Pre istotu stlačte F5, resp. obnovte stránku, aby sa Vám zobrazoval aktuálny CP.

Prehliadač si niekedy zapamätá starší CP a preto sa automaticky nezobrazuje nový.

 

8

Odchody zo zastávky: Nám. Ľ. Štúra

Smer: Astronomická

Platnosť: od 7.12.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok - piatok (školský rok)

Nám. Ľ. Štúra

hod.

minúta

 2  Šafárikovo nám.

04

23l1 38l3 53l5

 4  Námestie SNP

05

08l7 131 20l9 283 35l2 435 50l4 587

 6  Poštová-Martinus

06

05l6 139 20l8 2410 321 402 483 564

 7  Vysoká

07

045 126 207 288 369 4410 521

 9  Blumentál

08

002 083 164 245 326 407 488 569

12 Legionárska

09

0410 121 202 283 364 445 526

15 Trnavské mýto

10

007 088 169 2410 321 402 483 564

17 Saleziáni

11

045 126 207 288 369 4410 521

18 Slovanet

12

002 083 164 245 326 407 488 569

20 Nemocnica Ružinov

13

0410 121 202 283 364 445 526

21 Herlianska-OC Retro

14

007 088 169 2410 321 402 483 564

22 Tomášikova

15

045 126 207 288 369 4410 521

24 Súmračná

16

002 083 164 245 326 407 488 569

25 Chlumeckého

17

0410 121 202 283 364 445 526

25 Astronomická

18

007 088 169 20v10 301 35v2 453

19

005 157 289 431 583

20

135 287 439 581

21

133 275 427 579

22

121 273 425 579

23

12v1

pondelok - piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

hod.

minúta

hod.

minúta

04

23l1 38l2 53l3

04

23l1 38l2 53l3

05

08l5 131 20l6 282 433 585

05

08l5 121 272 423 575 58l4

06

05l4 136 258 30l7 351 452 553

06

121 272 433 584

07

054 155 256 357 458 551

07

135 281 432 583

08

052 153 254 355 456 557

08

134 285 431 582

09

058 151 252 353 454 555

09

133 284 435 581

10

056 157 258 351 452 553

10

132 283 434 585

11

054 155 256 357 458 551

11

131 282 433 584

12

052 153 254 355 456 557

12

135 281 432 583

13

058 151 252 353 454 555

13

134 285 431 582

14

056 157 258 351 452 553

14

133 284 435 581

15

054 155 256 357 458 551

15

132 283 434 585

16

052 153 254 355 456 557

16

131 282 433 584

17

058 151 252 353 454 555

17

135 281 432 583

18

056 157 20v8 301 452

18

134 285 431 582

19

004 155 287 431 582

19

133 284 435 581

20

134 285 437 581

20

132 283 434 585

21

132 274 425 577

21

131 272 423 574

22

121 274 425 577

22

125 272 423 574

23

12v1

23

12v5

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.

l - odchod zo zastávky Legionárska, lebo spoj sa na trať napája až na tejto zastávke, pred týmto odchodom robí spoj výjazd z vozovne Krasňany po trase linky 7 po zastávku Račianske mýto a ďalej cez Vazovovu na zastávku Legionárska, odchod je uvedený zo zastávky Legionárska

v - ide len po zastávku Blumentál a odtiaľ pokračuje po trase linky 7 po zastávku ŽST Vinohrady

 

Všetky poradia vypravuje vozovňa Krasňany.

www.mhdba.eu

 

8

Odchody zo zastávky: Astronomická

Smer: Nám. Ľ. Štúra

Platnosť: od 7.12.2016

jazdná doba, zastávka

pondelok - piatok (školský rok)

Astronomická

hod.

minúta

 0  Chlumeckého

04

501

 1  Súmračná

05

043 195 347 499

 3  Tomášikova

06

011 08b10 092 173 254 335 416 497 578

 4  Herlianska-OC Retro

07

059 1310 211 292 373 454 535

 5  Nemocnica Ružinov

08

016 097 178 259 3310 411 492 573

 7  Slovanet

09

054 135 216 297 378 459 5310

10 Saleziáni

10

011 092 173 254 335 416 497 578

12 Trnavské mýto

11

059 1310 211 292 373 454 535

14 Legionárska

12

016 097 178 259 3310 411 492 573

16 Blumentál

13

054 135 216 297 378 459 5310

18 STU

14

011 092 173 254 335 416 497 578

19 Vysoká

15

059 1310 211 292 373 454 535

21 Poštová-Martinus

16

016 097 178 259 3310 411 492 573

23 Námestie SNP

17

054 135 216 297 378 459 5310

24 SND

18

011 092 173 22v4 345 37v6 497 52v8

26 Nám. Ľ. Štúra

19

049 191 343 495

20

047 199 341 493

21

055 207 359 501

22

053 205 24v7 339 481

23

05v3 20v5 33v9

pondelok - piatok (školské prázdniny)

víkend, sviatok

hod.

minúta

hod.

minúta

04

501

04

501

05

042 193 345 496

05

052 203 355 501

06

041 08b8 142 243 344 445 546

06

052 203 344 495

07

047 148 241 342 443 544

07

041 192 343 494

08

045 146 247 348 441 542

08

045 191 342 493

09

043 144 245 346 447 548

09

044 195 341 492

10

041 142 243 344 445 546

10

043 194 345 491

11

047 148 241 342 443 544

11

042 193 344 495

12

045 146 247 348 441 542

12

041 192 343 494

13

043 144 245 346 447 548

13

045 191 342 493

14

041 142 243 344 445 546

14

044 195 341 492

15

047 148 241 342 443 544

15

043 194 345 491

16

045 146 247 348 441 542

16

042 193 344 495

17

043 144 245 346 447 548

17

041 192 343 494

18

041 192 22v3 344 495 52v6

18

045 191 342 493

19

047 191 342 494

19

044 195 341 492

20

045 197 341 492

20

043 194 345 491

21

054 205 357 501 54v2

21

052 203 354 505 54v1

22

054 205 357 501

22

052 203 354 505

23

05v4 20v5 35v7

23

05v2 20v3 35v4

poznámky

Jazdná doba je uvedená v minútach.

b - odchod zo zastávky Blumentál, lebo spoj sa na trať napája až na tejto zastávke, pred týmto odchodom robí spoj výjazd z vozovne Krasňany po trase linky 7, odchod je uvedený zo zastávky Blumentál

v - ide len po zastávku Legionárska, odtiaľ ide cez Vazovovu na Račianske mýto a odtiaľ pokračuje po trase linky 7 po zastávku ŽST Vinohrady

 

Všetky poradia vypravuje vozovňa Krasňany.

www.mhdba.eu