MHD Bratislava

18.8.2011
Zdieľať stránku

18.8.2011 (štvrtok)

kubo_99, Capacity4910

- 80/1 - ZV 4117 po 10. hod. hradil linku

podľa poradia:
2 - 7791+7792, 7799+7800, 7717+7718, 7787+7788, 7781+7782
13 - 7111, ...., 7118

92 - 4876, 4830, 4823, 4862, 4855, *4871*, 4837
93 - 4221, 4222, 4232, 4906, 4237, 4238, *4877*, *4821*, 1837/13, ..../(14, 15)
94 - 4124, 4131, 4012, 4108, 4125, 4115, ....

210 - 6303, 6279, ....

ZV Hlavná stanica (autobus) - 3410
ZV Hlavná stanica (električka) - 7304


N33 - 1103, ....
N93 - 4906, ....

Nočné spoje sú z dňa 18.8.2011 na 19.8.2011!
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia