MHD Bratislava

BA-19.10.2013
Zdieľať stránku

19.10.2013 (sobota)
 
ms, Miroslav93, petoo, Marek1978
 
- 50/8 - 2332 okolo 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 4117

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16
2  7134   7120                              
3      7130   7785+86          7843+44              
4 7837+38  7761+62   7793+94         7823+24   7845+46   7727+28  7759+60            
5  7127   7132   7111         7101   7119   7123   7125             
8      7130   7785+86           7843+44               
9       7819+20  7779+80  7839+40 7831+32                  
20  3436   3420     3415                         
21  1854                               
23  3418                               
25                     2858          
30     3401               3410          
31            2854                     
32 1215                              
33   6706                            
37  1105       2114               2111           
39           2854                    
50          2350       2332                 
M:               ZV 4117                
51                     3535          
52                     3529          
53                     3413          
56                     3529          
57                     2648          
61 1830                   1849          
63  2202                               
65                     2123 1102        
66 3518                   3509          
68  4934   4925   4904   4937   4909   4941                     
80  2345   2342   2351   4012               2340           
82  1904                               
83 1851  1840   1831   2863   1832   1853   2847   4929   4902    1838          
88  1207   1219   2650   1218   1213   1209                     
90  2335                               
91  4005   4004   2023   4102   4122             2335   4110         
92                4932   4926   4906   4856           
93 4917 4228  4931   4903   4930   4940           4874      1857  2866  1844
95  4938              4932  4926   4906             
96  2201   1220   1217   1634   1635                       
98  4908       4923   4928   4928           4821           
99                     4127          
X13 3411  3407                             
203          6268       6267   6305               
204        6297                         
207  6619                               
212 6601  6264     6226                         
801  3101                               
901  3303                               
ZV Most SNP  4117                               
ZV Pri Kríži  7835+36                               
N21  1854   2858  1849                          
N29 3410                              
N31 1830 1849 2858                          
N33 1215 2648                            
N34 4821                              
N37 2111                              
N44 6267 6305                            
N47 6267 6305                            
N53  3411   3413                             
N55 2345 2340                            
N56 3529                              
N61 1105 2123                            
N70  1851   1838                             
N72 6267  6305   1857                           
N74 3518 3509                            
N80  4004   4110                             
N91 2335                              
N93 4917 4874                            
N95 4938 4856                            
N99 4127                              
NZV 1844                              
Služobný spoj 2 1102                              
Služobný spoj 3 3535                              
 
Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 19.10.2013 na 20.10.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia
 Linky Slovak Lines nemajú poradia