Pre istotu stlačte F5, resp. obnovte stránku, aby sa Vám zobrazoval aktuálny CP.

Prehliadač si niekedy zapamätá starší CP a preto sa automaticky nezobrazuje nový.

 

74

Odchody zo zastávky: Hlavná stanica

Smer: Vlčie hrdlo

Platnosť: od 22.10.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok - piatok

víkend, sviatok

Hlavná stanica

hod.

minúta

hod.

minúta

 1  Nám. Franza Liszta

04

26b5 352 501

04

.

 2  Karpatská

05

055 194 312 433 551

05

201

 4  Račianske mýto

06

075 194 312 433 551

06

.

 5  Trnavské mýto

07

075 194 312 433 551

07

.

 7  Zimný štadión

08

075 194 31v2 43v3

08

.

 9  Bajkalská

09

.

09

.

10 Drieňová

10

.

10

.

12 Mliekárenská

11

.

11

.

14 Prístavný most

12

.

12

.

15 Lúčna

13

32b3 47b1 59b2 554

13

.

15 Pálenisko

14

153 351 502

14

.

16 Terminál

15

07b5 054 203 351 502

15

.

17 Čierny les

16

055 204 353 501

16

.

18 Vlčie hrdlo

17

052 205 354 503

17

206

.

18

051 202 35v5 50v4

18

35v6

19

00v3

19

.

20

.

20

.

21

.

21

.

22

.

22

.

23

.

23

.

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
- zastávka na znamenie
XX – garantované nízkopodlažné vozidlo
b – odchod zo zastávky Bajkalská, lebo spoj sa na trať napája až na tejto zastávke
v – ide len po zastávku Bajkalská a odtiaľ pokračuje po trase linky 63 do vozovne Trnávka

 

Všetky poradia vypravuje vozovňa Jurajov dvor.

 

Cez víkend, sviatok:

74/1 = 88/1

74/6 = 88/6

www.mhdba.eu

 

74

Odchody zo zastávky: Vlčie hrdlo

Smer: Hlavná stanica

Platnosť: od 22.10.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok - piatok

víkend, sviatok

Vlčie hrdlo

hod.

minúta

hod.

minúta

 1  Čierny les

04

19b2 33b1 405

04

.

 2  Terminál

05

02b4 002 23b3 201 365 484

05

.

 2  Pálenisko

06

002 123 241 365 484

06

101

 3  Lúčna

07

002 123 241 365 484

07

.

 5  Prístavný most

08

002 123 24v1 36v5 48v4

08

.

 6  Mliekárenská

09

.

09

.

 8  Drieňová

10

.

10

.

10 Bajkalská

11

.

11

.

11 Zimný štadión

12

.

12

.

13 Trnavské mýto

13

36b4 473

13

.

16 Račianske mýto

14

021 172 324 473

14

.

18 Karpatská

15

021 172 325 474

15

.

19 Hlavná stanica

16

023 171 322 475

16

.

.

17

024 173 321 472

17

.

18

025 174 323 39v1 47v2

18

106

19

.

19

.

20

.

20

.

21

.

21

.

22

.

22

.

23

.

23

.

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.
- zastávka na znamenie

XX
– garantované nízkopodlažné vozidlo
b – odchod zo zastávky Bajkalská, lebo spoj sa na trať napája až na tejto zastávke
v – ide len po zastávku Bajkalská a odtiaľ pokračuje po trase linky 63 do vozovne Trnávka

 

Všetky poradia vypravuje vozovňa Jurajov dvor.

 

Cez víkend, sviatok:

74/1 = 88/1

74/6 = 88/6

www.mhdba.eu