MHD Bratislava

BA-18.7.2013
Zdieľať stránku
 
18.7.2013 (štvrtok)
 
Pe67, Miso_83, Samčo, petoo
 
- 4/13 - súprava 7722+21 v priebehu dňa vypadla, nahradila ju súprava 7783+84
- 27/1 - 1901 sa na linku napojil o 6:30 hod. (Pri Kríži)
- 94/8 - minimálne posledné kolo služby nehradené
- 95/2 - 4227 po 10. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4815, neskôr sa napojil 4232

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17
2  7107         7085       7112                   
3      7777+78     7931+32        7703+06        7831+32         
4  7781+82   7755+56   7815+16   7829+30   7835+36  7791+92  7779+80   7741+42   7759+60   7775+76   7765+66  7787+88  7722+21  7749+50      
M:                          7783+84         
5                      7947+48     7729+26  7957+58      
6  7109  7115  7111   7104   7106               7843+44  7813+14 7769+70  7763+64   7841+42  7813+14
8      7777+78     7931+32         7703+06         7831+32         
9  7109   7115   7111   7104   7106   7785+86   7745+46   7793+94   7803+04  7789+90  7825+26   7843+44  7813+14 7769+70  7763+64   7841+42   7813+14 
20  3414   3436   3404       3427             3405   3432         
21            1859         2869           2862     
22    3436   3404                   3405   3432  3418    3427   
23  3419   3517           2866                     
24    3517           2866                     
25            1859                       
26              2866                     
27                                  
M:  1901                                 
28   3423  3416                             
30        3540   3534                         
32 2126  1109   2111   2115   2122   1218                       
33  6703   6706   6631   6702                           
34  2640   2646   2653   2205   2628   2644                       
37    1108     2114                           
41        3540                           
43 3549                                
63        1637     2844   1853                     
66      3520                             
68 4918  4941   4926   4925  4917  4935   4915   4921   4904  4931  4238             
83 4933  4916   4914   4927   4905   4902  4940  4901   4939   4934               
88  1217   1206     1222   1212  1201                      
92  4855   4830   4827   4871   4821  2825  4837   4224                   
93  4906                                 
94  4240  4236 4237  4222   4851   1815                       
95  4903  4227  4907  4233  4235   4866   4221  4224  4239   4878   1810   2813  4934 4931      
M:   ZV 4815 a 4232                              
96    1215   1209       1220                       
 
99
 4003   4001   4004   4123   4102  4009  4005   4127   4131                 
207      6222   6264     6314                       
209  6279   6278   6282     6280  6232  6291                     
ZV Voz. Petržalka  4815                                 
ZV Pri Kríži  1838   7723+24                               
N33  2126                                 
N93  4906                                 
N95  4903                                 

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 18.7.2013 na 19.7.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia