MHD Bratislava

BA - 1.11.2012
Zdieľať stránku
1.11.2012 (štvrtok - sviatok)

Marek1978, Pe67, petoo, RM, mirko, Delarosa, PVo, martin15

podľa poradia:
4 - 7819+7820, 7737+7738, 7789+7790, 7722+7721, 7809+7810, 7807+7808, 7703+7706, 7793+7794, 7753+7754, 7783+7784
9 - 7797+7798, 7817+7818, 7759+7760, 7785+7786, 7769+7770, 7757+7758, 7732+7731

28 - 2113, 2115, ...., ....
32 - 2211, 2207, 2210, 2203/vp ,2209/vp
33 - 6701, 6703
68 - 4240, 4912, 4906, 4909, 4903, 4902, 4875
70 - 2334, 2343, 2345, 2338
79 - 3512
82 - 1905
83 - 4230, 4225, 2856, 2850, 1835, 1846, 1853, 2854, 1829, ..../11
90 - 3507
91 - 4106, 4007, 4003, 4005, 4008, ..../11, ....
92 - 4913, 4907, 4901, 4925/5, 4875/7, ...., ....
93 - 4229, 4922, 4227, 4231, 4239, 2813, ..../11, 1827/14, 2858, *2855*
95 - 4913, 4907, 4901, 4904, 4925, 4915, 4908, 4910, 4924, 4911
98 - 4235, 4237, 4923, 2820, 4234, *4234*, 1826, ..../11
99 - 4012, 4002, 4001, 4110, 4109, 4112, ..../11
139 - 3515

209 – 6278, 6244, ..../6, ....
211 – 6278, 6244, ..../6, ....

801 - 3101

ZV Most SNP - 4117, 3411


N33 - 2211, ....
N70 - 1829, ....
N80 - 4007, ....
N93 - 4229, ....
N95 - 4904, ....

Nočné spoje sú z dňa 1.11.2012 na 2.11.2012!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia