MHD Bratislava

BA-13.12.2013
Zdieľať stránku

13.12.2013 (piatok)
 
Miroslav93, Pe67, Miso_83, Samčo

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
3+8       7737          7809                     
4 7815  7817      7739    7749  7757  7837  7781  7703  7717  7821  7741  7807  7831  7765     
6+9             7785  7828        7753  7761             
21 1859                    2869                 
23              1856                        
24              1856                        
26             1856                         
27 1907                                     
29 3304  3305                                   
30                     2125                 
32 1107  2119  2121  2116  2125  1218  2123                         
33 6705 6704  6636  6702                               
37   2120  2117                2114                 
50 2336                                     
51                     3537                 
52                     3530                 
53                     3414                 
56                     3530                 
61 2866                    1840                 
65                     1109  2108               
66 3521                    2340                 
70 1833                                     
80 1035                                     
83 4933                  4915                   
91   4012                  2022  4108               
92                     4871  4856               
93 4228                    1810    2858             
94 4230  4223  4231  4236    4871  4235  4850  4821  4831  nevypravený                
95 4234                1810  2813  4879                 
96 1209                    2652                 
98                     2813                 
99                    
4131 
               
203               6305  2107                     
Školský spoj

1033

N21 1859  2869 1840                                 
N29 2125                                     
N31 2866  1840  2869                                 
N33 1209  1107  2652                                 
N34 2813  2855                                   
N37 2114  3537                                   
N44 2107                                     
N47 2107                                     
N53 2336  3414                                   
N55 1035                                     
N56
3530 
                                   
N61   1109  2108                                 
N70
2858 
  2855                                 
N72 6305  3549                                   
N80 4012 
4108 
                                 
N91 2022                                     
N93 4228  1810  2858                                 
N95 4234  4871                                   
N99 4131                                     
NZV 4856  nevypravený                                  
Služobný spoj 2 2855                                     
Služobný spoj 3 3537  1109  2123                                 
Služobný spoj 6
3549 
                                   
 
Výpravu spracoval: Miroslav93
 
Nočné spoje sú z dňa 13.12.2013 na 14.12.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia