MHD Bratislava

BA-12.10.2013
Zdieľať stránku

12.10.2013 (sobota)
 
ms, Marek1978, Miroslav93, Miso_83, petoo, kubo_99
 
Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16
2  7128   7133   7105   7109                         
3  7135   7134   7127   7845+46   7115   7132   7107   7841+42   7715+04               
4          7835+36   7749+50   7781+82   7748+47   7815+16   7813+14             
5  7108   7121   7119  7118  7125   7101    7117   7120   7129   7113             
8 7135 7134 7127 7845+46 7115 7132 7107 7841+42 7715+04              
9    7791+92   7779+80   7735+36   7828+27  7737+38                    
20  3429   3436   1035   3404                         
21  1852       2844                         
23  3407                               
25        2844                         
29  2202                               
30  3416     3417                 3422           
31      1840                           
32 2203                              
33  6706                               
37 2114                   1108          
39      1840                           
43  2210   2649                             
44  1900                               
51                     3538          
52                     3530          
53                     3420          
56                     3530          
57

2651

61 2845                   1854          
63  2201                               
64  6258   6308                             
65                     2104 1107 2108      
66 3402                   3516          
68  4929   4913   4923   4931   4924   4936                     
80      2345                           
83  1858   1838   1832   1844   2843   2850   2866   4902   4903     1843           
88 1215  1209  1201  1221   1202   1217                     
91   4010                 4122          
92            4222  4919  4926   4937   4906   4856           
93 4928  4226       4912             4874       2858   1851
95  4939   4228   4935   4941   4920   4222   4919   4926   4937   4906             
96 2206  1218   1211   1219   1212                       
98 4932  4908   4930   4907   4917   4917   2856         2813           
99 4012  4005   4008   2335   4111   2023           4105           
X13 3427                              
203  6266   6269   6226   6270   6222      6307  6267
             
204  6272                               
206  6238   6265                             
207  6268       6277   6286                       
208   6275        6298                     
211  6307         6618                       
212    6622       6618                       
N21  1852     1854                           
N29 3422                              
N31 2845 1854                            
N33 2203 2651                            
N34 2813                              
N37 1108                              
N44 6307 6267                            
N47 6307 6267                            
N53 3427 3420                            
N56 3530                              
N61 2114 2104                            
N70  1858                               
N72 6307 6267 2858                          
N74 3402 3516                            
N80 4010                              
N91 4122                              
N93 4928 4874                            
N95  4939                               
N99 4105                              
NZV 1851                              
Služobný spoj 2 1107                              
Služobný spoj 3 3538                              
Služobný spoj 6 2108                              

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 12.10.2013 na 13.10.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia