MHD Bratislava

BA - 2.9.2012
Zdieľať stránku
2.9.2012 (nedeľa)

Marek1978, PVo, Pe67, RM, Kurt_92, kubo_99

- 68/2 - 4851 o 20:47 na dojazde linky 68 vypadol kvôli nedostatku vzduchu
- 88/1 - ZV 3420 ráno hradil linku
- 88/2 - 1214 okolo 14. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4117, neskôr sa vrátil 1214
- 299/2 - 4908 po 14. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4849, po 15. hod. sa vrátil 4908

podľa poradia:
2 – 7131, 7119, 7132, 7110
3 – 7124, 7748+7747, ...., 7113, ...., 7745+7746, 7133, ..../(8-10)
4 - 7783+7784, 7715+7704, 7785+7786, 7817+7818, 7765+7766, ...., 7763+7764, 7787+7788, 7703+7706, 7809+7810
8 – 7124, 7748+7747, ...., 7113, ...., 7745+7746, 7133, ..../(8-10)
9 - 7761+7762, 7805+7806, 7797+7798, 7769+7770, 7799+7800, 7775+7776, 7723+7724

28 - ...., 2201, 2203, 2649
29 - 2205, 2207
30 - 3425, ...., 3424, 3542, ....
31 - 1830, 2850, 1849, 2844, ...., *2855*, 1824, ....
32 - 1222, 1209, 1212
33 - 6633, 6629
37 - ...., 3411, 3435, 3419, 3433, 3408
61 – 1848, ...., ...., 1837
64 - 6250, ....
68 - 4922, 4851, 4232, 4902, 4915, 4909, 4240
70 - 2337, 2343, 2345, 2338
82 - 1902
83 - 1854, 1833, 1840, 1846, 1838, 2845, 1855, 4224, 4834, ...., ..../15
88 - ...., 1214, 1203, 2212, 1218, 1207
M: ZV 3420/1
90 - 3549
91 - 4223, 4221, 4227, ...., 4876, 4234, 2021/10
93 – 4239, 4917, 4222, 4862, 2810, 1834, ...., ....
95 - 4910, 4914, *4901*, 4918, 4229, 4903, 4924, 4913, 4912, ....
96 - 1206, 1211, 1221, 4921, 1204
98 - 4226, 4228, 2854, 4225, 4236, 4238, *4238*, ..../14
99 - 4002, 4105, 4007, 4004, 4001, 4012, ....
299 - 4920, 4908, 4926, 4919, 4923
X13 - 2127, 2116

X90 - 3549

801 - 3101
901 - 3303


ZV Most SNP - 4117, 3420
ZV Vozovňa Petržalka - 4849, ....


N33 - 1222, ....
N37 - 3433
N70 - 1848, ....
N72 - ...., ...., 1846
N80 - 4004, 2021
N93 - 4862, ....
N95 - 4918, ....

Nočné spoje sú z dňa 2.9.2012 na 3.9.2012!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia