MHD Bratislava

BA-16.7.2013
Zdieľať stránku

16.7.2013 (utorok)
 
Pe67, Samčo, Miso_83, Sor23, luxor884
 
- 83/5 - 4908 ráno vypadol, nahradil ho ZV 1835
- 99/1 - 4002 v priebehu dňa vypadol, nahradil ho 4001

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
2    7104   7106    7115                        
3            7799+00        7813+14       7841+42      
4  7787+88   7801+02   7835+36   7722+21   7789+90   7735+36   7715+04   7749+50   7727+28   7753+54   7785+86   7819+20   7825+26  7837+38      
5                      7921+22   7955+56   7913+14  7729+26      
6  7085  7132  7113   7131   7120               7843+44    7769+70 7763+64 7841+42  7791+92 
8            7799+00         7813+14        7841+42      
9  7085   7132   7113   7131   7120   7739+40   7815+16   7823+24   7755+56   7809+10  7829+30  7843+44    7769+70  7763+64  7841+42  7791+92 
20  3429   3420   3413       3419             1035   3415         
21            1859                   2862     
22    3420   3413                   1035   3415  3428   3419  
23  3430   3418           1850                     
24    3418           1850                     
25            1859                       
26              1850                     
27  1907                                 
28    3410     3412      3423                    
30     3425  3549   2113                         
32  2119   2124   2121   2120   1202   1215                       
33  6706   6702   6632   6703                           
34  1608   1633   2649   1623   2651   2211                       
37        2127                           
41        3549                           
43 3538                                
59      2637   4852                           
63  2851       1857       1606                     
82  3403                                 
83  4933   4934   4930   4929   4908   4936   4938   4914   4941   4912               
M:         ZV 1835                        
92  4855  4830 4827  2828   4821   2825   4837   4877      1810  2828           
93 4926                                
94 4226  4236   4237   4850   4851   1815   4229   4232                   
95  2820   4228   4231   4233   4235   2819   4221   4877   4239   4878   1810   2813   4912  4935      
98  4940     4909  4917  4919   4901     4922   1855   1856               
99  4002   4009   4004   2021   2335   4010   2023   4127   4131                 
M: 4001                                
207     6267      6283                       
209    6314   6306   6286   6300   6284  6232                    
ZV Pri Kríži 1835 7831+32                              
N33 2119                                
N93  4926                                 
N95  2820   1810                               
NZV    2828                               
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 16.7.2013 na 17.7.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia