MHD Bratislava

BA-10.10.2013
Zdieľať stránku

10.10.2013 (štvrtok)
 
ms, matus2410, Miso_83, Samčo, TomJ, Jurino, Marek1978
 
- 75/7 - 2617 bol do popoludňajšieho dielu menený za 2651
- 75/9 - 2611 bol do popoludňajšieho dielu menený za 2636
- 88/7 - 1217 sa počas dňa napojil na linku
- 92/7 - do popoludňajšieho dielu sa napojil 4932
- 94/9 - nevypravená - ranný diel hradil ZV 4117, neskôr sa napojil 2819
- 95/5 - 4239 počas dňa vypadol, nahradil ho 4926

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2  7133   7123   7120   7128   7126   7117   7127  7119  7102                     
3  7915+16   7933+34   7819+20   7799+00   7929+30   7921+22   7775+76   7909+10   7835+36   7803+04   7759+60   7809+10   7602+10  7763+64  7301+02   7755+56   7828+27     
4  7793+94   7829+30   7787+88        7703+06                     7825+26   7817+18  7715+04  
5 7935+36  7901+02  7729+26 7927+28  7943+44   7931+32   7951+52   7733+34  7946+45  7911+12   7939+40   7925+26   7905+06  7941+42  7937+38   7923+24   7957+58     
6  7113   7116   7129   7108   7104   7101                     7841+42     7843+44   7839+40 
7  7106   7134   7111   7103   7085   7110   7125                         
8  7915+16   7933+34   7819+20   7799+00   7929+30   7921+22   7775+76  7909+10  7835+36   7803+04   7759+60   7809+10   7602+10  7763+64  7301+02  7755+56  7828+27     
9  7113   7116   7129   7108   7104   7101   7801+02   7823+24   7735+36   7831+32   7727+28           7841+42     7843+44   7839+40 
20  3420   3407   3438   3402   3436   3429   3414   3437   3404                     
21  2866   1847   1824   2861     1845  1853  1636   2870   1825     2867          2862    
23      3509         2856                         
24              2856                         
25      1824       1845  1853    2870   1825     2867           2862     
26              2856                         
27 1907                                    
30  3547    3412    3536                             
37 1109   2119    1108                             
43  3546                                     
50    2347     2332     2334   2338   2336       2353     2339             
51  3539   3540   3514                                 
59  1627   1611   4852   1629  1626  2641  2818                        
63  2206     2211                                 
64    6315                                   
70   1833      1857   2849                           
75  2635   1628   1618   1632   2648   2632   2617   1633   2611                     
M:              2651     2636                     
80        4120   2023   4110   4123                         
83  4933   4916   4936   4903  4906  4941   4912   4901   4904   4915   4908   4932   4917             
84  1846   1826   2847   1836   1855   1854   2843   1839   2842   2860     2868   1830             
88                                      
M:              1217                         
92  4855                                     
M:

4932                        
93  4237   4226   4229             4875   4869       4223     1637         
94  4240   2820   4231   4236   4223   4821  R: 4874 (P: 4824) 4222  nevypravená   4831   4824                 
M:                 ZV 4117 a 2819                    
95          4239               4831               
M:4926                            
98        4902                               
99                      3507                 
120  3420   3407   3438   3402   3436   3429   3414   3437   3404                     
130  3550                                     
147  1903                                     
151  1901                                     
184  2825   2828                                   
X13  3419   3433                                   
X31  2825   2828                                   
202    6610           6604   6605   6623                     
203  6261     6272     6307                             
205        6231   6238                             
206  6306   6276   6278   6287   6226                             
207      6298   6281   6262                             
208  6621   6636   6619     6624   6297  6244  6284   6241   6300                   
209   6283      6289                             
211  6305                                     
212  6269   6270   6234     6296   6279   6310                         
219  BA-476OG                                     
102407  BA-182OL                                     
Školský spoj 2  1033                                     
Školský spoj 10 2867                                    
Školský spoj 14  3514                                     
ZV Most SNP 4117                                    
ZV Pri Kríži  1859                                     
ZV Voz. Krasňany  7121                                     
ZV Voz. Trnávka  1609                                     
N21  2866                                     
N53  3419                                     
N61  1109                                     
N70  1846                                     
N93  4237                                     
N99  3507                                     

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 10.10.2013 na 11.10.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia