MHD Bratislava

BA - 16.6.2012
Zdieľať stránku








16.6.2012 (sobota)

mirko, petoo, Pe67, Peter6607, PVo, RM

- 9/7 - súprava 7828+7827 počas dňa vypadla alebo bola vymenená za súpravu 7749+7750
- 87/2 - 1107 okolo 16:30 vypadol
- 88/1 - ZV 4849 od 9. hod. hradil linku, o 12:30 ho vymenil 1218
- 202/1 - 6624 poobede vypadol, nahradil ho 6637
- 202/3 - 6610 poobede vypadol, nahradil ho 6619

podľa poradia:
2 - 7135, ...., 7117, ....
3 - 7128, 7735+7736, 7126, ..../(4-6), 7131, ...., 7125, ....
4 - ...., ...., 7765+7766, 7757+7758, 7813+7814, 7805+7806, 7799+7800, 7723+7724, 7767+7768, 7785+7786
9 - 7775+7776, 7759+7760, ...., 7763+7764, 7732+7731, 7791+7792, 7828+7827
M: 7749+7750/7

21 - 2854, ...., 1831, ...., 2847/6
29 - 2203, 2208
32 - 1219, 1211, 1222
33 - 6702, 6703
41 - 3536, ..../4
50 - 2353, 2339, 2342, 2350, 2334, 2346, 1034, 2332, 2336
61 - 1842, 1840, ...., 1833
64 - 6258, ....
65 - 2112, 2111, 1109, 2122, ..../(5, 9-11)
67 - 3521, 3518, 4125/4
68 - 4912, 4922, 4907, 4924, 4224, 4915, 4903
70 - 2341, 2337, 2352, 2345
74 - 4125/4
79 - 3522
87 - 2104, 1107, 2120, 4125, 2104
88 - 1218n, 2631, 1209, 1206, 1217, 1212
M: ZV 4849/1
91 - 4008, 4120, 4007, 4003, 4005, 4003, 4837/10
93 - 4236, 4925, 4227, 4914, 4229, 4905, 1837, 1853, ....
96 - 2202, 2209, 2204, 4232, 2211
139 - 1035
X13 - 2118, 2117

201 - 6628, 6635, 6627, 6613, 6631, 6623, 6632, 6621
202 - 6624, 6617, 6610, 6636, 6640, 6630, 6621/8
M: 6637/1, 6619/3

N21 - 2854, ...., ....
N31 - 1853, ...., ....
N33 - 1219, ....
N70 - 1842, ....
N80 - ...., 4837
N91 - 4003, ....
N93 - 4914, ....

Nočné spoje sú z dňa 16.6.2012 na 17.6.2012!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia