MHD Bratislava

BA - 29.8.2012
Zdieľať stránku
29.8.2012 (streda - sviatok)

Miso_83, PVo, Pe67, martin15, TomJ

- 21/6 - 2863 počas dňa vypadol, nahradil ho ZV 1852
- 63/5 - 2212 počas dňa vypadol, nahradil ho 1204
- 91/1 - 4240 po 12. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4117, okolo 15. hod. ho vymenil 4902
- 91/3 - 4224 po 20. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4918
- 207/2 - ZV 34XX okolo 16. hod. hradil linku

podľa poradia:
2 – 7117, 7108, 7132, 7120
3 – 7128, 7793+7794, ...., 7134, 7767+7768, 7763+7764, 7113, 7833+7834, 7129, 7124
4 - 7817+7818, 7812+7811, 7737+7738, 7715+7704, 7769+7770, 7779+7780, 7787+7788, 7815+7816, 7791+7792, 7722+7721
8 – 7128, 7793+7794, ...., 7134, 7767+7768, 7763+7764, 7113, 7833+7834, 7129, 7124
9 - 7777+7778, 7751+7752, 7783+7784, 7801+7802, 7823+7824, 7797+7798, 7821+7822
10 – 7717+7718, 7703+7706, 7119, 7118

20 - 3415, 3405, 3435, 3414
21 - 1830, ...., 2843, 1849, 1833, 2863
M: ZV 1852/6
25 - 1849/4, 1833, 2863, ZV 1852/zv
32 - 1206
, 1203, 1211
33 - 6633, 6618
43 - 2120, ....
44 - 1900
52 - 2112, 3534/5
53 - 3417
, 2125, ...., 2112, 3423
56 - 3542, 3551, 3539, 3535, 3534
57 - 3540, ....
61 - 1856, 1851, ...., 2845
63 – 2206, 1220, 1214, 2211, 2212
M: 1204/5
64 - 6258, 6297
65 - 2122, 2105, 2124, 2116, 2108, 2107/9, 2108, ....
74 - 4125/4
96 - 1212, 1208, 1217, 4919, 1222
147 - 1903
X13 - 2104, 2119

630 - 3412, 2125

ZV Astronomická - 7304
ZV Komisárky - 7133
ZV Most SNP - 4117, ....
ZV Vozovňa Petržalka - 4918, ....


N21 - 1830, 1833, ....
N31 - ...., ...., 1833
N33 - 1206, ....
N37 - 3404
N53 - 3551, 2112
N56 - 3534
N61 - ...., 2107
N70 - 1856, ....
N74 - 3522, ....
N95 - ...., 4862
Služobný spoj 2 - 2108

Nočné spoje sú z dňa 29.8.2012 na 30.8.2012!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia