MHD Bratislava

BA-14.5.2013
Zdieľať stránku

14.5.2013 (utorok)
 
jakub0606, ms, Marek1978, petoo, Pe67, Miso_83, Samčo, TomJ, mirko
 
- 4/1 - súprava 7825+26 okolo 15. hod. vypadla, nahradila ju súprava 7767+68
- 4/7 - súprava 7767+68 bola v priebehu dňa menená za neznámu súpravu
- 4/10 - súprava 7815+16 bola v priebehu dňa menená za súpravu 7723+24
- 5/7 - súprava 7955+56 pred 16. hod. vypadla kvôli MU
- 9/10 - súprava 7757+58 okolo 9. hod. vypadla, nahradil ju ZV 7719
- 33/4 - nevypravená - celá služba nehradená
- 37/6 - 2115 v priebehu dňa vypadol, nahradil ho 2119
- 67/3 - 3520 v priebehu dňa vypadol, nahradil ho 3504
- 94/3 - 4231 v priebehu dňa vypadol, nahradil ho ZV 4873, neskôr sa napojil 4238
- 94/10 - ZV 4823 ráno hradil linku, neskôr ho vymenil 4824
- 191/4 (192/4) - nevypravená - celá služba nehradená
- 202/3 - 2633 okolo 15. hod. dočasne nepremával kvôli poruche vozidla
 
Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2        7125                              
3 7911+12  7729+26  7793+94  7812+11   7602+10 7929+30  7805+06  7939+40   7799+00 7821+22  7751+52   7781+82 7957+58   7735+36  7919+20  7703+06 7813+14     
4 7825+26 7823+24  7717+18  7829+30  7787+88  7843+44   7767+68  7753+54 7809+10  7815+16  7761+62 7745+46  7732+31   7797+98 7785+86  7749+50  7755+56   7727+28  
M: 7767+68                 7723+24
                 
5 7927+28       7901+02 7917+18   7947+48 7955+56  7941+42  7915+16  7933+34  7837+38       7946+45 7904+03  7913+14       
6 7132  7127  7114 7116  7129  7124                 7831+32 7739+40  7839+40  7783+84   7763+64 7841+42 
7 7101  7105   7106  7104  7130  7111  7117                         
8 7911+12 7729+26 7793+94  7812+11   7602+10 7929+30   7805+06 7939+40  7799+00   7821+22  7751+52  7781+82 7957+58   7735+36  7919+20 7703+06  7813+14     
9 7132   7127 7114  7116  7129   7124  7775+76 7779+80  7789+90  7757+58  7741+42 7817+18   7777+78  7831+32 7739+40  7839+40   7783+84 7763+64   7841+42
M:                   ZV 7719                  
20       3418    3437              3404             
21 2850  1841   1827  1845    1844   2865        2860    1825 2869      1639  
22                     3430     3404 3403          
23     3402                                 
25     1827       1844            2860              
27  1907                                    
28  3409     3416                               
30 3547       3541                              
31           1824                          
32  1105  2127 2105 2113  1106   1218  2123                         
33  6702  6706  6705  nevypravená  6701                             
34  1603   2854   2861  3419  2841  2849  2842   1858                      
35 1908  1906                                   
37    2117   2118  2126  2115                           
M:           2119                           
39           1824                           
41       3541                               
43 3546                                     
50          3506  2348     2335  2343                   
51 3534  3551  3514                                 
59 1627  1623 4852  1629   1618 2615  2818                         
63      1840 2867    3512   1638                        
64     6299                                 
65 2124   2122 2116  2121  1109  1101  1102  2112                       
66     3525  3501                               
67 3516   3524 3520   3510  3523                            
M:     3504                                 
68 4931  4910  4918 4928  4912  4938   4908 4941  4935  4902   4904 4903 4238 4239          
70 1832  2863  1854  1852  1835  1848    1828                       
74 2611                                     
75 2640  2643   1634 2647  2651   2632 2634  1635  2636                     
78 2209  1625  2631  2204  2628  2653  2201  2617   2203                    
79 3517                                     
80        4120         2021   4107                   
83 4933  4916  4906   4917  4929  4909 4926  4901 4927  4936   4907  4925 4908             
84 3511 1837  2870  4237 2812  4879  2819  4235                       
88 1215  1217  1207   1208  1212 1616  1201  1214                       
91 4011                                     
92 4855  4830  4815   4856  4873 4871  4837                         
93 4923  4222  4229  4225  2820  4876   4878     4869    4868  4824  1855 1822         
94  4223 4226  4231  4236   4239 4851  R: 1815 (P: 4831)  4850  4821  4824n 2814  4831               
M:     ZV 4873 a 4238              ZV 4823                  
95 4940  4227  4230   4233  4877   4232  4221  4224   4234  4827 1810  2828  4925  4824          
96 1205   1219  1222 1220 1204  1213                          
98 4920   4919 4905  4939  4932  4911  4913 4922  4914  4924   4937  1846  1857          
99  4008  4010 4002  2825  4874  4012   4115  4131  4127   4107    4101   4111            
133 2205                                    
178     2342  2353                                 
191 4009
4123
4004
nevypravená


192 4009 4123 4004 nevypravená                              
196  1631  1632 2648  1606                               
X13  3415   3434                                   
201  6606 6617  6638  6623   6627 6634   6633 6639  6622   6609 6602  6631               
202 2639  2637  2633  2646  1620  2645  2616  1621  2638   1624 1622  6629               
203       6307                              
204 6261                                     
205       6311  6275  6310 6306                           
206   6277   6281 6232   6315                             
207  6226 6264       6280 6295          6271                 
208  6620 6267  6637  6619  6610  6301   6283  6300  6285 6238  6618                 
209  6286  6229 6273    6294           6287 6271                 
212    6635 6636   6298    6293                          
Školský spoj 2
1033                                     
Školský spoj 3
2021                                     
Školský spoj 4
1031                                     
Školský spoj 5
1032                                     
Školský spoj 12 4856                                     
ZV Pri Kríži 7765+66                                     
ZV Čiližská 2208                                    
ZV Voz. Krasňany 7123                                     
N21 2850                                     
N33 1105                                     
N61 3415                                     
N70 3511                                     
N72      1855                                
N93  4225                                     
N95 4940                                    

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 14.5.2013 na 15.5.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia