MHD Bratislava

BA-12.6.2013
Zdieľať stránku

12.6.2013 (streda)
 
Pe67, Marek1978, Miso_83, ms, petoo, Samčo, kubo_99, RM, peto1622, Jurino
 
- 4/6 - súprava 7837+7838 počas dňa vypadla, nahradila ju súprava 7765+7766
- 4/8 - súprava 7819+7820 po 17. hod. vypadla, nahradila ju súprava ZV 7809+7810
- 34/1 - 1606 pred 14. hod. vypadol, nahradil ho ZV 1825
- 34/8 - ZV 1825 hradil celý ranný diel, poobede sa na linku napojil 1827
- 37/2 - 1107 po 14. hod. vypadol, nahradil ho ZV 2020
- 63/6 - 1821 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1848
- 68/2 - nevypravená - nehradená, okolo 8. hod sa na linku napojil 4934
- 83/4 - nevypravená - nehradená
- 83/11 - 4927 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 4916
- 84/8 - 4925 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 4913
- 88/2 - 1212 po 19. hod. vypadol, nahradil ho ZV 3426, o 21:15 sa vrátil 1212
- 93/3 - nevypravená - nehradená, pred 9. hod. sa na linku napojil 4824
- 93/8 - 4231 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 4238
- 94/2 - nevypravená - nehradená, neskôr sa na linku napojil 2812
- 94/3 - nevypravená - nehradená, neskôr sa na linku napojil 4231
- 95/9 - nevypravená - nehradená, neskôr sa na linku napojil 4930
- 98/4 - nevypravená - nehradená
- 99/9 - nevypravená - nehradená
- 139/1 - 3523 poobede vypadol
- 191/3 - 1815 poobede vypadol kvôli poruche vozidla, odstavený bol na zastávke VŠ Manažmentu (smer ŽST Rusovce), nahradil ho 2820

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
3 7911+12
7941+42
7781+82
7732+31
7953+547807+08 7779+80 7835+36 7739+40
7301+027751+52


4 7828+27
7777+78
7717+18
7805+06
7829+30
7837+38
7741+42
7819+20
7823+24
7787+88
7767+68
7735+36
7755+56
7785+86
7773+74
7793+94
7783+84
7789+90

M:
7765+66
ZV 7809+10


5
7915+16

6 7108
7104
7129
7101
7105
71157821+22
7769+70
7763+64
7799+7800
7812+11
7745+46
7


71268 7911+12
7941+42
7781+82
7732+31
7953+547807+08
7779+80
7835+36
7739+40
7301+027751+52


9 7108
7104
7129
7101
7105
7115
7722+21
7825+26
7723+24
7813+14
7815+16
7831+32
7703+7706
7821+22
7769+70
7763+64
7799+7800
7812+11
7745+46
20

3429
3430

3411

21
1847
1844
1824
2843
1845

2842

2860

2864
1639

1827
285122

3429
3430


3419


3411

25

1844


18452860

2864
1639


29 3304
3305

30


3534

3412

31

1851
32 2117
2122
2104
2126

1218
2123
33 6706
6705
6626
34 1606
1834
1855
2862
1605
2854
1839
ZV 1825M: ZV 1825

1827


37
1107


1108


M:
ZV 2020
39

1851
41


353443 1105


50


2342

2340

592651
2646
2818
63 1842


2606
1856
1821

M:
1848
66 3509


68 4907
nevypravená
4936
4912
4929
4928
4935
4938
4931
4908
4921
4224
4934
4940

M:
4934
70

2844
80 2333
4108
4119
4007
4009
4107

83 4933
4932
4902
nevypravená
4923
4905
4910
4901
4904
4915
4927
4937
4916


M:

491684 2858
1826
1857
4237

2825
2828
4925M:


4913


88 1220
1212
1219 1214
1204
1221
1206
1215       
M:
ZV 3426
91


411992 4855
2820
4815
4856
4832
4871
4873
4866


4827
485693 4232
4239
nevypravená
4226
4874
4876
4878
4231
4875
4869
1810
4868
4824
1838
2846
1839


M:

48244238


94 4232
nevypravená nevypravená 4236
2023
4238
R: 1815 (P: 4831)
4850
4821
2812
2023
4831M:
2812
423195 4877
4227
4240
4233
4235
2819
4221
4866
nevypravená
4827
1810
2813
4937


M:4930

96 1222
1201
1202
1213
1205
1209
2616
98 4920
4919
4941
nevypravená
4939
4911
4225
4922
4914
4924
2813
4906
1852
2845

99 2344
4004
2335
2021
4003
4002
4012
4131
nevypravená
4107

4229
4111


139 3523


191

1815
4105M:

2820192

1815
4105196

2647
1632
2653


X13
3408

2021620
1624

6630204


6275205
6314
6310
6273206 6315
6292

6271
6231


207 6226
6264

6261
6276
6298
62786260
208 6606
66096299
6262


6265

209 6287
6294
6285
6301
6303
6232
6260
212
6613
6629
6286
6280
6281
6314
6267Školský spoj 3
4007


Školský spoj 4 1031


 Školský spoj 12 4856


ZV Pri kríži 7809+10


N33 2117


N34 2813


N55 2333


N70 2858


N72

1838
N74 3509


N80
4119

N93 4232
1810

N95 4877
4827

NZV 1839
4856

 
Výpravu spracoval: kubo_99
 
Nočné spoje sú z dňa 12.6.2013 na 13.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia