MHD Bratislava

BA - 20.5.2012
Zdieľať stránku
 
20.5.2012 (nedeľa)

Marek1978, PVo, peto1622, mirko, RM

- 95/2 - 4918 bol okolo 15. hod. vymenený za 4855
- 95/4 - 4915 bol okolo 15. hod. vymenený za 2814
- 95/8 - 4909 bol okolo 15. hod. vymenený za 4869

podľa poradia:
2 - 7127, 7112, ...., ....
3 - 7107, 7833+7834, 7130, ..../(4-8), 7115, 7128
5 - ...., 7904+7903, 7901+7902, 7913+7914, 7917+7918, 7909+7910, ..../(7-10)

29 - ...., 1632
50 - ..../(1-4), 2340, 2349, 2333, 2352, 2348
70 - 2337, 2350, 2334, 2351
82 - 1902
83 - 1855, 2842, 2861, 1834, 2854, 1836, 2849, 4239, 4842, 4868, ..../15
90 - 3507
91 - 4005, 4120, 4008, 4862, 4003, 4122, 4857/10
92 - 4224, 4918, 4874, 4815/7, ...., ....
95 - 4224, 4918, 4874, 4915, 4229, 4240, 4235, 4909, 4236, 4225
M: 4855/2, 2814/4, 4869/8
98 - 4228, 4231, 1838, 2829, 4237, 4843, 4843, ..../14
99 - 4004, 4006, 4105, 4012, 2025, 4001, ....

ZV Komisárky - 7120

N34 - 4868
N72 - ...., ...., 1834
N80 - 4012, 4857
N91 - 4862, *4011*
N95 - 2814, ....

Nočné spoje sú z dňa 20.5.2012 na 21.5.2012!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia