02n4 123 22n6 327 42n5 5210

 6  Bory-rázcestie

12

02n8 122 22n9 324 42n1 526

 8  Bory Mall

13

02n3 125 22n7 328 42n10 529

14 Mokrohájska

14

02n2 121 224 30n3 376 45n5 5216 58n8

16 Patrónka

15

047 10n10 1612 22n9 2813 34n2 4017 46n14 521 58n15

21 Nám. Franza Liszta

16

044 10n6 163 22n16 285 34n7 408 46n12 5210 58n13

24 Račianske mýto

17

049 10n17 162 22n1 2814 34n4 4015 47n3 546

26 Krížna

18

02n5 0916 17n8 247 32n10 3917 47n9 541

29 Autobusová stanica

19

02n2 123 22n4 325 42n6 527

20

02n8 129 22n10 322 42n1 524

21

02n3 126 288 4810

22

081 189 283 488

23

0510 35h1

00

05h3

pondelok – piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

hod.

minúta

hod.

minúta

04

354 527

04

356

05

0710 2215 371 45n13 5214

05

057 309 482

06

00n9 072 14n4 216 28n3 347 40n5 4610 52n15 5812

06

084 287 489

07

04n13 101 16n9 2214 28n4 342 40n3 466 52n5 597

07

082 284 486

08

07n15 1510 23n13 3212 42n8 521

08

088 22n7 3210 42n9 521

09

02n9 124 22n2 326 42n3 525

09

02n2 123 22n4 325 42n6 527

10

02n7 128 22n10 329 42n1 522

10

02n8 129 22n10 322 42n1 524

11

02n4 123 22n6 327 42n5 5210

11

02n3 126 22n5 328 42n7 5210

12

02n8 121 22n9 324 42n2 526

12

02n9 121 22n2 323 42n4 525

13

02n3 125 22n7 328 42n10 5213

13

02n6 127 22n8 329 42n10 522

14

02n1 122 224 326 42n3 5214

14

02n1 124 22n3 326 42n5 528

15

00n7 097 17n8 2410 32n13 391 47n2 5412

15

02n7 1210 22n9 321 42n2 523

16

02n4 099 17n6 243 32n14 395 47n7 548

16

02n4 1212 22n6 327 42n8 529

17

02n10 0913 17n1 242 32n12 394 47n9 546

17

02n10 122 22n1 324 42n3 526

18

02n3 097 17n5 2410 32n13 391 47n8 5412

18

02n12 128 22n7 3210 42n9 521

19

02n2 129 22n4 323 42n6 525

19

02n2 123 22n4 3212 42n6 527

20

02n7 128 22n10 322 42n1 524

20

02n8 129 22n10 322 42n1 524

21

02n9 126 287 4810

21

02n3 126 288 4810

22

081 188 289 487

22

081 283 488

23

0510 35h1

23

0510 35h1

00

05h9

00

05h3

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
- zastávka na znamenie

XX – garantované nízkopodlažné vozidlo

h – ide len po zastávku Patrónka a odtiaľ pokračuje na konečnú Hlavná stanica

n – spoj ide z konečnej Na hriadkach, spoje bez označenia idú z konečnej Jána Jonáša-VW, všetky odchody sú uvedené zo zastávky Hradištná

 

Všetky poradia vypravuje vozovňa Trnávka.

 

Cez pondelok – piatok (školské prázdniny):

21/1 = N21/1

21/2 = 25/2

21/4 = 25/4

21/6 = 25/6

21/8 = 25/8

21/11 = 25/11 = N21/11 = N31/11 (na linke 21 nemá žiadny odchod, iba sa služba označuje ako 21/11)

21/12 = 25/12

21/13 = 25/13

21/14 = 25/14

21/15 = 25/15

 

Cez pondelok – piatok (školské prázdniny):

21/1 = N21/1

21/2 = 25/2

21/4 = 25/4

21/8 = 25/8

21/9 = 25/9

21/11 = 25/11 = N21/11 = N31/11 (na linke 21 nemá žiadny odchod, iba sa služba označuje ako 21/11)

21/12 = 25/12

21/14 = 25/14

 

Cez víkend, sviatok:

21/1 = N21/1

21/6 = 25/6

21/11 = 25/11 = N21/11 = N31/11 (na linke 21 nemá žiadny odchod, iba sa služba označuje ako 21/11)

21/12 = 25/12

www.mhdba.eu