MHD Bratislava

BA-11j - Foto: Trolejbusy na linke 206