MHD Bratislava

BA-15.5.2013
Zdieľať stránku

15.5.2013 (streda)
 
 
petoo, jakub0606, ms, Marek1978, Miso_83, Pe67, matusulienko777, mirko, TomJ, kubo_99
 
- 5/9 - súprava 7915+16 okolo 6. hod. vypadla, nahradila ju súprava ZV 7757+58, neskôr sa napojila súprava 7917+18
- 5/10 - súprava 7953+54 vypadla kvôli poruche vozidla
- 6+9/17 - neznáma súprava v priebehu dňa vypadla, nahradila ju súprava 7841+42
- 6+9/19 - súprava 7841+42 bola v priebehu dňa menená za neznámu súpravu
- 9/7 - súprava 7767+68 okolo 17. hod. vypadla, nahradil ju ZV 7720
- 34/8 - nevypravená - celá služba nehradená
- 68/12 - ZV 4929 počas dňa hradil linku
- 78/7 - okolo 6. hod. išiel ZV 2652, neskôr sa napojil 2207
- 87/6 - ZV 2020 hradil počas dňa linku
- 88/2 - 1207 okolo 14. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4117, neskôr sa napojil 2607
- 88/7 - 1217 bol v priebehu dňa menený za 1205
- 93/1 - ZV 4929 hradil počas dňa linku
- 202/6 - 1620 počas dňa vypadol, nahradil ho 2646
- 202/8 - 1624 okolo 15. hod. dočasne nepremával, nahradil ho ZV 2205

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2    7101     7106
   7104 7125                       
3 7911+12  7602+10  7813+14  7755+56  7909+10   7947+48  7735+36          7729+26 7929+30  7789+90 7949+50   7779+80  7741+42    
4  7722+21 7817+18   7831+32 7843+44  7785+86    7787+88  7805+06  7749+50  7829+30    7823+24    7737+38 7751+52       7781+82  
5  7935+36      7946+45 7921+22  7837+38   7923+24 7943+44  7915+16   7953+54  7835+36  7957+58 7927+28    7901+02  7919+20       
M:                 ZV 7117 a 7917+18         ZV 7757+58          
6 7115     7111 7105   7107 7127                   7775+76  7839+40    7717+18 7841+42 
M:                                 7841+42    
7 7114  7123   7116  7120 7103   7131 7129                         
8 7911+12  7602+10  7813+14   7755+56 7909+10  7947+48  7735+36          7729+26  7929+30  7789+90 7949+50 7779+80 7741+42     
9  7115   7111   7105 7107  7127  7767+68  7807+08  7753+54  7732+31   7799+00 7773+74  7821+22    7775+76 7839+40    7717+18 7841+42 
M:             ZV 7720                   7841+42    
20  3435  3436      3438  3421             3427 3406          3426   
21 1841 1824  2857   1844   2859  1856   2869 1605  2864     1827  1848 1639 1825      1822  
22                     3414   3427  3406        3426 3426   
23   3428                                   
25     2857      2859  1856     1605 2864     1827 1844             
27 1907                                     
29 3540                                     
30 1104    3422                                 
31 1842  2844    1843   2868 2852  2846  2867    1637                   
32 2111   2117   2122      2123                         
34  1603  2866 2842  1851  1846     1855 nevypravená                       
35 1908  1906                                   
37 2126    2105                                 
39 1842   2844   1843   2868 2852   2846 2867     1637                  
43 3546                                     
50    2348       2351                           
51  3537 3534  3514                                 
53       3513                               
56    3541    3526                              
57 3539                                     
59 2617  1631  4852   1629 2607   2643  2813                        
61  1858 1852    1836    1821  2848                         
63 2858     1845 1826  1822                             
64    6275 6315                                 
65 2125  2120   2127  2116  1108 1101  1102   2119                      
66      3509                                
67 3517   3520  3516 3524  3522                             
68  4939 4903   4918 4927  4937  4907  4917  4931   4932 4905   4913   4224  4239          
M:                       ZV 4929              
70 1837  2856  2849  2863   1831 1835   2847 3512                       
74  1616 2647     2611   2648                           
75  2651 1633  2650  1632  2634  1635  2653  1618  2639                     
77 3510                                     
78 2206  2628  2201  2203  2210   2204 2207n 1627   2208                    
M:             ZV 2652                        
79 3521                                     
80 2340  2353   4120  4102    4007   3505   4107                   
82  1905                                     
83 4933 4916   4909  4910  4928  4902  4912  4914 4904   4920 4940  4941   4936            
84  1834  1840   1838  4237  4231  4879 2819  2820                       
87  4119  4110   1109  4004                               
M:           ZV 2020                          
88 1220   1207 1214  1222  1212  1204 1217 1202                       
M:   ZV 4117 a 2607         1205                        
90  3507                                     
91 4011  4009  4106   4123 4122  2022                           
92  4855    4830  4815  4856 4832  4871  4837                         
93     4222   4229   4232 2818  4876  4878  2825  4875  4869    4868   4824 2861 2870         
M: ZV 4929                                    
94 4223  2812  4226  4236  2814 4851  R: 1815 (P: 4831) 4850  4821  4823  2814  4831               
95 4935  4227   4240   4233   4235  4230   4221   4873 4234   4827  1810 2828  4941  4824          
96  1201  1215  1209  1219 1210 1634                           
98  4926   4919    4908    4925   4930  4911   4923   4922 4938    4924     4906 1832  1638          
99  4001  4006   4008   4003  2021  4012  4115   4131  4127    4107     4101 4111             
130  3550                                     
133      2648                                
139 3518                                     
151  1901                                     
178    2333  3511                                
191  2023   4113   4124   4010                              
192  2023    4113    4124    4010                               
196 2211   2615    2631    2632  1606                             
X13  3402    3411                                   
201  6629   6627  6606    6636  6609  6633 6620  6638  6630   6637  6617  6623               
202  1610    2637   2633    2644  1621  1620 2638  1624 1623 2635 1622  6634               
M:           2646   ZV 2205                      
203      6305                                
204  6226      6297  6277                            
205   6291  6271  6295   6300                            
206  6238  6311 6289 6232  6290                             
207    6307 6264    6278                             
208  6639 6267   6618 6626  6602  6279  6306   6234 6298   6273 6619                 
209 6310      6294  6296                             
210 6286    6276                                 
212    6635   6280    6283  6291                         
630 3301 3302                                   
801 3101 3102                                   
Školský spoj 3  3505                                    
Školský spoj 4
 1031                                    
Školský spoj 5
1032                                    
Školský spoj 12
4856                                    
Školský spoj 14
3514                                     
Školský spoj 18
4009                                     
ZV Čiližská 2205                                     
ZV Voz. Jurajov dvor 2652                                     
ZV Voz. Krasňany 7124                                     
ZV Komisárky 7117                                     
ZV Pri Kríži 7757+58                                    
N21 1841                                    
N33 2111                                    
N55 2340


N61 3402                                    
N70 1834                                    
N72     2861                                 
N80 4009                                    
N95  4935                                    

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 15.5.2013 na 16.5.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia