MHD Bratislava

BA - 13.8.2012
Zdieľať stránku
13.8.2012 (pondelok)

jurino, PVo, Pe67, Peto_4958, Kurt_92, mirko, martin15, TomJ, kubo_99

- 6/5 - súprava ZV 7813+7814 hradila celú službu
- 28/4 - 2105 po 8. hod. vypadol kvôli dopravnej nehode s nákladným vozidlom, nahradil ho ZV 3409
- 31/9 - ZV 2845 po 15. hod. hradil linku
- 32/3 - ZV 1834 po 7. hod. hradil linku, neskôr ho vymenil 1109
- 50/7 - ZV 1034 po 15. hod. hradil linku
- 75/4 - ZV 3409 po 17. hod. hradil linku
- 84/6 - ZV 1843 počas dňa hradil linku
- 91/3 - 4011 po 14. hod. vypadol, odstavený bol na zastávke Jarovce - záhrady (smer Čunovo), nahradil ho ZV 3418
- 92/6 - 4869 po 14. hod. vypadol, nahradil ho ZV 1843
- 93/1 - 4221 pred 7. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4849, neskôr sa vrátil 4221
- 94/3 - 4239 okolo 18:40 vypadol kvôli poruche vozidla
- 95/9 - 4915 okolo 15:30 vypadol kvôli poruche vozidla

podľa poradia:
2 – 7122, 7114, 7112, 7130, 7128, 7127, 7757+7758, 7769+7770
3 – 7121, 7749+7750, 7107, 7124, 7118, 7119, 7131, 7123, 7113, 7132, 7791+7792, 7106, ...., 7129
4 - 7799+7800, 7761+7762, 7741+7742, 7812+7811, 7779+7780, 7703+7706, 7753+7754, 7715+7704, 7817+7818, 7737+7738, 7748+7747, 7727+7728, 7759+7760, 7722+7721
5 – 7937+7938, ...., ...., 7915+7916, 7921+7922, 7955+7956, 7917+7918, 7947+7948, 7837+7838, 7941+7942, 7835+7836, 7907+7908, 7931+7932, ...., ....
6 - 7110, 7108, 7135, 7763+7764, ZV 7813+7814
8 – 7121, 7749+7750, 7107, 7124, 7118, 7119, 7131, 7123, 7113, 7132, 7791+7792, 7106, ...., 7129
9 - 7781+7782, 7821+7822, 7803+7804, 7793+7794, 7777+7778, 7785+7786, 7815+7816, 7735+7736, 7797+7798, 7765+7766

21 - 2857, 1835, 1854, 1826, ...., 1829, 1845, 2852, 1639, 1638, ...., 2848, 1828, 2862, 2864
25 - 2857, 1829/6, 1845, 2852, 1639, 2848/12, 2862/14, ZV 2845/zv
27 - 1906
32 - 2118, 1108, 1109n, 2124, ...., 1218
M: ZV 1834/3
33 - 6701, 6703, 6606, 6702, 6635
34 - 2205, 1624, 1635, 2653, 2649, 1627
41 - 3545, ..../4
43 - 3546
54 - 3532
59 - 1630, 1623, 2647, 2813, *4852*
64 - 6258, 6271, 6286
70 - 1855, 2850, 2844, 2858, 2843, 1832, 1827, 2860
74 – 2650, 2207, 2651, 2644, ...., 2636
78 – ...., 2203, ...., ...., 2209, 2201, ...., 2631, 2640, ....
83 - 2863, 1837, 2842, 1830, 2841, 2847, 4853, 4229
, 4223, ...., 1823, ..../15
84 - 4233, 4866, *1809*, 2829, 4834, *4863*, 4877
M: ZV 1843/6
87 - 4119, ..../(2-4), 4110, 1202, 1219, 2104
88 - 1206, 1212, 1211, 1220
, 1217, 1201, ....
91 - 2331, 4007, 4011, ...., 4007, 4102, *4108*/10
M: ZV 3418/3
92 - 4855, ...., 4822, 4857, 4832, 4869, 4873, ..../(8-10)
M: ZV 1843/6
93 - 4221, 2819, 2831, 4230, 4226, 4876, 1804, *4875*, 1836/13, 2851, ....
M: ZV 4849/1
94 - 4240, 4874, 4239, 4122, 4868, *4850*, 2828, *2828*
95 - 4919
, 4922, 4925, 4908, 4901, 4918, 4920, 4902, 4915, 4238, 4907, 4913, 1847, 4236
98 - 4237, 2810, 4232, 4823, 4225, 1810, 4843, 4879, 1858, 1822, ...., *4856*/14
99 - 4008, 4111, 4001, 4141, 4002
, 4004, 2025, 4109, 4127
139 - 3516
191 - 4105, 4101, ...., *4120*
X13 - 3529, ....

204 – 6266, 6272, 6288, 6293, ...., 6306, ...., 6303, 6291
206 – ...., ...., 6260, 6304/8, 6305
209 – 6265, 6314, 6300, 6297, 6302, 6232/10, ....

801 - ...., 3102

N21 - 1829, ...., ....
N31 - 1836, ...., ....
N33 - 2118, ....
N72 - ...., ...., 1830
N80 - 4141, *4108*
N93 - 4230, ....
N95 - 4908, ....

Nočné spoje sú z dňa 13.8.2012 na 14.8.2012!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia