MHD Bratislava

BA-12.11.2013
Zdieľať stránku

12.11.2013 (utorok)
 
Miroslav93, ms, jakub0606, kubo_99, petoo, Miso_83, Samčo
 
- 41/1 - ZV 3528 od 14:57 (Búdková) hradil službu
 
Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2 7127  7121  7135  7108  7128  7107  7118  7116  7110                     
3+8 7915+16  7953+54  7751+52  7785+86  7602+10  7729+26  7737+38    7777+78  7793+94  7825+26  7717+18  7901+02  7789+90  7941+42  7845+46  7755+56     
4 7819+20  7797+98  7821+22  7787+88  7805+06  7823+24  7723+24  7759+60  7839+40  7761+62  7745+46  7813+14  7803+04  7807+08  7801+02  7735+36  7817+18  7831+32   
5  7931+32 7929+30  7947+48  7935+36  7923+24  7905+06  7951+52  7921+22  7927+28  7904+03  7933+34  7939+40  7957+58  7925+26  7909+10  7943+44  7301+02     
6 7134  7112  7130  7114  7109  7105                           
7  7106  7120  7133  7103  7123  7111 7104                         
9  7134  7112 7130  7114  7109  7105                           
20  3427  3405  3407  3411 3404  3437  3402  1034  3429  3421                   
21 1859  1821  2857  1841  2861  1847  1850   1830 1822   1852  1845 2864 1636  1828  1827  2851  2848  1639   
23  3431 3436  3522        1857                         
24             1857                        
25                                      
26             1857                         
27  1902                                    
28  2119 3417  3401  3423  3424  3545                           
29 3304  3305                                   
30 3547  3412  3544  3543  3536  3526          3410                 
31 1842  1844  1858  1824  2868  2852 2844    1843    1825                 
32 2112  1104  2105  1603  2111  1218  2123                         
33  6706 6702  6636  6705                               
35 1908  1906                                   
37 2127  2116  2120  2118  2124  1103  2126        2126                 
39  1842 1844  1858  1824  2868  2852  2844     1843   1825                 
41 3540                                    
M: ZV 3528                                    
43  3546                                    
44  1900                                    
50 2332  2351  2349  2343  1638  2334  1035  2337  2338  2340  2353 2336 2348  3504   1827 2843       
51  3545  3529  3514                3537                
52  3548 3530  3537                 3530                
53 3415  3414  3428  3432  3418  3403           3432                
54  3533                                    
56 3541  3542  3539  3549               3530                
57 3508  3535                   3535                
58 3532                                    
59 2639  2646  2812  1629  2638     2818                        
61 1854  1839  1829  1832  2843  2855  2860        1833                 
63 2207  2202  2212  2211  2205  2650  2617  2628  2205                     
64  6258   6292                                 
65  2121  2114  2117 1109  2122  1107  2020  1105  2107    2107  2108               
66  3525  3513  3518  1036              3521                
67  3524 3515  3509  3521   3522                            
68  4909  4918  4932  4903  4927 4910  4921  4920  4926  4908  4938  4925  4928  4931  4941         
70  1836 1855  2850  1838  2856  2863  2858  2865                       
74 1616  2644  2632  2653  2652                             
75 2651  2641  1634  1611  1608  2647  2631  1626  2636                     
77  3517 3520                                   
78 2209  2203  2208  2204   1628  2206  2201  1605 1618         1625            
79  3519                                    
80 2345  2333  2342  4120  2023  4108  3503  4012  4003     2348                
82  1903                                    
83  4933  4916 4934  4936   4902 4937  4935  4901  4904  4915  4931  4940  4913             
84 2849  1851  1823  1853  1834  1846  1837  2853  2866  2870  1833  2845               
87  4119 4110  1108  4010  1621  1205  1617  2104  1601                     
88  1219 1606  1209  1215  1214  1212   1213  1204                      
90 3507                                     
91  4011  4004  4106 4111  4122  2022          2331  4108               
92  4874 1815  4827  4856  4832  4871  4837         4875  4856              
93  4240  4230 4824  4221 4821   4876 4878  4873  4875  4869   1810 2825  4229  1856  2846         
94  4238 4223  4222  4236  4229  2819    4231  4850  4831  4237                 
95 2820  4228  4225  4235  4239    4234  4224  1810  2813  4831                 
96 1201  1221  1612  1217  1610  1220  1609        2616                 
98  4906 4912  4907  4917  4905  4911  4919  4922  4914  4924  2813  4930  1831  1826           
99 2021  4001  4123  4127  2335  4002  4102  3511  2331  3501   2021                
120  3427  3405  3407  3411  3404  3437  3402  1034  3429  3421                  
130  3550                                    
133   2611  2615  1627                              
139  3516                                    
147  1904                                    
151  1901                                    
184  2828 4928                                  
191  2344 3438  4005  4105                               
192 2344  3438  4005  4105                               
196 2649  2648  2635  2642  2616                             
X13  3420  3433                                  
X31  2828 4928                                  
630  3422 3302  3410                                 
801  3102 3101                                   
901 3409                                    
ZV Pri kríží  7809+10                                    
ZV Jurajov dvor 3528  3531                                   
Školský spoj    1033   1031 1032                            
215 BA815JH                                    
102425 BA438OC                                    
102429  BA438OC                                     
201 6639  6633  6629  6601  6626  6640  6625  6613  6605    6638  6617 1625             
202 6622  6609  6621   6610  6614  6618  6635  6636  6623  6624  6637                
203 6261     6268  6263  6307     6305  6267                     
204 6602  6232  6271  6302  6285  6241  6255    6291                     
205 6289  6288   6262  6298  6287       6291                     
206 6260  6280  6273  6234  6270                             
207  6272  6226  6299 6301  6315  6286  6222  6311                       
208 6627  6604  6619  6615  6630  6244  6296  6294  6231  6283                   
209  6230  6277  6295  6314 6275  6297    6311                       
210 6278  6306  6276                                 
211 6269  6305            6267                       
212 6264  6266  6281  6265  6290  6303  6274  6267                       
N21  1859  1833  1845                                
N29 3410                                    
N31  1854 1845  1833                                 
N33  1201 2112  2616                                 
N34 2813 2858                                   
N37  2126 3537                                   
N44 6305  6267                                  
N47  6305 6267                                   
N53  2332  3432                                  
N55 2345   2348                                  
N56  3530                                    
N61  2121 2107   2108                                
N70 1856  2843  2858                                 
N72 1836  6305   6267                                
N74  3525  3521                                  
N80 4004  4108                                   
N91 2331                                    
N93  4240  1810                                  
N95 2820   4875                                  
N99  2021                                    
NZV 4856                                     
Služobný spoj 2 2858                                     
Služobný spoj 3 3537 2107  2108                                 
Služobný spoj 6 3535Výpravu spracoval: Miroslav93

Nočné spoje sú z dňa 12.11.2013 na 13.11.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia