MHD Bratislava

BA-11m - Foto: Autobusy českej výroby