MHD BratislavaZdieľať stránku
11.9.2013 (streda)
 
ms, matus2410, petoo, Marek1978, Pe67, jakub0606, kubo_99, Samčo, luxor884, miroslav93
 
- 3+8/17 - ZV 7126 hradil po 7. hod. linku, neskôr sa napojila súprava 7835+36
- 9/13 - súprava 7829+30 bola počas dňa vymenená za súpravu 7745+46
- 21/2 - 2851 počas dňa vypadol, nahradil ho 1828
- 21/14 - 2855 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1824
- 31+39/1 - ZV 2020 hradil po 16. hod. linku
- 31+39/11 - ZV 2652 hradil po 16. hod. linku
- 51/3 - ZV 2020 hradil od začiatku služby linku, neskôr sa napojil 3514
- 68/15 - nevypravená, celú službu hradil ZV 1035
- 84/1 - 2847 okolo 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4240
- 84/2 - 1639 popoludní vypadol, nahradil ho ZV 1821
- 84/5 - 2861 počas dňa vypadol, nahradil ho 1609
- 92/6 - minimálne posledné kolo nehradené
- 92/7 - 4837 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 4224
- 94/7 - ZV 4815 hradil ráno linku, neskôr sa napojil 4879
- 94/7 - 4879 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 2825
- 196/5 - 1617 po 6. hod. vypadol, nahradil ho ZV 1821
- 201/4 - 6639 počas dňa vypadol, nahradil ho 6632
- 208/2 - 6604 počas dňa vypadol, nahradil ho 6615
- 212/1 - ZV 4122 hradil po 7. hod. linku, neskôr sa napojil 6620
- Školský spoj 2 - 1033 ráno vypadol pre poruchu vozidla

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2 7102  7112   7129   7125  7135 7104  7119   7131  7108                    
3  7915+16   7943+44   7753+54   7779+80   7949+50  7917+18  7722+21   7946+45  7775+76  7815+16  7773+74  7748+47   7939+40  7759+60  7919+20   7732+31  7835+36n    
M:                                 ZV 7126    
4 7801+02 7787+88 7717+18 7765+66 7821+22 7828+27 7813+14 7781+82 7843+44 7727+28 7777+78 7819+20 7723+24 7831+32  7751+52  7823+24 7841+42 7791+92  
5  7927+28   7301+02   7925+26   7901+02   7905+06   7909+10   7733+34   7931+32   7911+12   7937+38  7957+58  7953+54   7907+08  7913+14  7904+03   7935+36       
6  7134   7127   7132   7107   7133   7117                7839+40  7769+70   7763+64   7807+08   7809+10  7739+40
7  7085   7128   7101   7103   7110   7126   7116                         
8  7915+16   7943+44   7753+54   7779+80   7949+50   7917+18   7722+21   7946+45   7775+76   7815+16   7773+74   7748+47   7939+40  7759+60  7919+20   7732+31   7835+36     
M:                                 ZV 7126    
9  7134   7127   7132   7107   7133   7117   7735+36   7785+86   7755+56   7817+18   7737+38   7757+58   7829+30  7839+40  7769+70   7763+64   7807+08   7809+10   7739+40 
M:                         7745+46            
20  3404   3430   2333     3407     3427   3432   3428                     
21    2851   2868   1845     1844   1849   2869   2862   2864     1827   1859  2855  1825         
M:    1828                        1824          
25      2868       1844   1849     2862   2864     1827   1859             
28             3401                        
31                    2857                   
M: ZV 2020
ZV 2652                
32 2115 1628 2105 2113  1207  1218 2123                        
33 6705 6706 6703                                
37    2104   1108      1103                          
39                     2857                   
M: ZV 2020
ZV 2652                
43  3546                                     
50          2348       1605                       
51  3534   3508   3514n                                 
M:     ZV 2020                                
59  1625   2632   4852   1629   1633   2639   2818                         
63       2212     2201   1620   2607   1631                       
64  6258                                     
65    2124     1104   1109   1101   1102                         
M:              2107                         
66      3518   3509                               
67  3519   3524   3522   3515                               
68  4903   4918   4912   4906   4902   4938   4921   4913   4941   4907   4925   4908   4226  4240 nevypravená        
M:                              ZV 1035         
70  1832   2863       2842                             
75  2631   1635   2642   2648   2651   2653   1623   1622   2636                     
78  2210   2205   2202   1626   2203   2645   2207   1627   2209                     
79  3520                                     
80 2337        2023       4123   2336                     
83  4933   4916   4928   4917   4923   4939   4926   4901   4904   4915   4934   4935   4929             
84  2847   1639   1850   2867  2861  2841   1851  1835  1858   1822     2849  2856            
M: ZV 4240 ZV 1821      1609                             
88 1214  1204   1202   1212   1210   1215   1211   1213                       
91 4011         2022                          
92  4824   1815   4827   4856   4832     4837                         
M:             4224                        
93  4225   4228   4229   4238     4876  4878  4868   4875   4869     2820   4222  1855  2870         
94  4237   4855   4012   4006   4222   2819  4879n  4850   4821   4831  2825                
M:             ZV 4815, 2825
                       
95  4866   4223   4232   4874   4239   2812   4233   4234  1810  2813   4879   4831               
96  1206   1222   1621   1208   1205   1209                           
98  4920   4931   4940   4909   4927   4911   4230   4922   4914   4924  2813  4937   1846  1857          
99  2335   4010   2331   4119   4127   2344   4102   4002   4008   4131                   
120  3404   3430   2333     3407     3427   3432   3428                     
130  3550                                     
133   1630                                  
147  1903                                     
151  3521                                     
191 4004
2021


4120


192 4004
2021

196  1634   2635   2648   2634   1617                             
M:         ZV 1821                            
X13  3406   3419                                   
201 6630 6623  6625   6639   6621   6614   6627   6633   6636   6617   6619   6602               
M:        6632                               
202  6601   6618   6637   6634   6605   6610   6631   6635   6609   6622   6632                 
203 6266  6307   6308   6261           6267                     
205     6277  6296   6279         6284                     
206  6290   6229   6280   6262   6624                             
207  6226   6270   6314   6230   6303   6299   6264                         
208 6613  6604   6638   6626     6289   6265   6276                       
M:   6615                                  
209          6244                             
210  6306     6310                                 
211  6250   6222                                   
212  6620n   6269   6298   6271     6288                           
M: ZV 4122                                    
630 3416 3302 3301                                
Školský spoj 1 R: 1036                                    
Školský spoj 2 1033                                    
Školský spoj 3  4123                                     
Školský spoj 4  1031                                     
Školský spoj 5  1032                                     
Školský spoj 8 1032                                    
Školský spoj 10  1827                                     
Školský spoj 12 4856                                    
Školský spoj 14  3514                                     
Školský spoj 17 2123                                    
ZV Čiližská  2208                                     
ZV Hlavná stanica  1035                                     
ZV Most SNP  4122                                     
ZV Voz. Jurajov Dvor 2652 2020                                  
ZV Voz. Krasňany 7126                                    
ZV Voz. Petržalka 4815  4240                                   
N33 2115                                    
N34 2813


N53 3406                                    
N55 2337


N70 2847                                    
N72    6267  1855                                
N93 4225                                    
N95 4866                                    

Výpravu spracoval: ms

Nočné spoje sú z dňa 11.9.2013 na 12.9.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia