Pre istotu stlačte F5, resp. obnovte stránku, aby sa Vám zobrazoval aktuálny CP.

Prehliadač si niekedy zapamätá starší CP a preto sa automaticky nezobrazuje nový.

 

801

Odchody zo zastávky: ŽST Rusovce

Smer: Rajka, Benzinkút

Platnosť: od 1.10.2015

jazdná doba, zastávka

pondelok - piatok

víkend, sviatok

ŽST Rusovce

hod.

minúta

hod.

minúta

 1  Gaštanová aleja

04

461

04

461

 2  Pieskový hon

05

461

05

461

 8  Rajka, Benzinkút

06

161 461

06

461

07

161 461

07

461

08

461

08

461

09

461

09

461

10

461

10

461

11

461

11

461

12

461

12

461

13

461

13

461

14

461

14

461

15

161 461

15

461

16

161 461

16

461

17

161 461

17

461

18

461

18

461

19

461

19

461

20

461

20

461

21

461

21

461

22

581

22

581

poznámka

Jazdná doba je uvedená v minútach.
- zastávka na znamenie
XX
– garantované nízkopodlažné vozidlo


Všetky poradia vypravuje vozovňa Jurajov dvor.       

www.mhdba.eu

 

801

Odchody zo zastávky: Rajka, Benzinkút

Smer: ŽST Rusovce

Platnosť: od 1.10.2015

jazdná doba, zastávka

pondelok - piatok

víkend, sviatok

Rajka, Benzinkút

hod.

minúta

hod.

minúta

 3  Rajka, Autóbuszforduló

04

551

04

551

 5  Rajka, Szabadság tér

05

551

05

551

 6  Rajka, Véradópark

06

251 551

06

551

12 Pieskový hon

07

251 551

07

551

13 Gaštanová aleja

08

551

08

551

14 ŽST Rusovce

09

551

09

551

10

551

10

551

11

551

11

551

12

551

12

551

13

551

13

551

14

551

14

551

15

251 551

15

551

16

251 551

16

551

17

251 551

17

551

18

551

18

551

19

551

19

551

20

551

20

551

21

551

21

551

22

22

 .

23

071

23

071

poznámka

Jazdná doba je uvedená v minútach.
- zastávka na znamenie
XX
– garantované nízkopodlažné vozidlo


Všetky poradia vypravuje vozovňa Jurajov dvor.       

www.mhdba.eu