MHD Bratislava

18.10.2011
Zdieľať stránku

18.10.2011 (utorok)

Marek1978, Miso_83, mirko, kubo_99, Delarosa, kecho, Peto_4958, peto1622

- 83/3 - ZV 4849 po 7. hod. hradil linku, po 9. hod. ho vymenil 4226
- 98/5 - 4225 okolo 9. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4117, neskôr ho vymenil 1606
- 99/7 - 4112 okolo 9. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4873, neskôr ho vymenil 3506
- 191/3 (192/3) - 2023 doobeda/okolo obeda vypadol, nahradil ho 2025

podľa poradia:
23 - 3420, 3431, 3434, ..../(4, 7)
27 - 1909
29 - 3304, 3305
30 - 3544, 3545, ..../(3, 4), 3424, 3536, 3537
32 - 2118, 2122, 2119, 2121, 2113, *2108*, *1218*
33 - 6703, 6706, 6702, 6701, 6705
34 - 2626, 2645, 1623, 1624, 1621, 2644, 2634, 2617
35 - 1907, 1908
43 - 3546
70 - 2844, 1827, 1840, 1834, 2858, 1826, 2841, 2820
74 - 1632, 2607, 2652, 2628, 1607, 2606
75 - 2650, 1627, 2653, 1639, 2627, 2635, 2646, 1604, 2636
77 - 3518, 3505
78 - 1630, 1629, 1636, 4J0 4040, 2629, 2611, 1638, 1616, 1637, ....
79 - 3520
83 - 4223, 4224, 4226n, 4815, 4838, 1829, 2850, 1832, 1846, 4234, 1831, 2856, 2843, 1833, 1609
M: ZV 4849/3
84 - *4853*, 4866, 4239, 4824, 4834, *4870*, 4874, *4865*
92 - 4822, 4830, 4823, 4862, 4855, 4871, 4837, ..../(8-10)
94 - ...., 4237, ...., 161X (asi 1619), ...., 4851, R: 1613, P: (4831), 4850, *4857*, ..../(10, 11), 4831
95 - 4904, 4916, 4912, 4911, 4901, 4918, 4920, 4924, 4909, 4903, 4923, 4910, 4222, ....
98 - 4913, 4917, 4236, 1608, 4225, 4856, 4842, 4879, 4234, 4843, 4868, 2854, 1839, *4856*
M: ZV 4117/5 a 1606/5
99 - 4001, 4005, 4002, 4124, 4131, 4141, 4112, 4109, 4127, 4107, 2022, 4101
M: ZV 4873/7 a 3506/7
184 - 4867, 4864
191 - 2021, 2024, 2023, 4105, *4120*
M: 2025/3
192 - 2021, 2024, 2023, 4105
M: 2025/3

901 - 3303

ZV Čiližská - 1635
ZV Pri kríži - 1825
ZV Vozovňa Jurajov dvor - 2633, 2631

Údržba zastávok - 4354

N33 - 2118, ....
N34 - 4234
N70 - ...., 1609
N72 - ...., ...., 1846
N80 - 4107, *4132*
N93 - 4905, ....
N95 - 4911, ....

Nočné spoje sú z dňa 18.10.2011 na 19.10.2011!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia