MHD Bratislava

BA-11s - Foto: Nízkopodlažné vozidlá MHD