MHD Bratislava

BA - 28.1.2014
Zdieľať stránku

28.1.2014 (utorok)
 
Miroslav93, ms, Pe67, luxor884, Miso_83
 
- 21/1 - 2845 od 7:30 nepremával, od 9:00 ho nahradil ZV 1833 a neskôr sa napojilo vozidlo 2848
- 30/6 - 3536 nepremával od 8.30, od 9:49 sa napojilo vozidlo 3545
- 32/4 - 2104 počas dňa bolo vozidlo vymenené za 1610
- 43/1 - 3546 nepremával kvôli dopravnej nehode so 6272
- 50/11 - 2350 od 11:45 nepremával, nahradil ho ZV 3520, neskôr sa napojilo vozidlo 2345
- 51/2 - 3504 od 9:00 do 10:00 nepremával, neskôr sa napojilo vozidlo 3512
- 53/2 - 3429 od 12:00 vozidlo prestalo premávať, neskôr sa napojilo vozidlo 3510
59/4 - 1629 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2652
- 59/6 - 1626 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1628
- 74/2 - 3510 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1632
75/1 - 1622 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1617
79/1 - 3522 počas dňa bol vymenený za vozidlo 3429
- 87/1 - 4119 počas dňa bol vymenený za vozidlo 2022
- 88/8 - 2606 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2648 
93/15 - 2865 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2855
- 96/6 - 1632 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2645
- 196/1 - 3513 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1609
- N34/1 - 2813 od 0:30 nepremával kvôli poruche prevodovky, nahradilo ho vozidlo 2123, od 1:30 sa napojilo vozidlo 2825
- N61/2 - 2123 nepremával kvôli bezpečnostnej prestávke, od 1:30 do 2:30 ho nahradilo vozidlo 4873
- NZV/1 - 4856 od 23:27 nepremával (SAV -> Hlavná stanica), od 1:10 sa napojilo vozidlo 4873
 
Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19 /20 /21 /22 /23 24 /25 /26 /27 /28
2 7126 7117 7106 7134 7114 7103 7129 7128 7120                                      
 3+8 7939  7741  7819  7801  7841  7835  7843  7813  7807  7809  7799  7787  7765  7723  7717  7735  7803                       
 4 7833  7831  7775  7817  7722  7753  7732  7715  7845  7703  7755  7825  7779  7761  7821  7749  7815                       
 5
7929 
7951  7911  7901  7946  7909  7907  7729  7919  7301  7953  7905  7937  7923  7929  7957  7914  7943                     
 6+9 7124  7131  7118  7113  7123  7127  7111  7109  7105  7132  7115  7130  7102  7829  7823  7837  7925  7785  7931 7763 7101  7839 7949 7777 7733 7773 7915 7915
 20+120 3414  3404  3436  3407  3420  1036  3408  3406  3403  3413                                     
 21 2845  1853  1845  1844  1852  2852  2857  1825  1823  2862    2870  1850  1842  2848  1636  2868  2851                     
M: ZV 1833 a 2848


 23 3405  3419  3421  3418      1839                                           
 24             1839                                           
 25     1845        2857        1851                                   
 26             1839                                           
 27 1907                                                       
 28 3425  3417  3409  3401  3422  3545  3401                                           
 29 3305  3304                                                     
 30 3547  3424  3416  3536 3539  3544          3412                                   
M:
3545

 31+39 1840  1828                                                     
32 1101  2117  2125  2104  2120  1618  2123                                           
M:


161033 6701  6704  6706  6705                                                 
 35  1908  1906                                                     
37 2126  1105  2105  2116  2127  1103  2112        2112                                   
 41  3543                                                       
43 3546                                                       
44 1900                                                       
50 2339  2340  2338  2351  2346  2337  2336  2341  2334  2348  2350  2343  1035  2349  2352  1034  2332                       
M:

2345
51 3541  3504  3526                3537                                   
M:
3512

52 3548  3530  3537                3530                                   
53 3438 
3429 
3432  3428  2332  3434          3428                                   
M:
3510

54 3533                                                       
56 3534  3531  3549  3528              3530                                   
57 3508  3535                  3535                                   
58 3532                                                       
59 1631  2634  4852  1629  2638  1626  4231                                           
M:


2652
1628

61 2849  2842  1856  1855  2352  1639  2844        2844                                   
63 2202  2203  2211  2212  2204  2641  1634  2637  2204                                       
64 6264  6292  6276                                                   
65 2119  2114  2121    1108  1109      2111    2123  2108                                 
66 3431  3402    3437              3520                                   
67 3525  3411  3515  3520  3516                                               
68 4906  4928  4926  4932  4902  4937  4921  4916  4927  4938  4904  4933  4910  4229  4231                           
70 2858  1849  2867  1832  1857  2843  2850  1827                                         
74 2647  2645  3510  2632  2652  2639                                             
M:
1632

75 1622  1610  2616      1623  1608  2646  2636                                       
M: 1617


77 3519  3506                                                     
78 2210  2631  2207  2201  2209  2205  2208  1611  2617        1617                               
79 3522                                                       
M: 3429


80
2342 
2333  1034  4120  4001  4108  4008  4005  2022    2337                                   
82 1909  1909                                                     
83 4920  4918  4929  4930  4913  4931  4917  4901  4912  4915  4925  4940  4939                               
84 2847  1848  1858  2856  1836  1859  1838  1822  2869  1854  1851  2855                                 
87 4119  4110  2124  4131 1107  1104  2115  2122                                         
M: 2022


88 1214      1220  1219  2611    2606                                         
M:


264890 4004                                                       
91 4011    4106  2344  4122  4398  4119        4111  4108                                 
92 4850  1815  4878  4856  4832  4871  4837  4224      4876  4856                                 
93 4234  4226  4815  4236  2812  4876  4824  4873  4875  4869  2820  2820  4228  1835  2865  1854                         
M:

2865
94 4222  4821  4237  4855 4228  2819  4936  4399  4223  4831  2825                                   
95 4230  4225  4221  4235  4239  4908  4233  4224  1810  2813  4879  4831                                 
96 1212  1217  2607  1605  1201  1632  2615        2615                                   
M:
2645

98 4903  4941  4907  4909  4935  4911    4922  4919  4924  2813  4934  1830  1846  1842                           
99 4003  4240  4007  2023  4127  4010  4102  4012    4111  4005                                   
130 3550                                                       
133 1628  1609    2639                                                 
139 3524                                                       
147 1903                                                       
151 1901                                                       
191 4123  4002  2021  4105  4122                                               
192 4123  4002  2021  4105  4122                                               
196 3513  1627  2640  2635  3512                                               
M: 1609


X13 3430  3415                                                     
630 3301  3302  3412                                                   
801 3101  3102                                                     
901 3303                                                       
Školský spoj    1033      1032          2870                                     
201 6640  6626    6643  6604  6617  6623  6613  6607  6629  6614  6610  1617                               
202 6605  6632  6621  6606  6635  6601  6619  6637  6620  6624  6630                                   
203 6261  6268  6304  6270  6263  6263    6267  6305                                       
204 6307  6282  6290  6310  6298  6284  6290  6232                                         
205 6299  6288  6293  6302  6229                                               
206 6294  6315  6280  6274  6641                                               
207 6250  6266  6230  6262  6300  6301  6222  6255                                         
208 6625  6636  6639  6638  6627  6285  6238  6311  6281  6275                                     
209 6291  6289  6314  6273  6296  6231    6255                                         
210 6279  6295  6297                                                   
211 6267              6305                                         
212 6272  6269  6244  6241  6271  6303  6306  6305                                         
N21 2848  1851  2844                                                   
N29 3412                                                       
N31 2849  2844  1851                                                   
N33 1212  1101  2615                                                   
N34 2813  1842                                                     
M: 2123 a 2825


N37 2112  3537                                                     
N44 6267  6305                                                     
N47 6267  6305                                                     
N53 2339  3428                                                     
N55 2342  2337                                                     
N56 3530                                                       
N61 2119  2123  2108                                                   
M: NZV 4873


N70 1835  1854
1842
                                                 
N72 6267 6305 2858                                                  
N74 3431  3520                                                     
N80 4002  4108                                                     
N91 4111                                                       
N93 4234  2820 1835                                                  
N95 4230  4876                                                     
N99 4005                                                       
NZV 4856                                                       
M: 4873


Služobný spoj 2 1842                                                      
Služobný spoj 3 3537 2123  2108                                                   
Služobný spoj 6 3535                                                      
Služobný spoj 7 3535 
Výpravu spracoval: Miroslav93
 
Nočné spoje sú z dňa 28.1.2014 na 29.1.2014!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia
Linky Slovak Lines nemajú poradia