MHD Bratislava

BA-10.5.2013
Zdieľať stránku

10.5.2013 (piatok)
 
 
jakub0606, Pe67, Marek1978, ms, petoo, mirko, miso_83, Samčo
 
- 4/6 - súprava 7825+26 bola počas dňa menená za súpravu 7812+11
- 6+9/15 - ZV 7783+84 hradil okolo 17. hod. linku
- 21/15 - ZV 3501 počas dňa hradil linku
- 37/5 - 2111 po 15. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 63/4 - ZV 2206 hradil okolo 7. hod. linku
- 68/11 - ZV 4935 hradil popoludňajší diel služby
- 75/4 - ZV 2652 hradil po 6. hod. linku, neskôr sa napojil 2617
- 75/7 - okolo 6. hod. išiel ZV 2206, neskôr ho vymenil 2640
- 88/8 - 2606 bol do popoludňajšieho dielu služby vymenený za 2632
- 96/4 - ZV 3501 hradil linku, neskôr ho nahradil 1207
- 202/11 - 2616 okolo 7. hod. dočasne nepremával, nahradil ho ZV 2652
- 208/2 - 6305 okolo 7. hod. vypadol pre poruchu vozidla

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
3 7909+10  7949+50  7775+76  7781+82  7939+40   7946+45 7727+28   7919+20 7765+66   7751+52 7732+31  7787+88   7921+22  7735+36  7927+28  7799+00 7741+42     
4 7779+80  7761+62  7717+18  7757+58  7831+32  7825+26  7739+40  7793+94   7807+08 7759+60  7777+78  7785+86  7763+64   7815+16  7749+50 7773+74  7722+21  7797+98   
M:           7812+11                          
5 7911+12  7929+30  7905+06  7913+14  7947+48  7955+56  7602+10  7729+26   7915+16 7957+58  7901+02  7933+34   7904+03  7917+18 7835+36  7301+02       
6 7110  7108  7120  7131  7122  7124                7753+54
  7839+40   7823+24 7817+18  7755+56 
M:                             ZV 7783+84        
7 7133  7119  7117   7101 7103  7129  7125                         
8 7909+10  7949+50   7775+76 7781+82  7939+40   7946+45 7727+28  7919+20  7765+66  7751+52  7732+31  7787+88  7921+22   7735+36 7927+28  7799+00  7741+42     
9 7110  7108   7120 7131   7122 7124  7821+22  7737+38  7829+30  7789+90  7703+06 7745+46  7809+10   7753+54   7839+40   7823+24 7817+18  7755+56 
M:                             ZV 7783+84        
20   3427  3430                                   
21  2842   2859    1848  1836  2841    2870  1825    2865     
  3506  1827   
M:

ZV 350122   3427  3430                   3426               
23  3436     3418                               
25     2859      1836       2870  1825    2865          3506    
27  1907                                    
28  2104 3412   3422  3423 3424     3425                        
29  3305  3540                                  
30 3547    1104  3508     3416                          
31 1847  1843  2860  1841  2867  2853   1832  2852    1842  1639                
32 2113   1107 2124   1105 2125  1218  2123                         
33  6702  6706 6639   6705 6701                             
34 1821  1855  1852  1837   1844 2861  1831   2843                      
37 2115  2114  2118   2121  2111 1108                           
39 1847  1843  2860   1841 2867  2853  1832  2852    1842  1639                 
41 3542       3549                              
43 3546                                     
50 2344      2334   2333                            
51  3544 3541  3514                                 
53       3403                               
59 1625  2639  4852   1629 2632  2647  2818                         
63  2863 2855    1822    3512    1603                       
M:       ZV 2206                              
65 2116   1109 2119   2112 2117  1101   1102  2120  2107 2108                   
66 3521   3516 3511                                 
67 3517  3509  3518  3510   2351                            
68 4929   4940 4918   4930  4925 4917  4941   4934 4937   4905  4927   4916      4240          
M:                     ZV 4935 ZV 4935              
70 1851  2854  2858  3504  1858   1856  1835 3503                       
74       2211     1633                          
75 2642  1632  2643  2617  1631  2648  2640  2649  2636                     
M:       ZV 2652     ZV 2206                        
78 2204  2207   2644 1626  2209  2205   1616  2628 2201   2653                  
M:               2611                      
79 3524                                     
80  2338     4120         4107    4117                  
83 4933  4915  4909  4907  4932   4913 4912  4936  4904  4914  4926  4910  4903             
84 2862  2845    4237   4238 4879  2819  2820                       
87 4119  2022   1210 4012  1215  1217   2122  2105  1601                    
88  1201 1220   1212 1610  1204  1606   1213  2606                      
M:               2632                      
91          4122                            
92 4855  4830  4815  4856   4832 4871  4837                         
93 4222  4923  4229  4230  4226  4876  4878  4877  4868   4869           1840  1637        
94 4223  4232  4234  4236  4240  4823  (P: 4831)   4850 4821       4831              
95 4227   4231  4931  4233  4235 4225   4221  4224 4239  4827  1810   4851 4910      4903          
96 1208  1209  1214  1207n   1205 1222                           
M:       ZV 3501
                             
98  4920  4919  4902  4928  4938  4906  4908  4922  4901  4924   4911  1854      1830          
99  4006 4002  4010  4110 4003  4004  4115   4131 4001   4117    4111  4101             
130  3550                                    
133       2212                               
139  3515                                     
147 1903                                    
178  2340  2331  2347                                 
184 2825 2828                                   
191          4122                            
192 4123  4007     4105                              
196 1635 1627  1634  2650  2646                             
X13 3435  3404                                   
X31 2825  2828                                   
201 6617  6620  6637  6626  6629  6618   6630 6632   6634 6635  6638   6606 6627             
202 2638 2637  2633  2631  1624  1621  2634  2635  2607  1630  2616   6631              
M:                     ZV 2652                
203       6307                               
204   6263                                   
205       6278  6281                             
206 6262  6260   6296  6280 6275  6222                           
207   6269  6266  6270  6310   6234  6293       6232                 
208 6613 6305    6633   6602 6294  6287    6306   6290 6622                 
209 6238  6285 6276    6301          6291  6232                 
212 6623    6636 6311  6303   6271                          
901 3410
                                   
Školský spoj 1
(P: 3428)                                     
Školský spoj 2
1033                                     
Školský spoj 3
4107                                     
Školský spoj 4
1031                                     
Školský spoj 5
1032                                    
Školský spoj 12 4856                                     
ZV Čiližská 2206


ZV Voz. Jurajov Dvor 2652  7783+84                                  
ZV Voz. Krasňany 7127                                     
N21 2842                                    
N33 2113                                    
N55 2338                                    
N61 3435                                    
N70 2862                                    
N72     1840                                 
N74 3521                                     
N93 4230                                     
N95 4227                                     

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 10.5.2013 na 11.5.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia