MHD Bratislava

BA-18.10.2013
Zdieľať stránku

18.10.2013 (piatok)
 
ms, matus2410, Miroslav93, Miso_83, Samčo, luxor884, kubo_99
 
- 3+8/14 - súprava 7841+42 okolo 6. hod. vypadla, nahradil ju ZV 7130, neskôr sa napojila súprava 7797+98
- 63/1 - 2206 v priebehu dňa vypadol, nahradil ho 2646
- 63/1 - 2646 po 15. hod. vypadol, nahradil ho 2607
- 63/3 - 2611 bol v priebehu dňa menený za 2651
- 83/3 - 4912 po 15. hod. dočasne vypadol kvôli mimoriadnej udalosti vo vozidle
- N34/1 - 2813 okolo 2:30 vypadol kvôli znečisteniu interiéru vozidla, nahradil ho NZV 1827, o 3:30 sa vrátil 2813

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2  7107   7127   7114   7119     7128   7129   7102   7113                     
3  7915+16   7939+40   7835+36   7732+31   7904+03   7943+44   7722+21  7927+28  7748+47  7781+82  7735+36   7751+52  7929+30 7841+42 7733+34 7745+46 7759+60    
M:                           ZV 7130 a 7797+98          
4                7785+86     7813+14   7817+18                 
5  7917+18   7923+24   7925+26   7953+54   7909+10   7901+06   7935+36   7951+52   7921+22   7911+12   7947+48   7933+34   7921+22  7729+26  7905+06   7946+45   7602+10     
6  7126   7134  7132  7116   7120   7133                7839+40          
7  7123   7104   7101  7103  7085   7110   7108                         
8  7915+16  7939+40  7835+36   7732+31   7904+03   7943+44   7722+21   7927+28   7748+47   7781+82   7735+36  7751+52  7929+30  7841+42  7733+34   7745+46   7759+60     
M:                           ZV 7130 a 7797+98          
9  7126   7134   7132   7116   7120   7133                7839+40          
20  3411   3430     3420   3415   3437   3431     3428                     
21  2858   1859         1828     2864   1825   1822               1638     
23   3438                                  
25            1828       1825  1822 2842            1638     
30  3547                    3425                
31   1824        1843                           
32 2122        2114   1218                           
37 2111 2121                  2115                
39   1824        1843                           
43  3546                                     
50    2346  1609          2342          2347      2349       
51  3539   3528   3514                3535                
52

2108
53

3402
56

2108
57

2651
59 1634  2615   4852  2212  2616   2647   2818                         
61 2843

1822
63  2206     2611           1635                       
M: 2646 a 2607    2651                                 
64  6258   6277   6300                                 
65

2107
2123
2104


66 3509

3515
70  2845            1858   1839                         
75  1627   2632   2645   2648   1631   2653   2639  1621 R: 2638 (P: 2636)                    
78  2209     2203                                 
80 2348  2345           4123        2338  
           
82 1902                                    
83  4901     4912     4928   4940   4910    4904  4941     4240   4932             
84 1838  2847   1855   1831   2863   1834   1835   1854   2849   2855  1839  2842               
87 4012


91
23314004
4127
233592

4856
93  4934   4222   4821    2820 4876  4878  4873    4869  1810 4238   1833
 2862  1827      
94  4936   4874   4231     4879  2819 (P: 4824)  4850     4831   4824                 
98

2813
99

4123
120  3411   3430     3420   3415   3437   3431     3428                     
147  1903                                     
151 1901                                    
184  4234   2825                                   
191 35044122


192 3504


X13  1035   3433                                   
X31  4234   2825                                   
202    6640   6620   6626           6614   6613                   
203


6267
6305


204    6280                                   
205      6292   6301   6296                             
206  6229   6274   6311   6291  6226                            
207  6272     6294                                 
208  6621   6619   6632   6604   6617   6271   6230   6238     6315                   
209  6284   6302     6297   6299                             
211  6270   6263                                   
212  6605   6308   6234   6314   6295                             
245 BA-883HA BA-047ID                                  
Školský spoj 2  1033                                     
Školský spoj 14  3514                                     
ZV Pri Kríži  1852                                     
ZV Voz. Krasňany  7130                                     
N21  2858  2842 1822
                               
N29 3425


N31 2843
1822
2842
N33 2122
2651

N34 2813


M: 1827


N37 2115


N44 6267
6305

N47 6267
6305

N53  1035  3402                                  
N55 2348
2338

N56 2108


N61 2111
2107

N70  1838  1839                                  
N72 6267
6305
1833
N74 3509
3515

N80 2331
2335

N91 4127


N93  4934  1810                                  
N95 4937
4856

N99 4123


NZV 1827


Služobný spoj 2 2123


Služobný spoj 3 3535


Služobný spoj 6 2104


 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 18.10.2013 na 19.10.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia