MHD Bratislava

27.8.2011
Zdieľať stránku

27.8.2011 (sobota)

Marek1978, mirko, Miso_83, peto1622, Petto, Ruslan, kecho

- 83/1 - 2647 počas dňa vypadol, nahradil ho 2617
- 83/3 - 2650 počas dňa vypadol, nahradil ho 2628
- 83/4 - 2640 počas dňa vypadol, nahradil ho 2650
- 83/5 - 2641 počas dňa vypadol, nahradil ho ZV 2841, neskôr sa vrátil 2641
- 83/5 - 2641 pred 19. hod. bol kvôli nedostatku CNG vymenený za 2638
- 83/6 - 2645 počas dňa vypadol, nahradil ho ZV 4873 a neskôr ho vymenil 2861
- 99/4 - 4012 pred 11. hod. vypadol, odstavený s poruchou vozidla na zastávke Hálova (smer Ovsište)

podľa poradia:
32 - 1035, 1036, 1034
52 - 3411, ..../5
54 - 3542
65 - 2119, 2117, 2123, 2104, 2347, ...., 2121
67 - 3421, 3436, 4005/4, ..../6
70 - 1103, 1108, 1105, 1102, 1101, 1104
74 - 2348, 2118, 3520
77 - 3520
79 - 1909
83 - 2647, 2649, 2650, 2640, 2641, 2645, 2648, 4919, 4239, 2351, 2349
M: 2617/1, 2628/3, 2650/4, ZV 2841/5, 2638/5, ZV 4873/6 a 2861/6
87 - 1104, 1107, 1109, 4005, ....
88 - 1208, 1214, 1204, 1202, 1221, 1205
95 - 4913, 4918, ...., 4904, 4924, 4915, 4908, 4907, 4925, 4911
98 - 4226, 4237, 1824, 4225, 4228, 4916, 4910
99 - 4141, 4001, 4010, 4012, 4009, 4004, ....

ZV Nový most - 1822, 4117

N33 - 1035, ....
N34 - 2351
N55 - 2118, ....
N70 - ...., 2349
N72 - ...., ...., 2650
N95 - 4904, ....

Nočné spoje sú z dňa 27.8.2011 na 28.8.2011!
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia