MHD Bratislava

BA-17.6.2013
Zdieľať stránku

17.6.2013 (pondelok)
 
 
jakub0606, ms, Pe67, petoo, Marek1978, matus2410, Samčo, mirko, martin15, peto1622, Kurt
 
- 3+8/12 - súprava 7812+11 po 14:30 vypadla, nahradil ju ZV 7114
- 6+9/4 - 7112 bola počas dňa menená za 7101
- 21/10 - 1637 počas dňa vypadol, nahradil ho 1601
- 32/5 - 1107 po 15. hod. vypadol, nahradil ho ZV 3433, neskôr sa napojil 2647
- 33/4 - nevypravená - celá služba nehradená
- 59/4 - 2211 po 13. hod. dočasne nepremával, nahradil ho ZV 3409
- 63/7 - 1636 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2864
- 64/1 - 6258 počas dňa vypadol, nahradil ho ZV 6293, neskôr sa napojil 6266
- 66/3 - 3523 počas dňa menený za 3504
- 75/3 - ZV 2615 hradil ráno linku, neskôr ho vymenil 1632
- 83/12 - nevypravená, posledné kolo vykonal 4932
- 87 - 1205 pred 6. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 87/6 - ZV 2202 hradil okolo 16. hod. linku
- 88/3 - vo večerných hodinách sa napojil 2211
- 88/7 - po 16:30 išiel ZV 2652, neskôr sa napojil 1212
- 92/7 - 4837 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4907
- 93/5 - 4909 sa napojil až počas dňa
- 94/9 - popoludňajší diel služby nevykonaný - nehradený
- 94/10 - nevypravená - nehradená
- 95/7 - 4221 počas dňa vypadol, nahradil ho 4930
- 95/11 - počas dňa sa napojil 4940
- 99/9 - nevypravená - nehradená
- 99/10 - nevypravená - nehradená
- 192/2 - počas dňa sa napojil 4866
- 201/12 - 6610 po 14. hod. vypadol, nahradil ho ZV 6293, neskôr sa napojil 6633
- 202/5 - 2645 bol počas dňa menený za 2607
- 202/7 - 1632 bol počas dňa menený za 2615
- 208/4 - 6627 pred 16. hod. vypadol
- 210/1 - 6299 po 14. hod. vypadol, nahradil ho 6229

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
3 7915+16 7941+42  7799+00   7825+26   7943+44   7905+06   7781+82   7949+50  7837+38  7807+08   7783+84  7812+11  7901+02  7741+42  7925+26   7775+76   7755+56     
M:                        ZV 7114              
4 7813+14  7723+24   7717+18   7737+38   7735+36   7779+80   7829+30   7767+68   7823+24   7777+78   7821+22   7753+54  7828+27 7757+58  7727+28   7749+50   7787+88   7815+16   
5 7921+22 7904+03  7909+10   7729+26   7947+48  7946+45  7602+10   7955+56   7911+12   7913+14   7951+52   7919+20   7931+32  7927+28  7929+30   7917+18       
6 7121  7123   7116   7112   7126   7119                7843+44  7732+31   7769+70   7793+94   7817+18   7841+42 
M:        7101                               
7  7113   7111   7112   7130   7127   7108   7131                         
8  7915+16   7941+42   7799+00   7825+26   7943+44   7905+06   7781+82   7949+50  7837+38  7807+08   7783+84   7812+11   7901+02  7741+42  7925+26   7775+76   7755+56     
M:                        ZV 7114              
9  7121   7123   7116   7112   7126   7119   7835+36   7805+06   7751+52   7765+66   7819+20   7785+86   7722+21  7843+44  7732+31   7769+70   7793+94   7817+18   7841+42 
M:        7101                               
20        3426                 3436   3402             
21  1853   1842   1824   2859   1826   1827   1835   1639   1638  1637    2860  2869 1847  1603         
M:
1601                  
22                        3436   3402  3403     3430    
23      3513                                 
25      1824       1827   1835     1638   1601     2860  2869            
28  3416      3424   3410       3545                         
29    3304                                   
30  3547          2020                          
31    1821   1837   2857   1841   1844   2861   1843  1845  2867   2864                 
32 1108  2112   2117   2118   1107   1218   2123                         
M:         ZV 3433 a 2647                            
33  6706   6705   6635  nevypravená  6702                             
34  1605   1830   2866   1840   1858   2856   1834  1607                      
37   2108    2104    2121                          
39     1821   1837   2857   1841   1844   2861  1843  1845   2867   2864                 
50    2340    2337           2343         2353    3406        
51  3542   3543   3514                                 
53        3434                               
59  2646   2638   4852   2211   2648   2617   2818                         
M:              4932                         
61  2850   1855   2858   2862     2851   2848                         
63  1836   2855   1851   2853   2844   2849   1636       2845                   
M:              2864                         
64  6258   6273   6280                                 
M: ZV 6293 a 6266                                    
65     2124     2115  2116  1101  1102   2108                    
66  3520   3524   3523                                 
M:      3504                                 
67  3521  3517  3516   3506                               
68  4910   4938   4937   4935   4931   4925   4929   4930   4237   4923   4921   4940    4941          
70  1839   1857   2863   1850  1606  2846   1831  2868                      
74 2639  2207   1631   2642   2647  1616                          
75  2212   1627   1632n   2641   1635   1626   1618   1608   2636                     
M:     ZV 2615                                
78  2210   2201   2206   2208   2209   2203   2204   1623   2205                     
79  3515                                     
80  1034       4002     4108     4107                       
83  4933   4916   4908   4937   4902   4913   4905   4907   4904   4915   4932   4932n   4909             
84  1848   1838   1856    4238                            
87                                      
M:            ZV 2202                          
88  1206   1214      1209   1219   2611   1212n   1201                       
M:      2211        ZV 2652                        
91  4011   4004   4106   2818   4122   2022   4120                         
92  4821    4815  4856    4871  4837                         
M:              4907                         
93  4233   4226   1810   4222      4878   4875  4869     4868   4824  1832 1822        
M:          4909                             
94 4228  4223   4231   4236   4239   2812   R: 4866 (P: 4874)   4850  4239 nevypravená    4874              
M:                      4821                 
95  2828   4224  4927  2825   4235   2820  4221  4877   4240   4827    2813   4824          
M:              4930         4940                 
96  1210   1215   1204   1207   1213   1220                           
98  4939   4919   4936   4928   4912   4924   4906   4922   4914  4911   4234  1828  1846          
99  4012   4009   4001   2331   4123   2335   4117   4003         4111  4010            
133        2634                               
139  3509                                     
151  1901                                     
178  3406   2334   2338                                 
191  4005      4008  4122                             
192  4005       4008                               
M:    4866                                   
196  2649  2644  2643   1633   1629                             
X13  3421   3405                                   
201 6626  6640   6634  6632  6609  6637  6615   6629  6617  6619   6636   6610               
M:                        6633               
202  2631   2637   2633   1624   2645   2635   1632   1620   2653  1621 1622 6602              
M:2607
2615                        
203       6270                              
204 6222 6250 6290 6288 6314 6255 6292 6300 6292                    
205     6283   6281                            
206   6286 6279   6287 6261                          
207 6606 6263 6269 6307   6301 6229       6284                
208 6618 6267 6638 6627 6620   6278 6298 6295 6310 6266                
209 6289 6306 6244 6276 6303         6291 6284                
210 6299 6238 6277                                
M: 6229                                    
212 6639 6622 6631     6232                          
Školský spoj 1 (P: 3432)                                    
Školský spoj 2 1033                                    
Školský spoj 3 4107                                    
Školský spoj 4 1031                                    
Školský spoj 5 1032                                    
Školský spoj 8 1032                                    
Školský spoj 10 2860                                    
Školský spoj 12 4856                                    
Školský spoj 14 3514                                    
Školský spoj 17 2123                                    
ZV Cintorínska 6293

ZV Čiližská 2202

ZV Krasňany 7114                                    
 N21   1853                                     
N33  1108                                     
N53  3421                                     
N55 1034                                     
N70 1848                                     
 N72       1832                                 
N74  3520                                     
N80  4004                                     
 N93   4233                                     
N95  2828                                     

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 17.6.2013 na 18.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia