MHD Bratislava

BA - 25.3.2012
Zdieľať stránku
 
25.3.2012 (nedeľa)

Marek1978, PVo, Capacity4910, peto1622, Delarosa, mirko, IgorSVK, kubo_99, Ruslan

podľa poradia:
2 - ...., 7127, 7117, ....
3 - 7109, ...., 7114, 7112, 7781+7782, ..../(6-8), 7128, ....

20 - 3430, 3426, 1035, 3427
21 - 1829
, 1822, 2846, 2848, ...., 2861
23 - 3411, 2866/7
24 - 2866/7
25 - 2848/4, ...., 2861
26 - 2866/7
28 - 2117, 1107, ...., ....
30 - 3416, 3423, 3417, 3412, ....
31 - 1833, 2844, 1849, ...., 2850, 2813, 2845, ....
32 - 1205
, 1202, 1203
33 - 6705, 6706
37 - 3415, 3404, ...., 3407, ....
39 -
1833, 2844, 1849, ...., 2850, 2813, 2845, ....
41 - 3540
43 - 2123
63 - 1222, ...., 1201, 1632, 1217
66 - 3513, 3517, 3516, ..../5, ....
68 - 4924, 4926, ...., 4911, 4913, ...., 4904
70 - 2350, 2344
, 2341, 2342
80 - ...., 2338
, 2334, 4109
82 - 1904
83 - 1835, 1840, 1837, 2841, 1839, 1825, 1834, 4239, 4916, ...., ..../15
88 - 1211, 1206, 1221, 1218
, 8217, 1213
92 - 4902, 4918, 4901, 4904/7, ...., ....
93 - 4238, 4908, 4226, 4906, 4234, 4917, 2847, 2870, ....
95 - 4902
, 4918, 4901, 4915, 4919, 4910, 4905, 4227, 4923, 4903
96 - ...., 1204, 2201, 4921, 1209
98 - 4240
, 4231, 1850, 4222, 4224, 4832, 4832, *4856*/14
99 - 4004, 4006, 4105, 4002, 2025, 3402, ....
128 - 1902
131 - 4823, 4822, ....
X13 - ...., 3545

204 - 6269, ...., 6280, 6283, ....
209 - 6290, 6274, ..../6, ....
210 - 6273, ...., 6229
212 - 6627, 6628, 6635, 6609, 6612

N33 - 1205, ....
N72 - ...., ...., 2841
N91 - 2023, ....
N93 - 4906, ....
N95 - 4915, ....
NZV - 2813, *4856*

Nočné spoje sú z dňa 25.3.2012 na 26.3.2012!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia