Pre istotu stlačte F5, resp. obnovte stránku, aby sa Vám zobrazoval aktuálny CP.

Prehliadač si niekedy zapamätá starší CP a preto sa automaticky nezobrazuje nový.

 

6

Odchody zo zastávky: Karlova Ves

Smer: Šafárikovo nám.

Platnosť: od 17.10.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

pondelok – piatok (školské prázdniny)

Karlova Ves

hod.

minúta

hod.

minúta

 0  Borská

04

 

04

 

 1  MiÚ Karlova Ves

05

 

05

 

 2  Nad lúčkami

06

071 152 233 314 395 476 551

06

291 392 493 594

 3  Segnerova

07

032 113 194 275 356 431 512 593

07

095 191 292 393 494 595

 4  Jurigovo nám.

08

07v4 15v5 23v6 31v1 39v2 47v3

08

09v1 19v2 29v3 39v4 49v5

 6  Molecova

09

 

09

 

 8  Botanická záhrada

10

 

10

 

 9  Lafranconi

11

 

11

 

11 Park kultúry

12

 

12

 

12 Chatam Sófer

13

 

13

 

14 Most SNP

14

 

14

 

18 Šafárikovo nám.

15

111 192 273 354 435 516 591

15

211 316 413 514

16

072 153 234 315 396 471 552

16

015 111 216 313 414 515

17

033 114 195 276 351 432 513 594

17

011 116 213 314 415 511

18

075 156 25v1 307 33v2 41v3 459 49v4 57v5

18

016 08v3 1610 22v4 3111 37v5 461

19

0111 05v6 177 329 4711

19

026 1710 3211 37v1 478

20

037 189 3311 497

20

026 1710 3211 478

21

049 19v11 34v7 49v9

21

0410 07v6 19ž11 34v8 49v10

22

 

22

 

23

 

23

 

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
XX – garantované nízkopodlažné vozidlo

v – zo zastávky Šafárikovo nám. pokračuje po trase linky 4 do vozovne Jurajov dvor
ž - zo zastávky Šafárikovo nám. pokračuje po trase linky 3 po zastávku ŽST Vinohrady

Cez pondelok – piatok (školský rok) všetky poradia vypravuje vozovňa Jurajov dvor.
Cez pondelok – piatok (školské prázdniny) všetky poradia vypravuje vozovňa Jurajov dvor, okrem poradia /11, poradie /11 vypravuje vozovňa Krasňany.

 

Cez pondelok – piatok (školské prázdniny)
6/7 = 9/7
6/9 = 9/9
6/11 = 9/11

Cez pondelok – piatok (školské prázdniny)
6/8 = 9/8
6/10 = 9/10
6/11 = 9/11

www.mhdba.eu

 

6

Odchody zo zastávky: Šafárikovo nám.

Smer: Karlova Ves

Platnosť: od 17.10.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok – piatok (školský rok)

pondelok – piatok (školské prázdniny)

Šafárikovo nám.

hod.

minúta

hod.

minúta

 2  SND

04

 

04

 

 3  Nám. Ľ. Štúra

05

38s1 46s2 54s3

05

58s1

 5  Most SNP

06

02s4 10s5 18s6 241 322 403 494 575

06

08s2 18s3 28s4 38s5 461 572

 7  Chatam Sófer

07

056 131 212 293 374 455 536

07

073 174 275 371 472 573

 9  Park kultúry

08

011 092 173 

08

074 175

10 Lafranconi

09

 

09

 

12 Botanická záhrada

10

 

10

 

14 Molecova

11

 

11

 

15 Jurigovo nám.

12

 

12

 

16 Segnerova

13

 

13

 

17 Nad lúčkami

14

43s1 51s2 59s3

14

51s1

18 MiÚ Karlova Ves

15

07s4 15s5 23s6 291 372 453 534

15

01s6 11s3 21s4 31s5 391 496 593

19 Borská

16

015 096 171 252 333 414 495 576

16

094 195 291 396 493 594

20 Karlova Ves

17

051 132 213 294 375 456 531

17

095 191 296 393 494 595

18

012 093 174 255 336 487

18

091 196 3410 4911

19

039 1811 347 499

19

041 196 3410 4911

20

0411 207 359 5011

20

048 196 3410 4911

21

067 209

21

048 2010

22

 

22

 

23

 

23

 

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
XX – garantované nízkopodlažné vozidlo

s - odchod zo zastávky SND, lebo spoj sa na trať napája až na tejto zastávke, pred týmto odchodom robí spoj výjazd z vozovne Jurajov dvor po trase linky, odchod je uvedený zo zastávky SND


Cez pondelok – piatok (školský rok) všetky poradia vypravuje vozovňa Jurajov dvor.
Cez pondelok – piatok (školské prázdniny) všetky poradia vypravuje vozovňa Jurajov dvor, okrem poradia /11, poradie /11 vypravuje vozovňa Krasňany.

 

Cez pondelok – piatok (školské prázdniny)
6/7 = 9/7
6/9 = 9/9
6/11 = 9/11

Cez pondelok – piatok (školské prázdniny)
6/8 = 9/8
6/10 = 9/10
6/11 = 9/11

www.mhdba.eu