MHD Bratislava

BA-13.11.2013
Zdieľať stránku
  
13.11.2013 (streda)
 
Miroslav93, ms, Marek1978, jakub0606, Sor23, TomJ, Samčo
 
Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2  7128  7107 7133  7114  7134  7101  7123  7117   7118                    
3+8  7915+16 7943+44  7805+06  7761+62  7931+32  7939+40  7823+24  7733+34  7753+54  7817+18  7751+52  7765+66  7301+02  7825+26  7602+10  7732+31  7813+14     
4  7787+88 7735+36  7828+27  7717+18  7758+58 7803+04 7785+86 7722+21  7839+40  7739+40  7809+10  7797+98  7835+36  7799+00  7779+80  7755+56  7715+04  7773+74   
5  7947+48 7729+26 7929+30 7925+26 7901+02 7909+10  7949+50 7953+54   7911+12  7946+45  7917+18  7933+34  7923+24  7927+28  7937+38  7921+22     
6 7113  7111  7135  7105  7130  7129                7837+38  7763+64  7841+42  7829+30  7843+44  7821+22 
7 7131  7132  7119  7102  7103  7120  7106                         
9  7113 7111   7135 7105 7130  7129  7775+76  7845+46  7759+60  7815+16  7831+32   7819+20 7793+94   7837+38 7763+64  7841+42  7829+30   7843+44  7821+22
20  3436 1035 3421  3405 3433 3406  3420 3411  3432 3428                   
21 1855 2853  2866  1821  2858 1842    1636  2870  1825    2851 2848 2863 1639   2865  1843 2846   
23 3407 3404  3513        1850                         
24             1850                        
25                                      
26             1850                         
27 1907                                     
28 3401  3543  3417  3425  3424  3545                           
29 3304  3305                                   
30 3547  3548  3423 3542  3536  3540                           
31   1847  1826  1824  2857  1844  1849  2859 1841  2852  2855                
32  2119 2112 2114  2122  1108  1218 2123                         
33  6705 6706  6633  6702                               
35  1905 1906                                   
37  2117  2127  1107  2124  2105  1103 2121                         
39   1847  1826  1824  2857  1844  1849  2859  1841   2852 2855                
41  3539     3542                               
43  3546                                    
44  1900                                    
50 2334  2346  2350  2339  2337  1034  2345    2353  2338  2343   1638 2351  3402      2348     
51 3541    3514                                 
52  3544 3530   3537                                
53  3415  3431 3437  2340  3434   3512                          
54  3533                                    
56  3531 3529  3534  3549                               
57  3508 3535                                   
58  3532                                    
59  2635 2641  2812  1629  1617  1634  2818                         
61  2849 1838  1857  1856  2844  2869  1837                         
63  2204 2201  2212  2211 2202   1605 1627  2202                     
64 6269 6302  6274                                 
65  2116 1104  2118  2104  2120  2107  2108  2126  2020  1109                   
66  3515 3509  3517  3418                               
67  3522 3523  3524  3525                               
68  4902 4918  4930  4936    4903  4921   4925  4912   4907  4927  4932  4920  4926         
70  1852 1829 1828  1851 1822 2856  1854  3438                       
74 1601  2652  1609  1608  1634                             
75 2615  2644  2650  2646  2642  1626  2632    1606                     
77 3521  3518                                   
78  2209 2208 2205  2203  1625  2207  2206  2651  2617        2628             
79  3519                                    
80  2349 3516    4120 2021 4108  3501 2331  3503                     
82 1902                                     
83 4933 4916  4917  4909  4913  4938  4934  4901  4915  4919  4928  4905  4940             
84  1830 2845 1846  1859 1832 2843 1833 2864 1836  2860 3510 3403              
87  4239 4110  1621  4111  1612  1201  1105  2111  2636                     
88 1215  1209  1219  1217  1214  1610    1220                       
90 3507                                    
91 4011  4010  2022 4131  4122                             
92  4236  1815 4827  4856  4832  4871  4837                         
93  4228  4225 4229  4240  4874 4876 4878  4873   4869   4231 4238  1858 3504         
94  4230 4875 4237  2820      4221  4850 4821  4815  4824                
95 4831  4223  4222  4235  4935  2819  4233  4226  1810  2813  4879                 
96  1205 1221 1212    2638  3506  2616                         
98  4941  4937 4906  4931  4908  4911  4234  4922  4914  4924    4910  1848  1831           
99  4123 4012  4004  2023  4127  4002  3511  4005  2335  2344                   
120 3436  1035  3421  3405  3433  3406  3420  3411  3432  3428                   
130 3530                                     
133  1628 nevypravená 2649                                 
139  3413                                    
147  1904                                    
151 1901                                     
184 2828  2825                                   
191  4003 4001  4009  4105                               
192  4003 4001  4009  4105                               
196 2639  2631  1611  2647                               
X13  3427 3414                                  
X31 2828   2825                                  
630  3409 3302  3422                                 
801  3101 3102                                   
901  3412                                    
 Školský spoj  1036 1033 2331  1034   1032             4856               
201  6602  6638 6605  6629  6610  6604  6615  6617  6626  6622  6639  6613  2628             
202 6609  6601    6621  6634 6624  6625 6630 6632 6618  6627                 
203 6263 6264 6272 6268  6308                             
204 6307  6294  6296  6262  6232  6303  6234   6306                    
205 6276   6288 6289 6315  6271        6306                    
206 6230 6299 6283 6282 6261                            
207 6266  6226 6287  6293 6265 6278 6222  6284                       
208 6636 6619 6623  6620 6635 6277 6314  6285  6241 6238                  
209 6297  6292 6244  6286  6295  6260    6284                       
210  6281 6280                                   
211  6305  6258                                  
212  6304 6270 6311 6291 6290 6255  6273                        
Skušobná jazda 7791                                    
Služobná jazda 2020                                    
N21 1855                                     
N29                                      
N31 2849                                     
N33  1205 2119                                   
N34                                      
N37                                      
N44                                      
N47                                      
N53 2334                                    
N55 2349                                    
N56                                      
N61  2116                                    
N70  1858                                    
N72  1852                                    
N74  3515                                    
N80 4010                                     
N91                                      
N93 4228    1858                                 
N95 4831                                     
N99                                      
NZV                                      
Služobný spoj 2                                      
Služobný spoj 3                                      
Služobný spoj 6                                      
 
Výpravu spracoval: Miroslav93

Nočné spoje sú z dňa 13.11.2013 na 14.11.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia