MHD Bratislava

BA-15.7.2013
Zdieľať stránku

15.7.2013 (pondelok)
 
Miso_83, ms, Pe67, Samčo, petoo, Sor23, martin15, peto1622, luxor884
 
- 5/5 - ZV 7134 hradil okolo 17. hod. linku
- 50 - 2350 okolo 15. hod. vypadol pre dopravnú nehodu s os. autom
- 50 - ZV 3438 hradil pred 20. hod. linku
- 84/5 - ZV 4117 hradil pred 7. hod. linku, neskôr sa napojil 2865
- 92/4 - 4879 okolo 13:30 hod. vypadol, nahradil ho ZV 4873, neskôr sa napojil 4850
- 95/1 - 2828 sa napojil po odjazdení ranného dielu 59/5
- 95/8 - 4224 okolo 11. hod. vypadol, nahradil ho 4832
- 99/3 - 4009 okolo 12. hod. vypadol, nahradil ho 2812
- 151/1 - ZV 3438 hradil po 14:50 hod. linku

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
2            7135                       
3          7901+02   7825+26   7931+32      7791+92  7939+40   7807+08           
4  7722+21   7775+76   7773+74  7749+50  7839+40   7751+52   7797+98   7785+86  7779+80  7789+90   7787+88   7813+14   7819+20  7727+28      
5                  7935+36   7729+26   7947+48   7943+44   7955+56  7917+18      
M:         ZV 7134                        
6  7130   7129   7109   7121   7117              7843+44 7767+68 7769+70  7763+64   7841+42  7767+68
8          7901+02   7825+26   7931+32       7791+92   7939+40   7807+08           
9  7130   7129   7109   7121   7117   7737+38   7829+30   7745+46   7765+66   7793+94   7717+18   7843+44   7767+68  7769+70  7763+64  7841+42  7767+68 
20 3429  3419   3427   3413     3420           3415     3405         
21    1826   1853   1828     1841   2859   1821   1636   2870     1827       2862     
22    3419   3427                 3415     3405  1036    3420  
23  3404   3434           1857                     
24    3434           1857                     
25            1841   2859     1636       1827           
26              1857                     
27  1907                                 
28  3423   3425       3424     3422                     
29    3304                               
30  3547   3417   3416   3543   3514                         
31          2857                         
32  2125   2118   2114   2119   2111   1218                       
33 6706  6702   6632   6703                           
34  1635   2635   2634   2211   2640  2639                      
37   2124  1107  2116  2113                         
39          2857                         
41        3543                           
43  1104                                 
50              2353   2337                   
59  1629         2828                         
61   1824                              
63  2868       1605   2849   1609   2846                     
64    6231                               
66   3522                              
68  4918   4929   4925     4940   4938                       
70          2856                         
75  2648   2607         1623                       
78  2210           2201                       
83  4933   4926   4906   4907   4912  4908  4937   4901   4927   4914               
84  2861   2844   1835   2847   2865n   1638   1639                     
M:         ZV 4117                        
87            1214                       
88  1212   1219     1202                          
91                     4105            
92  4855   4830   4827   4879   4866   2825   4837   4832                   
M:


ZV 4873 a 4850                          
93  4824                                 
94  4226   4236   4237   4232   4851  1815  4228   4228                   
95     4229   4231   4233  4235  4240   4221   4224   4239   4878   1810   2813   4914  4928      
M:  2828               4832                   
96  1205       2637   1222                         
98        4934             1849               
99  4005   2344   4009   2331   4123   4108   4003   4131   4102                 
M:      2812                             
139  3524                                 
151                                  
M:  ZV 3438                                 
196  2649   2653   2644   2642                           
X13    3407                               
201      6631   6618     6638   6630                     
202  6637     6625     6613                         
204    6311       6299                         
205  6270                                 
206  6310     6260                             
207    6635     6222   6265   6280                       
208  6615     6604       6306                       
209  6294   6281       6283                         
210 6244  6315  6279                            
801   3412                              
ZV Most SNP 4117                                
ZV Petržalka  4873                                 
ZV Pri Kríži  1603  7781+82                              
ZV Voz. Trnávka 1606                                
N33  2125                                 
N70  2861                                 
N91 4105                                
N93  4824                                 
N95 2828                                
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 15.7.2013 na 16.7.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia