MHD Bratislava

BA-14.8.2013
Zdieľať stránku

14.8.2013 (streda)
 
ms, matus2410, Marek1978, Miso_83, Samčo, Pe67, kubo_99
 
- 4/13 - súprava 7837+38 bola počas dňa menená za súpravu 7751+52
- 5/1 - súprava 7919+20 po 7. hod. vypadla pre poruchu vozidla, nahradila ju súprava 7951+52
- 70/4 - 2843 počas dňa vypadol, nahradil ho 1605
- 70/6 - 1830 po 13. hod. dočasne vypadol, nahradil ho ZV 2206, o 14:52 hod. sa vrátil 1830 na linku
- 88/3 - 1210 pred 20. hod. vypadol
- 93/15 - ZV 4824 hradil po 18. hod. linku
- 94/2 - 4815 o 8:50 hod. vypadol pre poruchu vozidla, nahradil ho ZV 4824, o 9:55 hod. sa napojil 4237
- 94/5 - 4875 bol do popoludňajšieho dielu služby vymenený za 4831
- 95/1 - 4903 popoludní vypadol, nahradil ho ZV 4873, neskôr sa napojil 4876
- 98/3 - 4940 po 8. hod. vypadol pre dopravnú nehodu

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
2 7135  7129   7117   7118   7122   7119  7101                    
3  7927+28   7729+26   7797+98   7727+28       7953+54   7909+10     7823+24   7602+10   7783+84   7779+80   7757+58      
4  7753+54   7717+18   7703+06   7769+70   7787+88   7722+21   7821+22   7773+74  7789+90 7819+20  7765+66  7835+36  7837+38   7828+27      
M:                         7751+52        
5  7919+20   7917+18   7905+06   7929+30   7935+36   7904+03   7925+26   7911+12   7941+42   7733+34   7943+44  7901+02  7913+14   7947+48      
M: 7951+52                                
6  7130   7121   7125   7134  7127               7843+44   7841+42   7839+40  7763+64   7735+36  7841+42
8  7927+28   7729+26   7797+98   7727+28      7953+54  7909+10    7823+24  7602+10  7783+84  7779+80   7757+58      
9  7130   7121   7125  7134  7127   7813+14   7817+18   7777+78   7799+00  7831+32 7715+04  7843+44   7841+42   7839+40  7763+64   7735+36   7841+42 
20  3426   3427   3414   1035   3430   3432                       
21            2867   2852       2864           2845     
23 3433  3413           2847                     
24    3413          2847                    
25            2867   2852                     
26              2847                     
27  1904                                 
28 3410  3412   3422     3424     3423                     
29  3305   3529                               
30  3547   3401   3417   3551   3514                         
31  1824   1851   1841   2855   1844   1859   2868   2857                   
32  2125   2115   2127      2123                      
33        6635                           
34  1633   2645  1625  2634    2651                      
37  2113   1107   2112   2122  2121  1103                       
39  1824   1851   1841   2855   1844  1859  2868  2857                  
41       3551                          
43  2114                                 
50  2332   2337   2338   2349   2343   2340   2350   2348   2334   2333               
51  3549   3541                               
58  3531                                 
59  1629       2828   2818                         
63        1636       2862                     
65  2119   2117  1106  2120   2126   1101   2107   1108   2104   2118               
67  3516   3520   1036   3512                           
68  4918   4912   4923   4924   4931   4927   4915   4921   4926   4937   4229             
70  1836   2844   1848   2843   1823   1830   1850  2870                  
M:       1605   ZV 2206                      
74   2203        2636                       
75  1632  2653 1635  2646   1627   1623                       
78  2210   2207   2204  2202  2209   2205   2208   2649   2201   2636               
79 3519                                
80        4120     4117                       
82  3418                                 
83  4933   4916   4914   4929  4909  4906   4928   4901   4938   4907               
84   1827                              
87  4119   4110  1104   1215  1217   1109   1205                   
88 1201 1207  1210   1206   1204  1218                      
91  4011   2344   4122  4003  2022                         
92 4855  4830   4827   4856   4832  4869  4837                     
93  4913   2819   2820  4225      4868   4222                2842      
M:                             ZV 4824    
94  4231   4815   4240   4232   4875   1815   4238   4238                   
M:   ZV 4824 a 4237     4831                        
95  4903   4234   4236   4852   4235   4866   4221   4874   4239   4879   1810   2813  4907     4937      
M: ZV 4873 a 4876                                
98  4941   4908  4940  4936  4934  4911   4902   4922  2856  1610    1837          
99 4012  4001   4010   2023  3505  2021   2335   4123  4004                
120  3426   3427   3414   1035  3430  3432                       
191  4105   4111     4008                           
196   1631                              
X13 3406 3404                              
201  6622   6625  6638  6627   6636     6634   6630     6614               
202  6637   6640   6615   6633   6626   6631   6617   6606    6614              
207        6289                           
211  6229                                 
212            6302                       
901  3303                                 
ZV Čiližská 2206                                
ZV Most SNP  4850                                 
ZV Pri Kríži  2850   7781+82                               
ZV Voz. Krasňany  7131                                 
ZV Voz. Petržalka  4824   4873                               
Skúšobná jazda  7845+46                                 
N33  2125                                 
N53 3406                                
N61  2113                                 
N72      2842                             
N80  2344                                 
N93 4913                                
N95  4876                                 

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 14.8.2013 na 15.8.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia