MHD Bratislava

BA-18.6.2013
Zdieľať stránku

18.6.2013 (utorok)
 
petoo, Marek1978, Pe67, jakub0606, ms, kubo_99, Samčo, mirko, Kurt
 
- 6+9/17 - súprava 7835+36 bola v rannej špičke na linke, poobede ju vymenila súprava 7749+50
- 9/13 - súprava 7807+08 bola počas dňa menená za súpravu 7825+26
- 33/5 - nevypravená - celá služba nehradená
- 34/4 - 1638 večer vypadol, nahradil ho 2856
- 68/2 - nevypravená, 4907 sa napojil po vykonaní 68/13
- 80/5 - nevypravená - nehradená
- 80/10 - nevypravená - nehradená
- 83/4 - nevypravená - nehradená
- 84/7 - nevypravená, 4856 sa napojil po vykonaní 92/4
- 84/7 - 4856 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4879
- 88/7 - 1210 boldo popoludňajšieho dielu služby menený za 1609
- 91/6 - nevypravená, po 8. hod. sa napojil 4871
- 93/1 - nevypravená, po 8. hod. sa napojil 4928
- 93/15 - 3515 bol počas dňa menený za kapacitnejší autobus 1825
- 94/4 - nevypravená, počas dňa sa napojil 4236
- 94/6 - 4851 pred 17. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 94/10 - nevypravená, 4855 sa napojil po vykonaní 92/1
- 95/6 - 4228 bol stiahnutý na hradenie 98/6, nahradil ho 4866
- 95/8 - nevypravená, počas dňa sa napojil 4908
- 96/5 - 1201 bol počas dňa menený za 2651
- 98/6 - 4917 počas dňa vypadol, nahradil ho 4228
- 98/14 - celý ranný diel vykonal ZV 3404
- 99/10 - nevypravená - nehradená
- 191/4 - nevypravená, do popoludňajšieho dielu sa napojil 4001
- 192/4 - nevypravená - nehradená
- 202/11 - ZV 2201 hradil po 6. hod. linku
- 202/11 - ZV 2201 hradil po 14. hod. linku
- 210/1 - 6299 bol počas dňa menený za 6289
- 212/1 - 6602 počas dňa vypadol, nahradil ho 6617

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2      7108   7133  7111     7130                      
3      7812+11   7703+06           7745+46   7829+30        7817+18    7757+58      
4  7797+98  7819+20  7717+18   7787+88   7777+78   7823+24  7727+28  7793+94   7841+42   7779+80   7775+76   7723+24   7837+38  7739+40  7783+84   7735+36   7781+82  7741+42  
5  7939+40       7904+03           7911+12                     
6  7110   7124   7120   7127   7131   7117                7843+44  7821+22  7769+70  7835+36   7763+64   7767+68 
M:                                  7749+50     
8      7812+11   7703+06           7745+46   7829+30        7817+18    7757+58       
9  7110   7124   7120   7127   7131   7117   7805+06   7785+86  7839+40  7828+27   7755+56   7809+10  7807+08 7843+44  7821+22   7769+70   7835+36  7763+64  7767+68 
M:                          7825+26         7749+50     
20  3411                       3433   3435           3414   
22  3411                     3403  3433  3435     3408       3414   
23        3431                               
28  2114   3417   3410   3425   3424                             
29 3304  3305                                   
30    3423   3401   3513                               
31            1821   1834    1831   2851                
32 2105  2119   2118   2124   1108  1218  2123                         
33  6706   6705   6633   6702  nevypravená                            
34  1601  1636  1836   1638   1606   1607     1846                       
M:


2856                              
37            2104                           
39            1821  1834   1831    2851                 
41        3513                              
43  3551                                     
50              3406       2350                   
59  2641   1623   4852   1628   2649  1627   2818                         
63 2848      1830                               
64   6294                                  
65    2125   2112     2127   1101   1102  2122  2107                     
67  3525   3501   3521   3520   3516                             
68  4902  nevypravená  4918   4932  4939  4934   4927   4910   4912   4906   4921  4908 4907 4913          
M:    4907                                   
70  1838  1850 1832  1857   1856   2860   1848   2347                       
74        2639                               
75  1635   2647   1625   2644   1618   2638   1631   2648   2636                     
78  2210   2206   2207   2205   2209   2208   2203   2646  2202                    
79  3510                                     
80         nevypravená  2023   4005   4117    nevypravená                  
82  1036   3504                                   
83  4933   4916   4936  nevypravená  4935   4923   4931   4901   4904  4915  4928   4930   4938             
84  2870   1851   1858   4237   4238     nevypravená  2820                       
M:             4856, 4879                        
88  1214   1202  1221  1204   1215   1213   1210   2617                       
M:              1609                         
91        4123    nevypravená  4117                         
M:           4871                          
92  4855   4830   4815   4856  4832  4871   4837   4908     4876  4869               
93 nevypravená  4240   4821   4226   4877   4876   4878   2819   4875   4869     4868   4824  2863  3515   2855       
M:  4928                             1825         
94  4223   4222   4231  nevypravená  2828  4851 R: 4107 (P: 4874)  4850  4821 nevypravená  2828   4874               
M:        4236             4855                   
95  4941   4234   4235   4233  1810  4228   4225  nevypravená 4239 4827  2825   2813   4930  4824          
M:           4866    4908                       
96  1220   1206   1219   1207  1201  1212                           
M:2651                            
98  4924   4919   4909   4929  4937  4917   4905   4922  4914 4911    4925   2858             
M:            4228                ZV 3404          
99  4010   4004   4012   2331   2335   4009   4115   4108   2022  nevypravená  4117   4111   4873             
130 3550                                    
178  2351   1034   2349                                 
191 2021   4003    nevypravená                              
M:        4001                               
192 2021   4003    nevypravená                              
196  2212   2628   1633   1626   1616                             
X13  3430   3415                                   
201  6619     6615   6634   6610   6606   6631   6629   6637   6636   6632  6622              
202  2631   2637   2633   2635   1620   2653   2611   1621  1608  1624     6620               
M:                     ZV 2201                
205    6232       6260                             
206  6286   6278   6292                                 
207  6261   6307     6250   6244   6231                           
208 6639  6609   6627     6618   6262     6315   6310   6303   6305                 
209      6234                                 
210  6299                                     
M:  6289                                     
212  6602   6613   6635   6265     6271   6232                         
Školský spoj 1  R: 3431                                     
Školský spoj 3  4117                                     
Školský spoj 4  1031                                     
Školský spoj 5  1032                                     
Školský spoj 8 1032                                    
Školský spoj 12 4856                                    
Školský spoj 17 2123                                    
ZV Čiližská 2201                                    
ZV Voz. Jurajov Dvor 2652                                    
N33 2105                                    
N53 3430                                    
N70 2870                                    
N72     2863                                
N93 4928                                    
N95 4941 4876                                  
N99 4117                                    
NZV  2855  4869                                  

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 18.6.2013 na 19.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia