MHD Bratislava

BA-19.6.2013
Zdieľať stránku

19.6.2013 (streda)
 
jakub0606, petoo, Pe67, Marek1978, matus2410, Miso_83, Samčo, kubo_99, mirko, peto1622
 
- 4/7 - súprava 7831+32 bola počas dňa menená za súpravu 7801+02
- 5/10 - súprava 7929+30 po 13. hod. vypadla, nahradil ju ZV 7797+98
- 6+9/19 -  súprava 7837+38 bola v rannej špičke na linke, poobede ju vymenila súprava 7821+22
- 65/3 - ZV 2020 hradil po 6. hod. linku, neskôr ho vymenil 2119
- 65/5 - 2117 bol počas dňa menený za 2607
- 67/1 - 3509 bolpočas dňa menený za 2350
- 68/5 - neznámy voz počas dňa vypadol, nahradil ho 4924
- 68/10 - 4919 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za iný autobus
- 70/1 - 1851 po 9. hod. vypadol pre dopravnú nehodu, nahradil ho 1606
- 75/6 - ZV 2652 hradil pred 7. hod. linku, neskôr ho vymenil 2648
- 75/7 - 2640 o 6. hod. vypadol, nahradil ho 1628
- 78/3 - 2204 o 15. hod. vypadol, nahradil ho ZV 1616
- 79/1 - 3523 po 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 2020
- 83/4 - nevypravená, počas dňa sa napojil 4907
- 83/13 - 4927 po 6. hod. dočasne nepremával
- 84/7 - nevypravená, počas dňa sa napojil 4925
- 93/1 - nevypravená, 4927 sa napojil po odjazdení 83/13
- 93/8 - 4877 dol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4919
- 93/12 - nevypravená - nehradená
- 94/2 - nevypravená, 4226 sa napojil po odjazdení 94/10
- 95/1 - nevypravená, počas dňa sa napojil 4232
- 95/2 - 4234 podvečer vypadol, nahradil ho 4914
- 96/2 - ZV 2652 hradil po 14:30 linku, neskôr sa napojil 1210
- 98/6 - nevypravená, neskôr sa po odjazdení 83/11 napojil 4912
- 98/6 - 4912 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 4903
- 98/8 - nevypravená - nehradená
- 99/13 - nevypravená - nehradenä
- 151/1 - 1904 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 1901
- 191/4 - 4105 bol do popoludňajšieho dielu služby menený za 2335
- 201/2 - 6626 okolo 17. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 201/6 - 6620 pred 16. hod. vypadol, nahradil ho ZV 6286
- 201/12 - 6617 pred 16. hod. vypadol pre poruchu vozidla
- 202/8 - 1624 okolo 14. hod. vypadol pre požiar vozidla, nahradil ho 2631

Linka ↓ / Poradie → /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /11 /12 /13 /14 /15 /16 /17 /18 /19
2 7117    7121       7124   7115  7102                      
3  7915+16   7955+56   7753+54   7779+80   7949+50   7602+10   7722+21   7939+40   7765+66   7815+16   7773+74   7785+86   7921+22   7741+42  7919+20   7732+31  7839+40    
4  7751+52   7787+88   7717+18   7775+76   7755+56   7781+82   7831+32  7823+24  7841+42   7727+28  7807+08  7819+20   7757+58   7759+60  7809+10   7777+78   7825+26  7783+84  
M:

7801+02                        
5  7927+28   7935+36   7729+26   7901+02   7905+06   7909+10   7931+32   7941+42   7911+12  7929+30  7733+34   7947+48   7951+52   7913+14  7904+03   7925+26       
M:                   ZV 7797+98                  
6  7106   7127   7132    7105    7135   7114                 7843+44  7767+68   7769+70   7805+06  7763+64 7837+38
M:                                     7821+22
7  7133   7110   7120   7134   7101   7130   7111                         
8  7915+16   7955+56   7753+54  7779+80  7949+50   7602+10   7722+21   7939+40   7765+66   7815+16   7773+74  7785+86  7921+22   7741+42  7919+20   7732+31   7839+40     
9 7106  7127   7132  7105  7135   7114  7735+36 7793+94  7813+14   7817+18   7828+27   7703+06   7829+30   7843+44  7767+68   7769+70   7805+06  7763+64 7837+38
M:                                     7821+22
27  1907                                     
28      2125                                 
30  3547   3401   3417                                 
32  2113       2117     1218                           
33  6702   6706  6632                                
34  1605   1855   2858     2856   2861     2843                       
37    2126     2115                               
43  3546                                     
51 3540  3541   3541                                 
52  3548   3530   3508                                 
53        3432                               
55  3529                                     
56    3528   3545   3549                               
59  2631   2639   2818   1629   1610   2647   4852                         
65 2116  1109   2119   2112   2117   1101   1102   1107                       
M:          2607                             
66  3518     3522                                 
67 3509   3521   3525   3516   3404                             
M: 2350                                    
68  4929  4940  4934   4930     4917   4941   4918   4937  4919  4921  4924  4907      4222          
M:          4924                             
70 1851  2854  1853  1850   1858   1856   1835                         
M:  1606                                     
74       2211                              
75  1618   1632   2643   2617   1631   2648n   2640   2649   2636                     
M:            ZV 2652   1628                         
78  2210   2207   2204   2202   2209   2205   2208   2641   2201                     
M:     ZV 1616                                
79  3523                                     
M:  ZV 2020                                     
80  2338               2331     4107                   
83  4933   4916   4906  nevypravená  4932    4906   4939   4901   4904   4915   4912   4910   4927             
M:        4907                               
84  1839  2845    4237   4238   4879  nevypravená                        
M:              4925                         
87  4108   4110   2611   4831   1209   1204   2122   1108                       
88  1202   1221   1205   2615   1207   1201   1215   1222                       
91  4011         4122                             
92  4855   4830   4815   4233   4832   4871   4837   4935       4879                 
93 nevypravená  4225   2828   4235   4240   4876   2819   4877   4875   4868   1810  nevypravená  4824      1840  2860         
M:  4927               4919                       
94  4223  nevypravená   4231    4866  4228  4119   R: 4002 (P: 1810)   4850   4821   4226   4228   1810               
M:    4226                                   
95 nevypravená  4234   4236   4878   4874   4873  4869  4935   4239   4827   2825   2813   4910      4222          
M:  4232   4914                                   
96  1212   1210n   1213   1206   1220   1219                           
M:    ZV 2652                                   
98  4923  4936  4902   4928   4938  nevypravená  4908  nevypravená  4914   4911     4905   1854      1836          
M:           4912, 4903                          
99  4001   4012   4010   4005   4003   4004   4115   4117   2022   4107     4111  nevypravená            
151  1904                                     
M:  1901                                     
178  2342   2346   2349                                 
191  4123   4002  3505  4105   4122                             
M:        2335                               
192  4123   4002   3505  4105                              
196 1635  1627   1626   2632   2646                             
X13 3414 3429                                  
201 6629  6626   6634   6618   6622  6620  6613   6631   6623   6615   6609   6617               
M:            ZV 6286                           
202  2644   2637   2633   2645   1621   1620   2634   1624   2642   2635   1609   6639               
M:               2631                      
203 6308 6272 6268 6307         6305                    
207 6270  6266   6261   6269   6292   6232   6286         6231                 
208          6610        6302 6234  6638                 
209  6314   6271   6262    6238           6231                
212    6619   6637   6244         6267                       
901 3301                                    
Školský spoj 1 R: 3434                                    
Školský spoj 3 2331                                    
Školský spoj 4  1031                                     
Školský spoj 5 1032                                    
Školský spoj 8 1032                                    
Školský spoj 10 2864                                    
Školský spoj 12 4233

Školský spoj 14 3514                                    
ZV Čiližská 1616                                    
ZV Krasňany 7123                                    
ZV Komisárky 7109                                    
ZV Pri Kríži 7797+98                                    
ZV Voz. Jurajov Dvor 2020 2652 3409                                
N33 2113                                    
N44   6305                                  
N47   6305                                  
N53 3414                                    
N55 2338                                    
N70 1839                                    
N72   6305 1840                                
N74 3518                                    
N93 4927 1810                                  
N95 4232 4879                                  

Výpravu spracoval: ms
 
Nočné spoje sú z dňa 19.6.2013 na 20.6.2013!
XXXX - garantované nízkopodlažné vozidlo
*XXXX* -mal by tam byť podľa zadelenia