MHD Bratislava

BA-13.7.2013
Zdieľať stránku

13.7.2013 (sobota)
 
 
ms, Pe67, Samčo, petoo, Sor23, mirko
 
- 2/4 - 7126 pred 17. hod. vypadol, nahradil ho ZV 7703+06
- 80/2 - ZV 3436 hradil po 12. hod. linku
- 91/1 - 4240 po 15. hod. vypadol, nahradil ho ZV 3436

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16
2 7123 7127 7111 7126                        
M:


ZV 7703+06                        
3   7128 7133 7829+30 7113 7134 7130                  
4 7775+76  7787+88   7753+54   7715+04   7781+82   7791+92   7773+74   7821+22   7751+52               
5                7927+28    7929+30            
8   7128 7133 7829+30 7113 7134 7130                  
9 7801+02 7789+90 7799+00 7812+11 7817+18 7823+24 7831+32                  
10 7785+86 7843+44 7106 7119                        
20    3413   3420                           
21  2866    1849                          
23  3415                               
28   2207   2649                        
30 3401  3412   3422   3551                         
31         2854                      
32  1212   1218   1210                           
33  6703   6702                             
37      2112   2118   2124                       
39          2854                       
41        3551                         
43  2210   2633                             
63  2208   2636     2204                         
68  4912   4909   4910   4931   4934   4908                     
70  2340   2353   2339   2337                         
80  2343     3430   2344                         
M:   ZV 3436                            
82  1905                               
83  2867   1846  1858  1847   2863   2847   1826   4930   4938               
88  1221   1220   1217   1205   1207  1206                    
90  2331                               
91  4240   4234   4238   4237   4236                       
M: ZV 3436                              
92  4941   4937   4933   4226   4935                       
93    4926     4228   4936   4923                 1857 1835  
95  4940   4937   4933   4226   4935   4232   4917   4905   4932  4229  4941           
96  2209   1213   1219   2212   1214                       
98  4907   4929   4902   4939   4911  4934 1830                  
99 4004  4010   4002   4122   4111   4008                     
139 3520                              
147  1903                               
X13  3435                               
203   6268                            
204          6300                       
207 6270 6263   6311                        
208            6302                     
211  3540                               
212 6289    6278                           
801  3101                               
901  3301                               
ZV Most SNP    3436                             
ZV Voz. Jurajov Dvor 7703+06                              
N21  2866                               
N33 1212                              
N53 3435                              
N55  2343                               
N70 2867                              
N72     1857                          
N80 4234                              
N95 4940                              
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 13.7.2013 na 14.7.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia