MHD Bratislava

BA - Foto: Autobusy na linke 96 a 196