MHD Bratislava

BA-17.5.2013
Zdieľať stránku

17.5.2013 (piatok)
 
 
petoo, Pe67, jakub0606, Marek1978, Miso_83, matusulienko777, Samčo, mirko, luxor884, kubo_99
 
- 6+9/19 - súprava 7745+46 bola v priebehu dňa vymenená za súpravu 7781+82
- 9/9 - okolo 6:30 išiel ZV 7719, neskôr sa napojila súprava 7732+31
- 9/9 - súprava 7732+31 okolo 16. hod. vypadla, nahradila ju súprava ZV 7723+24
- 20/3 - 3427 okolo 7. hod. vypadol, nahradil ho ZV 2201
- 21/10 - 2865 po 6. hod. vypadol pre poruchu vozidla, nahradil ho 1204, ktorý bol stiahnutý z linky 88/4
- 32/1 - 2119 vo večerných hodinách vypadol, nahradil ho ZV 4117
- 33/3 - 6638 bol počas dňa menený za 6706
- 33/5 - nevypravená - celá služba nehradená
- 68/1 - 4934 okolo 15. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4873
- 75/5 - 2616 bol počas dňa menený za 2212
- 84/5 - 2812 okolo 14. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4902, neskôr sa napojil 4918
- 88/4 - 1204 po 6. hod. dočasne nepremával, pretože bol stiahnutý na hradenie 21/10
- 88/7 - 1210 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 1215
- 93/4 - 4232 okolo 7. hod. vypadol, nahradil ho 4874
- 94/3 - neznámy voz vypadol, nahradil ho 4926
- 95/10 - 4240 okolo 15. hod. vypadol, nahradil ho 4827
- 96/3 - 2606 okolo 15. hod. vypadol, nahradil ho ZV 2201, neskôr sa napojil 1212
- 96/6 - ZV 2652 hradil linku, neskôr ho vymenil 2651

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2        7110       7123  7103                     
3 7901+02  7909+10  7741+42  7765+66  7955+56 7919+20  7761+62  7837+38  7783+84  7829+30    7809+10 7904+03 7839+40  7957+58   7819+20  7813+14    
4  7815+16  7817+18  7717+18  7749+50  7841+42  7799+00  7759+60  7757+58   7797+98   7805+06   7755+56  7777+78  7727+28  7779+80  7812+11   7828+27   7739+40  7722+21  
5  7913+14   7733+34   7941+42   7929+30   7943+44  7935+36  7905+06  7301+02  7925+26  7933+34   7921+22   7946+45   7923+24  7947+48          
6  7112   7129  7118  7125  7132  7109                7735+36 7787+88  7769+70   7751+52   7763+64   7745+46 
M:                                      7781+82 
7  7102   7116   7122  7113 7111  7117   7119                         
8 7901+02   7909+10 7741+42   7765+66 7955+56  7919+20  7761+62  7837+38 7783+84  7829+30    7809+10  7904+03  7839+40  7957+58   7819+20 7813+14     
9 7112 7129   7118  7125  7132   7109  7785+86   7821+22  7732+31  7737+38  7789+90   7753+54  7831+32 7735+36 7787+88  7769+70 7751+52  7763+64  7745+46 
M:                 ZV 7719 a ZV 7723+24                    7781+82
20     3427                  3402             3431   
M:     ZV 2201                                
21 2844   1841  2847   1834  2859        2865       2864        2851  2860  
M:                   1204                    
22                      3420   3402    3437 3407     3431  3431  
23     3421         1858                        
24               1858                         
25     1841      2859              2864          2851     
26              1858                        
27  1907                                    
28  3425 2114 3422   3410        3416                         
30     3401   3545    3416                           
31 2857  2867  2858  2852 2842    2846     1844   1822                 
32 2119 2124 1102   1106   2112  1616    2123                         
M: ZV 4117                                    
33 6705   6702  6638  6701  nevypravená                            
M:     6706                                
34  1603  1852  1854  1638  1857   1846 3506  2335                       
35 1908 1906                                   
37   2125  2122   1109  2108    2127                           
39  2857  2867  2858   2852  2842    2846     1844   1822                 
41  3542      3545                              
43  3546                                     
50            2352                          
51  3541  3528 3514                                 
53   3406   3432    3418                          
57  3535                                     
59  2615   2631  4852   1629  2651   1634  2818                         
61 2868     2863     1639                        
63 2849  2855    1821    2860                           
65  1108   2115     2117   2020   1101  1102  2126                       
66  3516  3522  3524                                 
67  3525   3517   3521  3520 3501                            
68 4934 4928  4908   4931   4913   4935  4912  4925 4910  4906  4939  4927   4926 4225          
M: ZV 4873                                    
70 1840  2861  2841 1832  1851  1838    2854                       
74  1627       2617    2632                          
75 2653 2650  2639   1633   2616  1631  2638   2640   2636                     
M:          2212                             
78 2204 2206  2202   2205   2210   2208   2203   1632   2207                     
79  3515                                     
80       4006       4102      4107                   
83 4933  4916  4930   4929  4941  4923  4938 4901  4904   4907 4932  4937  4902             
84 1837      4237  2812  4879  2819 2820                       
M:        
ZV 4902
a 4918
                           
87              2104                         
88 1214  1202  1221  1204  1207  1213  1210 1208                       
M:              1215                         
91  4011            3505                         
92  4855 4830  4815 4856  4832  4871   4837                         
93   4221  4226    4232 4823  4876   4878   4877    4869    4868  4824  1835 1855  2855      
M:       4874                              
94  4223 4230     4236  4225 4851  R: 1815 (P: 4927) 4850 4821      4235               
M:      4926                                 
95 4831  4227   4234  4233  4827   4222  2825  4224  4239  4240  1810  2828 4937  4824          
M:                   4827                  
96 1220   2207  2606 1219 1201  2651n                          
M:     1212     ZV 2652                          
98  4920  4919  4909  4917  4229 4911  4905  4922  4914   4924    4940  1853  2866          
99 4008 4004   4012   4866   4113  4009  2814  4131  4127   4107   4101 4111             
133      2632   1623                               
151  1901                                    
178  3501  2353                                   
191   2021   4003   4001  4117                               
192  2021  4003   4001  4117                               
196  2634  1607  1635 2646  2643                             
X13  3430  3419                                  
201  6618   6639  6627 6609   6622  6617  6623   6636 6634   6619  6620  6606               
202  1618   2637   2633  1621   2635  1624  1630    2644  2611  1610 1622  6613               
203          6308                             
204    6266    6288  6260                            
206  6301                                    
207  6261   6222 6272 6285 6273 6262       6231                
208             6294                        
209 6296 6271 6292 6314 6286         6300 6231                
210     6315                                
212       6297                              
Školský spoj 2 1033                                    
Školský spoj 5 1032                                    
Školský spoj 14 3514                                    
ZV Astronomická 7719                                    
ZV Čiližská 2201                                    
ZV Pri Kríži 7723+24                                    
ZV Voz. Krasňany 7101                                    
N21 2844                                    
N31 2868                                    
N53 3430                                    
N70 1837                                    
N72     1835                                
N74 3516                                    
N93 4221                                    
N95 4831                                    
NZV 2855


 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 17.5.2013 na 18.5.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia