MHD Bratislava

BA - 18.8.2012
Zdieľať stránku
18.8.2012 (sobota)

Miso_83, jurino, Kurt_92, Pe67, Peto_4958, Delarosa, mirko, Ruslan

- 23/7 (24/7, 26/7) - 2865 pred 10. hod. vypadol, nahradil ho 2867
- 65/5 - 2112 počas dňa vypadol, nahradil ho ZV 3436
- 68/5 - neznáme vozidlo okolo 15. hod. vypadol
- 83/4 - 1850 okolo 9. hod. vypadol kvôli poruche vozidla, nahradil ho ZV 2652, neskôr ho vymenil 1851
- 83/4 - 1851 okolo 10:30 vypadol kvôli poruche motora, nahradil ho ZV 4873, neskôr ho vymenil 2865
- 98/4 - ZV 2652 poobede hradil linku
- X5 - ZV 2652 počas dňa hradil linku
- X6/3 - 2645 počas dňa vypadol, nahradil ho 2636

podľa poradia:
2 - 7127, ...., 7129, ....
4 - 7739+7740, 7753+7754, 7821+7822, 7783+7784, 7775+7776
10 - 7715+7704, 7703+7706, 7125, 7124

20 - 3419, 3414, 3429, 3404
21 - 1835
, 1839, 2863, 1855, ..../6
23 - 3415, 2865/7
M: 2867/7
24 - 2865/7
M: 2867/7
26 - 2865/7
M: 2867/7
28 - 2212, 2206, 2208, 2210
29 - 2202, 2204
30 - 3410, 3417, 3416, 3541, ....
32 - 2123
, 2105, 1101
33 - 6701, 6640
37 - 1841, 1827, 1843, 1844, ...., 1845
41 - 3545, 3541/4
44 - 1900
50 - 2351
, 2347, 2333, 2348, ...., ...., 2341, 2337, ....
52 - 2124, 3539/5
53 - 3422
, 2111, ...., 2124, 3425
56 - 3551, 3544, 3542, 3535, 3539
57 - 1104, ....
63 - 1222, 1206, 1209, 2207, 1212
64 - 6258, ....
65 - 1107, 2104
, 2115, 2113, 2112, 1102/9, 2112, ....
M: ZV 3436/5
66 - 3522, 3525, 3516, ..../5, ....
70 - 2352, 2334
, 2350, 2346
74 - 4125/4
82 - 1904
83 - 2842, 1856, 1849, 1850, 2847, 2850, 1831, 4236, 4879, 2831, 1842/15
M: ZV 2652/4 a 1851/4, ZV 4873/4 a 2865/4
88 - 1207, 1203, 1221, 1217
, 1215, 1220
91 - ...., 4238, 4228, ...., 4240, 4239, *4108*/10
98 - 2820
, 4233, ...., ...., 4234, 4875, 4875, ..../14
M: ZV 2652/4

207 - 6264, ...., 6229, 6241, ...., ...., 6226


X5 - 4925, 2818, 4226, 4874, 2845, 1847, 2857, 2849
X6 - 2633, 1630, 2645, 2201
M: 2636/3
M (Markíza) - 4916, 4918, 4912, 4914


630 - 3423, 2111
901 - 3303

Summer Bus - 2999

ZV Komisárky - 7130
ZV Most SNP - 3405, 4117
ZV Pri kríži - 2652
ZV Zlaté piesky - 7789+7790


N21 - 1835, ...., ....
N33 - 2123, ....
N34 - 2831
N53 - 3544, 2124
N56 - 3539
N61 - 3416, 1102
N70 - ...., 1842
N72 - ...., ...., 1850
N74 - 3516, ....
Služobný spoj 2 - 2112

Nočné spoje sú z dňa 18.8.2012 na 19.8.2012!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia