MHD Bratislava‚ Budapešť‚ Európa - Iné mestá






Domovské linky (stálice)
 

Pondelok - piatok (školský rok):

20/7 = 2043 (od 3.1.2019)
21/14 = 1836
23/4 = 20072008
27/1 = 3901 (od 26.1.2018)
29/6 = 1030 (od 2.10.2017)
32/6 = 1218
32/7 = 1217
33 = 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706
35/1 = 1913 (od 25.1.2018)
36/2 = 2419 (od 22.10.2018)
37/51 = 2043 (od 24.4.2019)
41/2 = 2420 (od 30.4.2018)
43/1 = 3001 (od 19.2.2019)
44/1 = 190219051907, 19081909
50/1 = 4249
50/8 = 4251
51/51 = 1916 (od 25.5.2019)
56/5 = 3550
56/51 = 2410 (od 4.6.2019)
57/1 = 2414 (od 16.3.2018)
57/2 = 2415 (od 13.3.2018)
57/51 = 3549
58/1 = 1911 (od 25.1.2018)
59/2 = 3204 (od 15.7.2019)
59/4 = 2213
59/5 = 4274 (od 18.9.2017)
61/5 = 4904
63/3 = 2221, 2222
63/4 = 2221, 2222
63/6 = 2202, 2232
63/7R = 2226
63/8P = 2226
65/6 = 2120
65/7 = 2112
68/3 = 4266
68/5 = 4229
68/6 = 4224
68/8 = 4232
68/11 = 4225
68/12 = 4240
68/13 = 4254, 4259
69/1 = 1912 (od 23.4.2019)
70/8 = 1856
77/1 = 1914 ( od 23.4.2019)
77/2 = 1915 (od 3.9.2018)
78/5 = 2229
78/7 = 2227
78/9 = 2225
78/10 = 2225
80/2 = 3015 (od 4.3.2019)
80/8 = 4009
80/10 = 3016 (od 4.3.2019)
83/9 = 4901
83/10 = 4916
83/11 = 4915
83/13 = 4924
83/14 = 4918
83/51 = 4265
84/8 = 4922
84/9 = 4905
84/10 = 4917
84/11 = 4919
84/13 = 4921
84/14 = 4911
88/7 = 22082210
88/8 = 22082210
88/9 = 2225
90/1 = 1061
90/2 = 1062
90/3 = 3101, 3102
91/5 = 42574262
91/6 = 4234
91/51 = 4050
91/52 (okrem piatka a dňa pred sviatkom) = 4043
92/1 = 4254, 4259
92/2 = 4258, 4265
92/3P = 4254, 4259
92/4 = 4268
92/5 = 4258, 4265
92/6 = 4257, 4262
92/8 = 4232
92/31 = 4223
93/7 = 42394250
93/8 = 4261
93/9 = 42394250
93/10 = 4248
93/11 = 4273 (od 14.11.2019)
93/12 = 1840
93/51 = 4273 (od 10.11.2019)
93/52 = 4262
93/54 = 4248
94/1 = 
94/2 = 2347
94/3??? = 4045
94/5 = 2333
94/6 = 1057
95/4 = 1053
95/6 = 1052
95/7 = 1056
95/8 = 1050
95/9 = 4006
95/10 = 2332
96/3 = 2243 (od 2.11.2017)
96/6 = 2202, 2232
99/5 = 2342
99/6 = 4042
99/8 = 4009
99/9 = 2341
99/10 = 2339
99/11 = 
99/12 = 2345
99/51 = 4042
123/4 = 20072008
123/5 = 20072008
130/5 = 20072008
133/1 = 1635
147/1 = 190219051907, 1908, 1909
151/1 = 3902 (od 26.1.2018)
184/1 = 42374238
184/2 = 42374238
191/1 = 4043
191/2 = 2331
191/3 = 4044 
191/4 = 4050
192/2 = 1207
192/3 = 1213
196/2 = 1207
196/3 = 1213
X5/9 = 2228
X31/1 = 42374238
X31/2 = 42374238
X72/1 = 2045 (od 3.9.2018)
X72/3 = 1058
203/51 = 6310, 6311, 66216632
203/52 = 6310, 631166216632
207/4 = 6865
801/1 = 3101, 3102
901/1 = 3302
Školský spoj 1 = 3303
Školský spoj 2 = 1033
Školský spoj 3 = 4009
Školský spoj 4 = 1031
Školský spoj 5 = 1036
Školský spoj 11 = 1911 (od 25.1.2018)
Školský spoj 14 = 3550
Školský spoj 17 = 3304
NZV-A/2 (Hlavná stanica) = 4248
ZV-A/11 (Vozovňa Krasňany) = 2409 (od 1.1.2019)
ZV-A/12 (Vozovňa Trnávka) = 1035
ZV-A/13 (Súhvezdná) = 1032
ZV-A/14 (Nové SND) = 1034
ZV-A/21 (Vozovňa Jurajov dvor) = 2636
ZV-A/22 (Hlavná stanica) = 2115
ZV-A/23 (Ovsište) = 2205
ZV-A/31 (Pri Kríži) = 4223
ZV-A/32 (Vozovňa Petržalka) = 4267
ZV-A/33 (Most SNP) = 2351, 4004
ZV-T/1 = 6001
ZV-T/2 = 6106
N34/51 = 4265
N37/51 = 2043 (od 24.4.2019)
N44/51 = 6310, 631166216632
N44/52 = 6310, 631166216632
N47/51 = 6310, 631166216632
N47/52 = 6310, 631166216632
N56/51 = 2410 (od 4.6.2019)
N72/51 = 6310, 631166216632
N72/52 = 6310, 631166216632
N80/52 (okrem piatka a dňa pred sviatkom) = 4043
N91/51 = 4050
N93/51 = 4273 (od 10.11.2019)
N95/52 = 4262 
N99/51 = 4042
Služobný spoj 4 = 4042
Služobný spoj 6 = 3549

Víkend, sviatok:

29/3 = 4924
37/51 = 2043 (od 24.4.2019)
43/1 = 3001 (len mimo letnej sezóny - od 19.2.2019)
44/1 = 190219051907, 19081909
51/1 = 3901, 3902, 1916 (striedanie po týždni - od 7.7.2018 a 1916 od poobedia len v prípade, ak sa elektrobus nestihne nabiť)
51/51 = 1916 (od 24.4.2019)
56/51 = 2410 (od 4.6.2019)
57/51 = 3549
80/3 = 3015 (od 3.3.2019)
80/5 = 3016 (od 3.3.2019)
83/51 = 4265
90/1 = 1061
90/2 = 1062
91/51 = 4050
91/52 (len v nedeľu a vo sviatok, kedy je nasledujúci deň pracovný) = 4043
92/31 = 4223
93/51 = 4273 (od 10.11.2019)
93/52 = 4262
93/54 = 4248
99/51 = 4042
144/1 = 3901, 3902 (striedanie po týždni - od 11.3.2018)
147/1 = 190219051907, 19081909
203/51 = 6310, 6311, 66216632
203/52 = 6310, 631166216632
801/1 = 3101, 3102
901/1 = 3302
X72/2 = 1058
NZV-A/2 = 4248
ZV-A/11 Vozovňa Krasňany = 2409 (od 1.1.2019)
ZV-A/12 Vozovňa Trnávka = 1035
ZV-A/21 Vozovňa Jurajov dvor = 2205
ZV-A/22 Hlavná stanica = 2115
ZV-A/31 Pri Kríži = 4223
ZV-A/32 Vozovňa Petržalka = 4267
ZV-T/1 = 6001
ZV-T/2 = 6106
N34/51 = 4265
N37/51 = 2043 (od 24.4.2019)
N44/51 = 6310, 631166216632
N44/52 = 6310, 631166216632
N47/51 = 6310, 631166216632
N47/52 = 6310, 631166216632
N56/51 = 2410 (od 4.6.2019)
N72/51 = 6310, 631166216632
N72/52 = 6310, 631166216632
N80/52 (len v nedeľu a vo sviatok, kedy je nasledujúci deň pracovný) = 4043
N91/51 = 4050
N93/51 = 4273 (od 10.11.2019)
N95/52 = 4262
N99/51 = 4042
Služobný spoj 6 = 3549

Vysvetlivky:
XXXX - odstavené vozidlo (vozidlo odstavené menej ako mesiac, resp. vozidlo v záruke odstavené menej ako 2 týždne)
XXXX - dlhodobo odstavené vozidlo (vozidlo odstavené viac ako mesiac, resp. vozidlo v záruke odstavené viac ako 2 týždne)

enlightened Po kliknutí na evidenčné číslo sa zobrazia podrobnosti o vozidle, tak isto aj od kedy vozidlo jazdí na domovskej linke. enlightened

 
Aktualizované: 13.12.2019, 23:06
 

Komentáre

12.12.2019
• Samčo  |  12.12.2019 21:40:50  |  IP: 188.167.---.---
Sekcia aktualizovaná. Díky za doplnenie!

10.12.2019
• anonym  |  10.12.2019 06:42:04  |  IP: 95.105.---.---
X5/9 - často býva 2228

15.11.2019
• anonym  |  15.11.2019 12:05:38  |  IP: 46.34.---.---
4250
93/9
93/7

Striedanie po tyzdni

08.11.2019
• Durko  |  08.11.2019 09:39:28  |  IP: 46.34.---.---
Cez tyzden
• Durko  |  08.11.2019 09:39:06  |  IP: 46.34.---.---
4248- 93/54

08.10.2019
• Samčo  |  08.10.2019 22:10:23  |  IP: 188.167.---.---
Sekcia aktualizovaná. Díky všetkým!

05.10.2019
• Miso_83  |  05.10.2019 12:15:09  |  IP: 78.98.---.---
tak 2202 sa vratila na 63/6 a 96/6 s majitelom od vcera.

29.08.2019
• anonym  |  29.08.2019 14:10:48  |  IP: 95.105.---.---
Tak nakoniec 57/51 len 3549

20.08.2019
• Durko  |  20.08.2019 18:48:13  |  IP: 151.236.---.---
4248 momentalne lieta na petrzalkych nocakoch kadetade
• Durko  |  20.08.2019 18:45:13  |  IP: 151.236.---.---
NZV-A/2-Neprideleny ziadny voz od zavedenia kamier na nocakoch



Nový príspevok
nick  
text
 
 
357+2sedem  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist