MHD Bratislava

BA-14.6.2013
Zdieľať stránku

14.6.2013 (piatok)
 
petoo, ms, Pe67, Marek1978, matus2410, kubo_99, mirko, martin15, Kurt, Jurino, Square28
 
- 23/1 - 3407 v priebehu dňa vypadol, nahradil ho 3402
- 32/6 - 1220 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1629
- 33/5 - nevypravená - celá služba nehradená
- 68/2 - nevypravená - nehradená, okolo 8. hod. sa na linku napojil 4922
- 68/11 - 4939 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 4921
- 70/6 - 1825 poobede vypadol kvôli MU, odstavený bol za zastávkou Slovnaftská (smer Hlavná stanica), nahradil ho 1833
- 83/4 - nevypravená - nehradená
- 92/4 - 4856 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 4837
- 93/2 - 4222 v priebehu dňa vypadol, nahradil ho 4930
- 93/3 - 4229 po 13. hod. vypadol, nahradil ho ZV 3414, po 14. hod. sa vrátil 4229
- 93/15 - 3406 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1637
- 94/6 - 4873 okolo 17. hod. vypadol kvôli poruche vozidla, odstavený bol na obratisku Holíčska, neskôr sa vrátil 4873
- 94/7P - 4831 poobede vypadol kvôli poruche vozidla, nahradil ho 4879
- 95/8 - nevypravená - nehradená, okolo 9. hod. sa na linku napojil 1815
- 96/6 - 1222 bol do popoludňajšieho dielu vymenený za 1202
- 98/8 - nevypravená - nehradená, pred 8. hod. sa na linku napojil 4931
- 99/4 - 2335 poobede vypadol, nahradil ho 4830
- 196/1 - 1616 pred 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 2203
- 208 - 6634 pred 18. hod. vypadol kvôli poruche vozidla

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
3 7911+12
7921+22
7819+20
7775+76
7905+06
7957+58
7831+32
7729+7726
7777+78
7781+82
7735+36
7835+36
7929+30
7755+56
7733+34
7805+06
7779+80


4 7732+31
7783+84
7717+18
7749+50
7745+46
7751+52
7841+42
7785+86
7843+44
7813+14
7722+21
7821+22
7828+27
7812+11
7757+58
7741+42
7765+66
7797+98

5 7947+48
7904+03
7946+45 7301+02
7913+14
7939+40
7917+18 7925+26
7941+42
7927+28
7943+44
7935+36
7602+7610
7931+32
7901+02
7909+10
     
6 7130
7128
7115
7134
7112
71327807+08
7769+70
7763+64
7753+54
7809+10
7801+02
7 7135
7118
7110
7105
7119
7129
7104
8 7911+12
7921+22
7819+20
7775+76
7905+06
7957+58
7831+32
7729+7726
7777+78
7781+82
7735+36
7835+36
7929+30
7755+56
7733+34
7805+06
7779+80


9 7130
7128
7115
7134
7112
7132
7829+30
7793+94
7787+88
7837+38
7799+7800
7723+24
7727+28
7807+08
7769+70
7763+64
7753+54
7809+10
7801+02
20 3408 3421 3430   3434             3419 3436         3415  
21         2862   1857   2860 1639     1601     2852      
22 3408 3421 3430               3426 3419 3436 3438 3432     3415  
23 3407   3513 3403     2861                        
M: 3402                                    
24             2861                        
25             1857   2860 1639     1601            
26             2861                        
28

3417
29 3305
3304

30  3547 3416
3425 3542                              
31         1836                            
32  2124 1106 2121
2116
2118
1220
 2123                        
M:           1629                          
33 6706
6705
6632
6702
nevypravená


34 1605 1837 1842 2849 1847 3433 1851 1854                      
37   1105
2126 2111                              
39         1836                            
41 3539
3542

43 3545                                    
50   1034 2352   2346                            
51 3537
3526
3514
52 3548
3530
3508
55 3529
3504

59 1633   4852 2631     2818                        
63 1850 2855   1832           1855                  
64     6302                                
66 3523
3511

68 4935 nevypravená 4913 4938 4928 4941 4910 4918 4925 4909 4939   4922 4934          
M:   4922                 4921                
70 1831 1830 2866 1638 1846 1825 1856 2870                      
M:           1833                          
77 3509 3524                                  
80 2336 2347     3505 4108   4003   4117                  
82 1904                                    
83 4933 4916 4923 nevypravená 4937 4936 4929 4914 4904 4915 4931 4907 4905            
84 1858 1848 2843 4237 4238 2825 2819 2828                      
87 4119 4110 2119   1214 1205 2125 2117                      
88 1219
1215
1207
1221
1210
1218
1213
120691 4011 4010 4106 4007 4122                            
92 4855 4830 4815 4856 4832 4871 2812       4879 2812              
M:       4837                              
93 4940 4222 4229 4225 4866 4876 4878 4877 4875 4869 4852 4868 4824 1834 3406 *2855*      
M:    4930 ZV 3414                       1637
       
94 4223 2820 4231 4228 4236 4873 (P: 4831) 4850 4821                    
M:             4879                        
95 4224 4226 4240 4233 4235 4874 4221 nevypravená 4239 4827 1810 2813 4907 4824          
M:               1815                      
96 1204 1212 2648 2607 1209 1222                          
M:           1202                          
98 4901
4919
4906
4932
4912
4911
4902
nevypravená
4908
4924

4927
2856
2868

M:               4931                      
99 4002 4012 4004 2335 2331 4001 4115 2022 2023 4117 2022 4102 4111            
M:       4830                              
191   2021   4105 4122                            
192   2021   4105                              
196 1616 2641 2628 1630 2639                            
M: ZV 2203                                    
X13 3405 3413                                  
202   2637 2633           2653   1622 6629              
203 6272 6268 6250 6261 6307       6267                    
204       6288   6273                          
205     6300 6279   6282 6277                        
206   6294 6238 6283 6290 6269                          
207 6263 6270 6266
6226 6278
6265
        6280
               
208 6622 6631   6615 6634 6271   6296 6295 6299                  
209 6285
6310
6303
6234
6262

6280
212 6606 6613 6637 6281 6314 6244                          
801 3101                                    
Školský spoj 1 R: 3403                                    
Školský spoj 2
1033                                    
Školský spoj 3 4003                                    
Školský spoj 4 1031                                    
Školský spoj 8 1032                                    
Školský spoj 10 2865                                    
Školský spoj 12 4856                                    
ZV Komisárky 7133


ZV Voz. Krasňany 7115


N33 2124


N44   6267                                  
N47   6267                                  
N55 2336


N70 1858


N72
6267
1834
N74 3523                                    
N80 4010                                    
N93 4940
4852

N95 4224 4879                                  
N99 2022                                    
NZV *2855* 2812                                  
 
Výpravu spracoval: kubo_99

Nočné spoje sú z dňa 14.6.2013 na 15.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* - mal by tam byť podľa zadelenia