MHD Bratislava

BA-16.5.2013
Zdieľať stránku

16.5.2013 (štvrtok)
 
jakub0606, Pe67, Marek1978, petoo, ms, Samčo, kubo_99, peto1622, mirko, martin15, TomJ
 
- 6+9/4 - 7132 okolo 15:30 vypadla, nahradil ju ZV 7720, neskôr sa napojil 710
- 33/5 - nevypravená - celá služba nehradená
- 78/1 - 2207 okolo 6. hod. dočasne nepremával kvôli poruche vozidla
- 80/2 - 3522 v priebehu dňa vypadol, nahradil ho 2350
- 96/4 - 1215 po 20. hod. vypadol, nahradil ho ZV 2652
- 98/12 - ZV 4117 hradil linku, neskôr ho vymenil 4935
- 99/4 - 2813 počas dňa vypadol, nahradil ho 4225
- 201/10 - 6620 počas dňa vypadol, nahradil ho ZV 2631, neskôr sa napojil 6633

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2         7108    7104     7106                    
3   7835+36        7733+34  7777+78    7781+82 7831+32        7828+27          
4 7829+30   7722+21 7717+18  7749+50  7761+62  7821+22  7825+26  7775+76   7812+11  7807+08  7819+20   7757+58 7839+40  7745+46  7841+42  7751+52  7815+16 7759+60   
6 7107  7123  7131  7132  7129  7128                7737+38 7805+06   7769+70 7779+80   7763+64 7755+56 
M:       ZV 7720 a 7105                              
8    7835+36       7733+34  7777+78    7781+82   7831+32       7828+27          
9 7107  7123  7131  7132  7129  7128   7787+88  7799+00 7753+54   7703+06 7735+36   7789+90 7783+84  7737+38 7805+06  7769+70   7779+80 7763+64   7755+56
M:       ZV 7720 a 7105                              
20 3433  3404                     3436              
21     1845       2867                          
22 3433   3404                   3419 3436      3403         
23 3411  3437                                  
25      1845     2867                           
28  3416 3401  1104   3425  3424    2607                        
29 3540  3305                                   
30 3412    3423       3528                           
31        1824    1844    1856      2865                
32  2112  2118  2122  2020  2111  2640  2123                         
33  6701   6706  6702  6705  nevypravená                            
34 1603 1836     2845     2346 2344  1831                       
37 2121 1107     2125   2116   2108                          
39       1824    1844   1856       2865                
41 3534                                     
43 3546                                     
50 2331  2351           2339           2343    2348          
53      3515                                 
59  1632   2611    1629  2640  1633  2818                         
64    6295   6271                                 
65 1109  1106   2117   2127  2105  1101  1102  2104                      
66  3520  3524 3523                                
67 3521  3516  3501 3510  3522                             
68  4925  4929 4932  4941   4938   4940 4926  4939  4930   4923  4902  4928 4225  4233          
70  1840   1853   2850   2856   1838   1835  1834  2335                       
74   1616    2606                               
75 2634  1634   2648  2615  2653   2646  2212  1631  2636                     
78  2207   2201  2206  2208   2628   2203  2204  2647  2205                     
79  3525                                     
80    3522     4120     4108   4113     4107                  
M:    2350                                   
83 4933   4916  4907   4903  4927  4913  4937  4901  4904   4912 4935  4931   4909            
84 1832   1848      2812 4879    2820                       
87        4002    1222                           
88 1210  1214  1202  1209  1219  1207  1212   1627                      
91   4004  2825    4122                            
92  4855 4830  4815  4856   4832  4871  4837                        
93   4917  4222  4229 4230   4876  4878    4875      4868  4824  1857  1851        
94   4223  4232   4231   4236  2814  4851  R: 1815 (P: 4831) 4850  4821   2814  4831               
95   4237  4227  4240  4239  4235  4226  4221 4224  4234 4827  1810  2828  4931  4824          
96  1201 1220   1204  1215  1630  1217  1221                        
M:       ZV 2652                              
98 4920  4919  4936  4905  4910  4911   4906 4922   4914  4924   4935n  2844  2854          
M:                       ZV 4117              
99  4012  4009  4001   2813  4123  4006  4115  4131  4127  4107     4111 4101             
M:       4225                              
133 1601 2607     1623                               
139 3509                                    
147 1903                                    
151  1901                                     
178   2340  3511                                 
191  3505   4873  4008  4007                               
192 3505 4873 4008 4007                              
196 2651 2643  2632  1635 1606                             
X13  3426   3427                                   
201  6629   6632  6626  6634  6606  6613  6623   6638  6631 6620  6627  6602               
M:                   ZV 2631 a 6633                   
202 1610  2637  2633  2616  1624   1621 1625  2635   1618  2644 1622  6633               
205 6272                                     
207 6261  6226      6297  6280  6276       6284                 
208         6619  6234      6315  6301  6639                 
209   6311  6283    6314          6232  6284                 
210 6303                                     
212     6622  6300  6289                             
801 3101  3410                                   
Školský spoj 1 (P: 1036)                                     
Školský spoj 5 1032                                     
ZV Čiližská 2631                                     
ZV Most SNP 4117                                     
N33 2112                                     
N53 3426                                     
N61 2121                                     
N70 1840                                     
N72      1857                                
N74 3520                                    
N80  4004                                     
N93  4917                                     
N95  4237                                     
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 16.5.2013 na 17.5.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia